۱ ۰ به عنوان مثال اگر پرسشگری ۲۰ عدد پرسشنامه در اختیار داشته باشد و بخواهد آن را در یک روز تکمیل نماید. باید به صورت زیر اقدام نماید.ابتدا باید مکان استقرار خود را معین نماید، این مکان جایی است …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

یکی از نکاتی که در این تحقیق رعایت شده، آموزش پرسشگران بود که در دو جلسه ۱ ساعته و با حضور همه پرسشگران صورت گرفت. در این جلسات محقق به همراه پرسشگران همه سوالات پرسشنامه را خوانده و به ابهامات …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: