۴/۸۸ متوسط بالا ۳ سرهنگ تاجر بازار ۸/۸۱- رئیس شعبه بانک ۶/۸۱- جواهر فروش ۲/۸۱- مهندس کشاورزی ۶/۸۰- سردبیر روزنامه ۸/۷۹- نقاش هنرمند ۶/۷۹ ۰/۸۱ ۷/۷۷ ۴ دبیردبیرستان ۴/۷۷- عضوهیات مدیره شرکت ۴/۷۶- گوینده صدا و سیما ۷۶- خبر نگار …

جستجوی مقالات فارسی –
عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,