پایان نامه
فن آوری اطلاعات

پایان نامه فن آوری اطلاعات

اتکا به دیگران از مجموعه اطلاعات جهانی بهره‌مند شود. (سایت آموزش و پرورش مدارس هوشمند فارس)

2-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش
تحقیقات متعدد در زمینه کاربرد رایانه و فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش در دهه‌های 1970، 1980، 1990 صورت گرفته است.
تحقیقات «کولیک و کولیک» (1984، 1987، 1994)، «سامسون و همکاران» (1986) از آن جمله‌اند. این تحقیقات بیشتر با این هدف صورت گرفتند که تاثیر بهره‌گیری از رایانه را بر میزان پیشرفت تحصیلی و بهبود یادگیری دانش آموزان اندازه‌گیری کنند. این تحقیقات گستره وسیعی از کاربردهای فن‌آوری اطلاعات را در فعالیت‌های یادگیری پوشش می‌دادند. حوزه‌هایی هم چون کاربرد رایانه در پژوهش، واژه پردازی و برنامه نویسی دراین تحقیقات مدنظر قرار گرفته‌اند. (بروگن ، 2000)
فن‌آوری‌های گوناگونی در زمینه آموزش به کار گرفته شده است. این امر در زمینه کاربرد رایانه در آموزش و به کارگیری شبکه‌ها پیشرفتی چشمگیر داشته است. تحقیقات نشان داده‌اند که فن‌آوری اطلاعات به صورتی اساسی در آموزش به کار گرفته شده است. (دلوز 1380، ترجمه افتخار زاده) فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر قابل توجهی در امر یادگیری دارد که شامل تغییر نقش فراگیران و معلمان، مشارکت بیشتر دانش‌آموزان با همسالان، افزایش استفاده از منابع خارج از متون درسی و رشد و بهبود مهارت‌های طراحی و ارائه مطلب می‌باشد. (افضل نیا 1387، به نقل از ضامنی و کاردان، 1389)
در یک برنامه جامع لو و همکاران وی (2001) دریافتند که ویژگی‌های یادگیرنده در یادگیری با کمک فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می‌گذارد. این ویژگی‌ها شامل تجربه کاری با رایانه، جنسیت، توانایی و سن یادگیرنده می‌باشد. در عین حال که ممکن است معلمان در جنبه‌های فنی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهارت نداشته باشند می‌توانند در آموزش و یادگیری تبحر داشته و در نتیجه در موقعیت خوبی قرار بگیرند تا اینکه بر نحوه کمک فن‌آوری در یادگیری دانش آموزان یا مشارکت آنان در کلاس‌های آموزشی به نحو احسن تصمیم بگیرند. (فلورین وهگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص 23)
2-5-1- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی
برنامه‌های انفرادی نوعی از آموزش پایدار را با کم فن‌آوری ارائه می‌دهند. هدف برنامه‌های اولیه کمک به معلمان در جهت انفرادی کردن یادگیری وکمک به فراگیران برای یادگیری با سرعت مناسب خود می‌باشد. مانند نرم‌افزارهای آموزش به کمک رایانه. عموماً فراگیران به صورت انفرادی نوعی تکلیف رایانه‌ای را انجام می‌دهند و آن تکلیف به صورت تمرین و تکرار یا تقویت مهارت قبلی است. (فلورین و هگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص 27)
2-5-2- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی
در طول زمان از وقتی که فن آوری قدرتمندتر و قابل دسترس‌تر شده است، محیط‌های یادگیری اکتشافی هم به وجود آمده‌اند، ولی جایگزین برنامه‌های آموزش انفرادی نشده و برعکس در مقابل آن قرار گرفته‌اند. محیط‌های یادگیری اکتشافی به دانش‌آموزان اجازه تعامل با مواد آموزشی را می‌دهند و آنان کنترل بیشتری بر یادگیری خود دارند. محیط‌های اکتشافی یادگیری محبوبیت رو به افزون کاربرد هم زمان فن آوری در آموزش را ارائه می‌دهند. و به گفته رید و مک نرگنی (2000) نظر پایه در این محیط‌ها مبتنی بر ارتقا یادگیری فعال با تاکید بر یاری یادگیرندگان در جهت ساختن دانش به صورت مشارکتی می‌باشد. مانند محیط اینترنت، (فلورین وهگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص 31-32)
2-5-3- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط
بسیاری از ابزارهای فن‌‌آوری وجود دارند که دانش‌آموزان را در برقراری ارتباط یاری می‌دهند. از جمله تابلو اعلانات، پست الکترونیکی و اتاق‌های مکالمه و … در این حال معلم باید کاربرد کامپیوتر را کنترل و مدیریت کند و ابوت در این ارتباط برنامه‌ریزی دقیقی را قبل شروع طرح‌های ارتباطی توصیه می‌کند در این گونه طرح‌ها بهتر است افرادی که همدیگر را می‌شناسند در گیر شوند و نرم افزار کنترل هم در شبکه مدرسه نصب شود. (فلورین و هگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص 35-36)
2-5-4- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی
برنامه‌هایی که ارزیابی مبتنی بر کامپیوتر را ارائه می‌دهند یک نوع ارزیابی مقرون به صرفه ونظام‌مند را ارائه می‌دهند که به تدریج جایگزین فرآیند پرزحمتی می‌شود که معمولاً به عهده گروه مدرسین می‌باشد. بنابر نظر گانتر (2001) در حال حاضر برخی از این برنامه‌ها مبتنی بر روش‌هایی پویای ارزیابی است، به نحوی که دانش‌آموز را از انواع مختلف اشتباهاتش آگاه می‌سازد. مثل برنامه‌هایی که خود نمایشگر هستند و دانش‌آموزان را تشویق می‌کنند تا روند پیشرفت خود را نظاره کنند. (فلورین وهگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص37)
2-5-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت
یک سیستم پیشرفته می‌تواند ساخته و طراحی شود و اطلاعات زیادی بیشتر از یک معلم را به تنهایی در خود نگه دارد و بنابراین معلمان می‌توانند از آن در جهت تبدیل راه‌حل‌های آموزشی از حالت کلی به صورت مشکلات یادگیری انفرادی کمک بگیرند. مانند وب سایت‌هایی که حاوی اطلاعات در باره موضوع مورد نظر است، گروه‌های مباحثه، موسسه بریتانیایی فن‌آوری ارتباطات و آموزشی بکتا و مجمع سنیت که مخ
اطب متخصصان آموزشی علاقه مند ‌ به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است. (فلورین وهگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1 391، ص 38-39)

