منابع تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

پور قهرمانی و حسنعلی‌بای که در کتاب فوق به تعاریف، ویژگیها و طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای پرداخته شده است و هر یک از جرایم به تفصیل و کلیه عناصر جرم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که قسمتی از کتاب مذکور به جعل رایانه‌ای اختصاص داده شده که تعریف و عناصر جرم مذکور نیز هر یک مورد تحلیل قرار گرفته شده است.
٨-کنوانسیون جرایم سایبر (پروتکل الحاقی آن) از امیر حسین جلالی فراهانی که کتاب فوق ترجمه تقریباً دقیقی از کنوانسیون جرایم سایبر و پـروتکل الحاقی آن تصویب شده در هشتم نوامبر ٢٠٠۱ می‌باشد که در خصوص تجارب سایبر کشورها در عرصه بین‌المللی در خصوص جرائم از جمله جعل رایانه‌ای مطالب سودمندی را داراست.
۹- جرایم تجارت الکترونیکی از آقای جواد جاویدنیا که کتاب فوق نیز در تبیین کلمات و مفاهیم مربوط به رایانه مطالب سودمندی دارد. در کتاب فوق مبحث اول از فصل دوم نیز به جعل رایانه‌ای پرداخته شده است که پس از تعریف ماهوی و عناصر مجرمانه جرم مذکور، مصادیق رفتار مجرمانه، مرتکب در جرم مذکور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۱٠- جعل و تزویر از آقای مهدی سالاری که ضمن بررسی و تحلیل عنـاصـر متشکـله جعـل سنتی ضمیمه‌ای در خصوص جعل رایانه ای بدان اختصاص داده شده است که به تفاوت جعـل رایانه‌ای و سنتی و قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به طور مختصر اشاره ای شده که البته بیشتر به معرفی قانون مرتبط پرداخته شده و تحلیل چندانی صورت نگرفته است.
11- جعل سند و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی مصوب ٧۵پایان‌نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران- دانشکده مجتمع آموزشی عالی قم- مربوط به آقای علی طاهری و به راهنمایی دکتر ضیاءالدین پیمانی.
که با توجه به موضوع آن و بررسی مواد قانونی راجع به جعل در قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل رایانه‌ای و ورود به این موضوع مسکوت مانده است منتهی به لحاظ ارتباط جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی و جعل رایانه‌ای و ارتباط موضوع در این خصوص قابل توجه می‌باشد.
12- جرائم فناوری اطلاعات- رساله دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی مربوط به آقای عبدالصمد خرم‌آبادی.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

