مقالات و پایان نامه ها

موانع خلاقیت و ضرورت خلاقیت در سازمان

موانع خلاقیت حقیقی  به نقل ازترزا.ام.بیلاعواملی که برخلاقیت تاثیرمنفی میگذارندرادرشش موردبیان میکند .1- ارزیابی افرادبرمبنای انتظارات: افرادخلاق به خاطرترس،ارزیابی عملکردخودبه... متن کامل

توسط 92، قبل
مقالات و پایان نامه ها

مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي

14مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي  مديران و سرپرستان نقش بسزايي در ايجاد شرايط آموزشي لازم و بهبود اين شرايط در سازمان به عهده دارند كه اگر مديران سازمان‌ها به اين مرحله... متن کامل

توسط 92، قبل
مقالات و پایان نامه ها

اعتباربخشي و تضمين کيفيت در آموزش عالي

اعتباربخشي و تضمين کيفيت در آموزش عالي يکي از دغدغه هاي اصلي نظام هاي آموزش عالي در اغلب کشورهاي جهان تضمين کيفيت برنامه ها و فرآورده هاي دانشگاهي است . هرچند ايالات متحده آمريکا... متن کامل

توسط 92، قبل