2-6- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش فرآیندی است که طی آن محتوایی انتقال می‌یابد، تا تغییرات نسبتاً پایداری در فرد صورت گیرد آموزش را می‌توان با روش‌ها و شیوه‌های بسیاری انجام داد.
یادگیری فرآیندی است که طی آن افراد مهارت یا دانش تازه‌ای برای انجام کار و یا جهت بهبود کیفیت کار کسب می‌کنند. آموزش پشتوانه یادگیری است. میان آموزش و یادگیری ارتباط یک جانبه‌ای وجود دارد به صورتی که هرچه آموزش با روش‌ها و شیوه‌های موثرتر و بهتری انجام گیرد، به همان اندازه یادگیری افزایش می یابد. یکی از اهداف تعلیم وتربیت، آموزش می باشد. یعنی ارائه و انتقال دانش و اطلاعات به فراگیران، اما امروزه با رشد وگسترش روزافزون اطلاعات تاکید از آموزش، یادگیری می‌باشد. دیگر آموزش و پرورش نمی‌تواند تنها نهاد ارائه دهنده آموزش باشد وهم چنین یادگیری بر کل زندگی قابل تعمیم است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات امکانات قدرتمندی را برای تحقق این امر در اختیار می‌گذارد. (جان قلی، 1391)
فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات روش‌های آموزش و یادگیری سنتی را در معرض سوال و تردید قرار داده و امکانات متنوعی را برای فراگیران فراهم آورده است. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تنها در آموزش و یادگیری اثر نکرده و وظیفه آن تنها فراهم نمودن امکانات برای فراگیران نیست، بلکه در هویت فراگیران و در معنی و نقش یادگیری نیز تغییر ایجاد کرده است و استفاده از این روش آموزش موجب سهولت برقراری ارتباطات ذهنی در موضوع مورد یادگیری می‌شود و سبب نو شدن افکار ذهنی و بررسی بیشتر و عمیق‌تر در موضوع یادگیری می‌شود و خودبه خود به یادگیری‌های جدیدی از جانب یادگیرنده می‌شود. (علی پور و جهان آرا، 1389)

2-7- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس
با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات، معلمان به سهولت به منابع جدید آموزشی دست می‌یابند و اطلاعات و مواد آموزشی خود را آسان‌تر و سریع‌تر تهیه می‌کنند. همچنین، انتظار می‌رود که فن‌آوری اطلاعات بتواند مواد آموزشی از قبیل متون، تصاویر، اصوات و سایر موارد مشابه را با کیفیتی بالاتر از قبل در اختیار معلمان قرار دهد. انتظار دیگر، نقش تسهیل کننده فن‌آوری اطلاعات است، یعنی بتوان با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات، کیفیت یادگیری دانش آموزان را افزایش داد. این کار باید با برقراری ارتباطی فعال میان مدیر دروس، معلمان و دانش آموزان صورت بگیرد، به طوری که این روش ارتباطی به صورت عادتی مناسب در بیاید. هم چنین، فن آوری اطلاعات را می‌توان به عنوان ابزاری برای ایجاد مواد آموزشی تعاملی و با کیفیت بالا در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار داد. (لاولس ، 2003، به نقل از نوروزی و همکاران، 1387)