که ضمن بررسی چالش‌های ناشی از فناوری اطلاعات و تأثیر آنها بر حقوق کیفری به بررسی عوامل مؤثر در ایجاد چالش پرداخته است و به مباحثی از جمله: چگونگی پیدایش جامعه اطلاعاتی و افزایش و اهمیت و ارزش اطلاعات در جامعه اطلاعاتی و قابلیت آسیب‌پذیری شدید جامعه اطلاعاتی و واکـنش‌های تقنینی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم فناوری اطلاعات و واژه‌شناسی و تعریف جرم فناوری اطلاعات و طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای پرداخته که در استفاده از آن اهمیت بالایی دارد.
13- پایان‌نامه پیشگیری غیرکیفری از جرائم در فضای سایبر از آقای محمد رحیمی سکه روانه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز شهریور ٨۹ پایان‌نامه فوق از لحاظ ماهیتی ابتدا جرم رایانه‌ای را تبیین نموده است و سپس تعاریفی که در شورای اروپا، سازمان ملل، انجمن بین‌المللی حقوق جزا و حقوقدانان از جرایم رایانه‌ای ارائه داده‌اند را ذکر نموده است و سپس به بررسی جرایم رایانه‌ای از جمله جعل رایانه‌ای پرداخته است البته در این خصوص لازم به ذکر است که با توجه به موضوع خاص پایان‌نامه فوق به جرایم خاص از جمله جعل رایانه ای بطور بسیار جزیی پرداخته است.
14- جرائم رایانه‌ای در حقوق جزایی ایران و بین‌الملل پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از خانم مرسده شریفی.
15- جرم کامپیوتری جلوه‌ای نوین از بزهکاری پایان‌نامه کارشاسی ارشد، دانشگاه تهران از خانم آدینه عقبری.
16- جرائم کامپیوتری- پایان‌نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی از خانم بتول پاکزاد.
که در هر سه پایان به صورت کلی در خصوص جرایم رایانه‌ای بحث گردیده است و به صورت خاص به جعل رایانه‌ای نپرداخته منتهی حائز مطالب سودمندی در انجام تحقیق مورد نظر می‌باشند.
17- جرائم رایانه‌ای و اینترنتی – نشریه پیام آموزش – شماره یک
که بر اساس تأکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم برخورد با جرایم رایانه‌ای، معاونت آموزش قوه قضاییه اولین دوره آموزشی خود را در جهت آشنایی قضات با جرائم مزبور برگزار نموده و در واقع در راستای آشنایی با اهداف و ابعاد این دوره با سرپرست معاونت آموزش قوه قضاییه مصاحبه‌ای انجام شده است که پاسخ ایشان با توجه به ورود این موضوع در قوه قضاییه قابل توجه می‌باشد و در رابطه با مباحثی از جمله ارتباط این جرائم با قوه قضاییه – مطالب و سرفصلهای این دوره آموزشی و منابع درسی این دوره بحثمی کند.
18- نقد و بررسی جرائم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی– جواد جاویدنیا- مجله حقوقی دادگستری شماره ۵۹ – قانون تجارت الکترونیکی نخستین قانون در زمینه جرم‌های مربوط به فناوری اطلاعات و شاخه خاص آن یعنی جرم‌های مربوط به تجارت الکترونیک است. در این قانون، کلاهبرداری رایانه‌ای، نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاری، نقض علائم تجاری، نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ جرم‌انگاری شده‌اند از جمله جرائمی که در ماده ۶٨ این قانون جرم‌انگاری شده است جعل رایانه‌ای می‌باشد که در قسمتی از این مقاله همانند سایر جرائم رکن‌های سه‌گانه قانونی، مادی و روانی را نقد و بررسیمی کند.
19-پیشگیری از جرائم رایانه‌ای – امیر حسین جلالی فراهانی- مجله حقوق دادگستری شماره 47 این مقاله بررسی طرق پیشگیری کیفری و غیرکیفری از جرائم رایانه‌ای در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسی قرار می‌دهد و از آنجا که یکی از جرائم رایانه‌ای جعل در فضای سایبری می‌باشد در خور توجه می‌باشد.
20- مقالات رفتار مجرمانه جعل و تزویر و موضوع جعل و تزویر- دکتر عباس منصورآبادی و دکتر محمد جواد فتحی که اگر چه مقالات مزبور راجع به جعل سنتی می‌باشد در قسمتی از آن راجع به اینکه آیا حافظه رایانه و نرم‌افزار، موضوع جعل و تزویر قرار می‌گیرد بحثمی کند که قابل بهره‌برداری می‌باشند.
21- مقاله قانون جرائم رایانه‌ای نوآوری‌ها و کاستی‌ها- دکتر مهرداد رایجیان اصلی مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۵که به صورت کلی در خصوص قانون جدیدالتصویب جرائم رایانه‌ای بحثمی کند و قسمتی از نقاط قوت و ضعف آن‌را بیان می‌دارد که این موضوع به عناوین مجرمانه مندرج در این قانون و از جمله جعل رایانه‌ای مرتبط می‌گردد.

22- مقاله رایانه و جعل اسناد الکترونیکی- محسن نامی- مراجعه به اینترنت –سایت نورمگز که به صورت مختصر ارکان بزه جعل رایانه‌ای را به قلم می‌کشد.
23- مقاله جعل و استفاده از سند مجعول -عباس جزایری فارسانی- مراجعه به اینترنت –سایت نورمگز که راجع به جعل سنتی بحثمی کند و ارکان این بزه را به تفسیر می‌کشد که در پرداختن به جعل رایانه‌ای نیز قابل استفاده می‌باشد.
24- مقاله جرم و کامپیوتر از آقای طاهر جبلی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره. که مقاله حاضر بیشتر به تبیین خصوصیات جرائم کامپیوتری و تقسیم‌بندی اینگونه جرایم پرداخته است و به طور خاص به جرم جعل از طریق کامپیوتر نپرداخته است.
25- مقاله کنوانسیون ، جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین‌المللی چشم‌انداز فرایند دادرسی عادلانه چیست؟ از میر یام، اف، میکوسون ترجمه امیرحسین جوانبخت، مجله حقوق قضایی دادگستری، شماره ۵۹.
مقاله فعلی در خصوص تاریخچه بوجود آمدن جرایم سایبری در حقوق بین‌الملل مطالب مفیدی را ذکر نموده است و در ثانی به بررسی کنوانسیون جرم‌های سایبری در شورای اروپا و جرایم مقرر در این کنوانسیون پرداخته است که یکی از این جرائم، جعل مرتبط با رایانه می‌باشد.
26- مقاله پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر از آقای امیرحسین جلالی فراهانی در مجله فقه و حقوق.
مقاله حاضر بیشتر به ویژگیهای جرایم سایبری و طرق پیشگیری به خصوص پیشگیری وضعی در خصوص پیشگیری از اینگونه جرائم پرداخته است و بطور خاص در خصوص جعل رایانه‌ای مطالب در خور توجهی ندارد.

