۲ ۱۳۸۹ حسنی مقدم با توجه به گسترده بودن سازمان بسیج و نفوذ در اقشار متنوع جامعه، موضوع کارآفرینی و اشتغال زایی با استفاده از این ظرفیت، اهمیت مضاعفی می یابد. استفاده از نیروهای جوان و متعهد بسیجی در طرحهای …

سامانه پژوهشی –
سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۵
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,
3d illustration of a synapse part of a neuron or nerve cell

در مطالعه ای با عنوان الزامات و راهبردهای بسیج در توسعه کارآفرینی بر اساس ماتریس SWOT اشاره شده است که کارآفرینی از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران، در حال گذار از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مردمی، …

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۴ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,