جدول 2-1- نقش‌های فن آوری اطلاعات در مدارس

وآورآ
رویکرد اهداف
اول: ارتباط دهنده 1-برقراری ارتباط میان اطلاعات، معلم ودانش‌آموز
2-کاهش محددیت‌های زمانی و مکانی
دوم: هدایت کننده 1-دسترسی آسان به منابع جدید آموزشی
2-دست یابی به مواد آموزشی با کیفیت بالاتر
سوم: تسهیل کننده 1-افزایش کیفیت یادگیری در دانش آموز
2-تسهیل ارتباط میان مدیر دروس، معلم و دانش‌آموز
چهارم: ابزار طراحی و تولید 1-ایجاد مواد آموزشی تعاملی
2-ایجاد مواد آموزشی با کیفیت بالا
اکنون با بحث جامعه اطلاعاتی و رسالت آموزش و پرورش در تربیت افراد برای زندگی در این جامعه و اهمیت استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات در غنی‌سازی محتوا و شکل ارائه اطلاعات به دانش‌آموزان، توازن جدیدی میان اهداف آموزش قدیم و جدید را به کمک فن‌آوری‌های جدید طلب می‌کند. (پلگرام و لاو ، 2003)

2-8- پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی
2-8-1- سقراط (469-399 پیش از میلاد)

 
 
از نخستین کسانی که به روش فعال یاددهی- یادگیری توجه نمود سقراط بود. او خود را مامای دانایی می‌خواند زیرا سقراط در گفت وگو با دیگران آنان را یاری می‌داد تا اندیشه‌هایی که روان آن آبستن آن‌ها بود پدید آید. (نقیب زاده، 1381) در روش سقراطی فراگیر خود فعالیت کرده و در جست و جوست. او بارها تاکید کرده است که نباید اطلاعات و دانش را به افراد منتقل کرد. (نقل از جان قلی، 1391)
2-8-2- ونت (1920-1832)
ویلهلم ونت را بنیان گذار روان‌شناسی تجربی می‌دانند. او نقش فراگیر را پردازشگر فعال اطلاعات می‌دانست. او معتقد بود توجه به بخش فعال یادگیری تحت تاثیر عواملی هم چون ساختار ذهنی فراگیر، انگیزش و حافظه قرار دارد ودرک بخش فعال یادگیری ساختارهای دانش فراگیران را مورد استفاده قرار می‌دهد. یادگیری از نظر او زمانی اتفاق می‌افتد که وقایع ادارک شده در حافظه ذخیره شوند. (گایر، نقل از جان قلی 1391)
2-8-3- ابینگهاوس (1909-1850)
ایشان را نجات دهنده روان‌شناسی از یوغ فلسفه می‌دانند. بدین منظور نشان داد که فرآیندهای عالی‌تر ذهنی مربوط به یادگیری و حافظه را می‌توان به طور آزمایشی مطالعه کرد. ابینگهاوس به جای روش قدیمی که در آن فرض می‌شد که تداعی از پیش تشکیل یافته است و باید آن را از راه تفکر و تعمق مطالعه کرد، فرآیند تداعی رادر ضمن شکل‌گیری آن مورد مطالعه قرار داد. پژوهش‌های ابینگهاوس در مطالعات فرآیند انقلابی ایجاد کرد. او به جای فرضیه پردازی نشان داد که قانون بسامد چگونه عمل می‌کند. ابینگهاوس فرآیندهای عالی‌تر ذهن را به آزمایشگاه کشاند، جایی که از آن زمان تاکنون قرار داشته است. (هرگنهان و السون ، ترجمه سیف 1391، ص84)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-8-4- لوین (1947- 1890)
کرت لوین روان‌شناس، به خاطر ارائه الگوی “یادگیری تجربی” و فعالیتش در باره “پویایی گروهی” در حوزه آموزش و پرورش شناخته شده است و اغلب لوین را به عنوان بنیان گذار پویایی گروهی می‌شناسند. (گلشن فومنی 1376، نقل از جان قلی 1391) از موارد استفاده از پویایی گروهی می‌توان شرکت در گروه‌های درسی کلاسی، تدریس گروهی، ترکیب کلاس و بازده آموزشی نام برد.
2-8-5- ویگوتسکی (1934-1896)
او متخصص روان‌شناسی تربیتی بود و از مفاهیم مهمی که طرح کرد می‌توان “ناحیه تقریبی رشد” را نام برد. او معتقد بود که کودک برای یادگیری تکالیفی که در سطح خاصی از رشد قرار دارد باید به آن مرحله از رشد رسیده باشد. مفهوم دیگری که ویگوتسکی مطرح کرد، مفهوم “یادگیری به کمک دیگران” است. او معتقد بود “کارکردهای عالی ذهن” همانند توانایی تمرکز بر حافظه، یا تفکر در قالب نمادها، مخصوص انسان‌هاست و با تدریس تقویت می‌شود. (بیابانگرد، 1384)
2-8-6-گانیه (2002-1916)
گانیه که در زمینه آموزش دارای شهرت زیادی است کتاب “شرایط یادگیری” را نوشته است. نظریه گانیه عبارت است از یک طبقه‌بندی از بازده‌های یادگیری، شرایط خاص یادگیری مورد نیاز برای دسترسی به هر یک از این بازده‌ها و رویدادهای آموزشی نه گانه که شامل (جلب توجه، آگاه ساختن یادگیرنده از هدف، تحریک یادآوری پیش‌نیازهای مربوطه، ارائه محرک، «راهنمایی یادگیری»، فراخوان عملکرد، تدارک بازخورد، ارزیابی عملکرد، افزایش یاد داری و انتقال) می باشد، است. (گانیه، ترجمه نجفی زند 1373)
2-8-7-مریل (1937)
دیوید مریل چند نظریه ارائه داده است از جمله می‌توان “نظریه نمایش اجزا” و “اصول اولیه آموزش” نام برد. مریل معتقد است که انواع یادگیری نیازمند انواع مختلف شیوه‌های تدریس و انواع گوناگون ابزار سنجش است. مریل طی بیانیه‌ای اعلام داشت که اطلاعات، آموزش نیست و با این دیدگاه نسبت به ساختن نامناسب برنامه های مبتنی بر وب، عکس‌العمل نشان داد (کروز 2004، نقل از رضوی، 1386) مریل معتقد است بسیاری از برنامه‌های آموزشی مبتنی بر وب فقط اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و ارزشی ندارد.