و-روش و محتوای تحقیق
در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای – میدانی به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد. به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع در کتب یا مقالات، رسالات، جزوات و منابع اینترنتی استخراج می‌شود و پس از جمع‌آوری نظرات مختلف حقوقی به منظور دستیابی به نتیجه مورد نظر به تحلیل آنها پرداخته خواهد شد. به طور کلی محتوا و مطالب این پایان‌نامه از یک مقدمه و سه فصل و نتیجه‌گیری نهایی تشکیل یافته است. فصل اول با عنوان کلیات متشکل از چهار مبحث می‌باشد که تحت عناوین تعاریف و مفاهیم، پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل یا در اسناد بین‌الملل، مبانی جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای وتمایز جعل رایانه‌ای با عناوین مشابه به تشریح و تفصیل آن می‌پردازیم و فصل دوم با عنوان شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای متشکل از سه مبحث می‌باشد که حاوی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای می‌باشد و به صورت مفصل هر کدام از مباحث، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. این فصل که قسمت اعظم تحقیق ما را در بر می‌گیرد در واقع به ارکان بزه جعل رایانه‌ای به موجب قوانین داخلی و جعل رایانه‌ای مندرج در ماده 7 کنوانسیون جرائم سایبر به عنوان مطالعه تطبیقی نظر دارد. فصل سوم با عنوان مسئولیت کیفری، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانه‌ای متشکل از سه مبحث می‌باشد که شامل: مسئولیت کیفری در جعل رایانه‌ای، مجازات در جعل رایانه‌ای و آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای می‌باشد. مبحث سوم متشکل از سه گفتار فرآیند دادرسی، بررسی صلاحیت کیفری و ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای می‌باشد که مورد بررسی قرار گرفته است.

فصـل اول
(کلیــــــات)

اگرچه بزه جعل رایانه‌ای به صورت یک عنوان جزایی جدید پا به عرصه نظام کیفری ایران گذاشته است ولی همانند سایر عناوین جزایی واجد کلیاتی می‌باشد که در واقع ذکر این کلیات، زمینه پرداختن به عناصر متشکله این جرم و همچنین تجزیـه و تحلیـل آن‌را مهـیا می‌سازد. در واقع جرم جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای دارای پیشینه و مبانی می‌باشد که ذکر آن در این فصل ضروری به نظر می‌رسد.
این فصل را در چهار مبحث تعاریف و مفاهیم، سیر تحول تاریخی و مبنای جرم‌انگاری و تمایز جعل رایانه‌ای با عناوین مشابه مورد بررسی قرار می‌دهیم. که مبحث اول متشکل از چهار گفتار تحت عناوین جعل و تزویر سنتی، جرم کامپیوتری (رایانه‌ای)، رایانه، اینترنت و فضای سایبر و نهایتاً جعل رایانه‌ای می‌باشد که در هرکدام از گفتارها به تعریف عناوین مذکور می‌پردازیم. مبحث دوم متشکل از دو گفتار می‌باشد که در گفتار اول پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل یا در اسناد بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته و متشکل از هفت بند می‌باشد و شامل بررسی پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در سازمان همکاری توسعه، سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنوانسیون جرائم سایبر، پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر، انجمن بین‌المللی حقوق جزا و سازمان پلیس بین‌المللی می‌باشد. و گفتار دوم این مبحث نیز پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در نظام حقوق جزای ایران می‌باشد. در مبحث سوم مبنای جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در مبحث چهارم تمایز جعل رایانه‌ای را با عناوین مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

