مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق درمورد آیات و روایات، شرط ضمنی بنایی، شرط ضمن عقد، شرط نتیجه

مات آنان را سپاس گوید ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است  به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم  به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، استاد راهنما، سازمان ملل متحد

تقدیم به روان پاک پدرم و مادر دلسوزم که زندگی خویش را از او رنگ و بو داده ام. با تشکر از جناب دکتر سعید گیوه چی ، استاد راهنمای گرامی، کسی که دلسوزتر و مسئوالنه تر از خودم به کارمن... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع توسعه پایدار، توسعه پاید، درآمد سرانه، رشد اقتصادی

ناخالص ملی، رشد اقتصادی نامناس او اشتباه هدایت شدهد منتج به یشرفت کیدیت بخشهای بیشمار جوامی صنعتی، حتی اگر معیارهای زندگیشان که از طریق درآمد سرانه اندازهگیری میشود، افزایش یدا... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره آثار هنری، خلاقیت فردی، فضای معماری، طبیعت گرایی

مطرح بوده است. .(قدوسی فر، ۱۳۹۱،ص۱) معماری قدسی وصله ای ناساز بر قامت طبیعت نیست، بلکه جزیی از آن است. چنین معماری ای همچون دیگر اجزای طبیعت “آیه” است. انسان چنین فضایی را چون... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع تکنولوژی، اکوسیستم، توسعه پاید، توسعه پایدار

سیستمهای زنده طبیعی.بر این ایه، واحدها و جنبههای کمی یا مرداری مورد توجه قرار میگیرند که بیشتر شامل واحدهای فیزیکی غیر ولی است و به زمینههایی مانند قوانین علمی زیستشناسی،... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره جهان بینی، ناخودآگاه، ادیان توحیدی، هنر و معماری

کلید رمز شناسی می تواند سرّ و راز پیام امر قدسی را گشوده، دریابد. هنر دینی سعی دارد تا بین ذهن انسان و عالم محسوسات پلی به پهنای ابدیت و استوار بر دو عامل احساس و منطق بسازد. در این... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع اقتصاد جهانی، نظام جهانی، تکنولوژی، رشد اقتصادی

اقتصاد جهانی سرمایهداری به مرحله گذار میرسد که در آن امکان تغییر مسیر واقعی تاری بشر دور از دسترس نیست.با این حام وقتی مکت نظام جهانی نیز در اواخر دهه ۱۹۷۰ در معرض هجوم انترادات قرار... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسیر پیاده

تنها بیرون این مدل ها حذاب نیستند بلکه فضای داخلی آن ها نیز نسخه عینی ساختمان های واقعی شان هستند. انباشته از مبلمان های ظریف نقاشی های دیواری، حجاری، محسمه ها، طرح های تزیینی و... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع سازمان ملل، نظام جهانی، توسعه انسانی، توسعه اجتماعی

دستور کار بیانگر توافق جهانی و تعهد سیاسی کلیه کشورهای جهان در باالترین سشح برای همکاری و تعاون در زمینه توسعه و محیا زیست است.استراتشیها، طرحها، سیاستها و فرایندهای ملی همگی برای... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره انسان کامل، هستی شناسی، ادیان توحیدی، اعتقادات دینی

قدسی به جهت همین مفهوم مستتر در آن است. (رهنورد، ۱۳۸۵، ص ۱۰۵) مضمون (تِم ) و درون مایه ی این آثار حاوی پیام معنوی و گوهر فضیلت و خداجویی هستند. پیامی که تقدس، وحدت جویی، سیر از زمین تا... متن کامل

توسط admin2، قبل