2-9-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس
دلایل استفاده از مواد آموزشی در کلاس درس به شرح زیر است:
معضلات و مشکلات آموزشی
نقش حواس در یادگیری
نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری؛
از جمله مشکلات آموزشی: افزایش روزافزون تعداد افراد لازم التعلیم، انفجار دانش واطلاعات که البته به کمک وسایل آموزشی با تکنولوژی جدید می‌توان تا حد زیادی از این مشکلات را کاست.
مورد بعدی نقش حواس در یادگیری است، نتایج تحقیقات نشان داده است که قسمت بیشتر یادگیری انسان 75% از طریق کاربرد حس بینایی و بعد از آن حس شنوایی 13% صورت می‌گیرد. لذا برای استفاده از این توانایی می‌توان با به کارگیری تکنولوژی روند یادگیری را بهبود بخشید.
دلیل سوم: نقش مواد وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری است، که نتایج تحقیقات نشان داده است که این وسایل، اساس قابل لمسی را برای تفکر و ایجاد مفاهیم به وجود می‌آورند، تا تجارب واقعی و عینی را دراختیار فراگیر قرار دهند. هم‌چنین موقعیت‌هایی را در اختیار فراگیر قرار می‌دهد که کسب آن‌ها از راه‌های دیگر ممکن نیست. (احدیان، به نقل از جان قلی 1391)

2-10- اهداف کلی آموزش در ایران
بهبود فرایندهای گردش و کاربرد اطلاعات با عنایت به اتخاذ رویکرد جامعه دانش بنیان برای ارتقای جایگاه ومنزلت مدرسه
افزایش روابط بین مدرسه با سایر نهادها و بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، منطقه‌ای، ملی وجهانی
افزایش تاثیرگذاری نقش مدرسه در فرآیندهای توسعه جامعه دانش بنیان و هویت ساز پایدار
توسعه دانش زمینه‌ای، ذخیره‌ی اطلاعاتی و سرمایه‌ی فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی و …
افزایش شبکه‌های ارتباطی، عاطفی و تعاملاتی بین مدیران و کارکنان مدارس
توسعه مهارت‌های ادارکی، کلامی، اجتماعی، حرفه‌ای تخصصی نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی (احمدی، 1389)

2-10-1- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند
جدول 2-2- ارتباط اهداف کلی آموزش با نقش مدارس هوشمند (احمدی، 1389)
اهداف کلی نقش مدارس هوشمند
افزایش روابط دوستانه بین مدرسه با سایر نهادها و بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، منطقه‌ای، ملی و جهانی استقرار پورتال‌های مدارس وتوسعه‌ی کانال‌های الکترونیکی بین ذینفعان مدارس
افزایش تاثیرگذاری نقش مدرسه در فرآیندهای توسعه جامعه دانش بنیان و هویت ساز پایدار تولید وتوزیع و انتشار دانش مدارس و

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*