از جمله جرایمی که در آن رایانه هم وسیله ارتکاب جرم است و هم موضوع آن، جعل رایانه‌ای است.
«جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، قراردادن، آفریدن و وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است»
امروزه به دلیل گسترش ارتباطات تجاری، سیاسی و علمی از یک طرف اعتبار و ارزش اسناد بسیار بیشتر از گذشته گردیده است که به همین دلیل جعل این اسناد با پاسخ شدید جامعه مواجه می‌باشد و از طرف دیگر به دلیل هزینه‌های نگهداری اسناد نوشته, بسیاری از مبادلات در جهان به وسیله اسناد الکترونیکی صورت می‌گیرد به طوری که تمام داد و ستد‌های تجاری در بعضی از بنادر جنوب شرقی آسیا فقط با اینگونه اسناد صورت می‌پذیرد. «اسناد الکترونیکی دارای خصوصیاتی می‌باشند که آنها را از دلایل و مدارک کاغذی سنتی متمایز می‌سازد»
مهمترین خصوصیت نسخه الکترونیکی یک سند این است که می‌تواند با تصویری که از آن برداشته شده یکسان نباشد، امکان دارد فقط در جریان بررسی نسخه الکترونیکی، اطلاعات مخفی شده مهم آن قابل رؤیت باشد, در نتیجه داشتن تصویر الکترونیکی یک سند یا مدرک می‌تواند نسبت به نسخه به ظاهر کامل آن، اطلاعات بیشتری را به ما ارائه دهد.
همچنین داده‌های الکترونیکی را می‌توان به صورت بسیار فشرده‌ای ذخیره کرد و این عمل باعث می‌شود که نقل و انتقال داده‌های الکترونیکی و از بین رفتن آنها نسبت به دلایل و مدارک کاغذی آسان‌تر شود و داده‌های الکترونیکی نسبت به اسناد و مدارک کاغذی آسیب‌پذیر‌تر هستند و در مقایسه با اطلاعات مندرج در پرونده‌های کاغذی به آسانی می‌توان این داده‌ها را دستکاری یا جعل کرد، ضمن اینکه این دستکاری را می‌توان با استفاده از دانش فنی مناسب راحت‌تر پنهان داشت.
در مورد دلایل و مدارک مجرمانه کاغذی، معمولاً افراد به تنهایی می‌توانند مدارک در دسترس را بازبینی کنند و موارد و مطالب دال بر مجرمیت را به راحتی تخریب کرده یا تغییر دهند، با ظهور رایانه انجام این امور نیز پیچیده‌تر شده است.
«هنوز این امکان وجود دارد که بتوان دلایل و مدارک موجود در قالب‌های الکترونیکی را دستکاری یا پاک کرد، اما برای سرپوش گذاشتن بر این دستکاری یا تخریب اساسی ادله الکترونیکی نیاز به کمک یک متخصص رایانه است»
در اینجا به تعریف و شناسایی برخی از واژه‌های کلیدی که در این نوشته نقش اساسی داشته و به نوعی با جعل رایانه‌ای ارتباط دارند می‌پردازیم.

گفتار اول: جعل و تزویر سنتی (کلاسیک)

از لحاظ اصطلاحی جعل و تزویر گاهی در یک مفهوم عام به کار برده می‌شود و گاهی در مفهوم خاص. در مفهوم عام هر نوع وارونه جلوه دادن حقیقت و واقعیت را جعل و تزویر گویند و در مفهوم خاص هر نوع وارونه جلوه دادن حقیقت در اسناد را جعل و تزویر گویند و «به عنوان یک اصل, جعل و تزویر جرم اسنادی است»
غالب قوانین جزایی بدون اینکه تعریف جامعی از جعلارائه دهند و ارکان جرم جعل را دقیقاً تعیین کنند صرفاً به ذکر و احصای شیوه‌ها وراه های مختلف ارتکاب جعل بسنده کرده‌اند.
با وجود این هر یک از استادان حقوق جزا تعریفی در این موردارائه کرده‌اند:
دکتر ابراهیم پاد جرم جعل را چنین تعریف کرده است: «جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به ضرر دیگری در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر به یکی از طرق مذکور در قانون»

یکی دیگر از استادان، جرم جعل را عبارت دانسته است از: «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگر»
تعریف دیگری که از جرم جعل بیان کرده اند عبارت از اینست که «ساختن یا تغییردادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکو

]]>