الف) آماس مزمن: مشاهده سلولیت، لنفوسیت و ماکروفاژب) آماس حاد : مشاهده پلی مورفونوکلئاردر صورت مشاهده هر دو نوع آماس به طور همزمان، اساس تعیین نوع آماس، برطبق برتری گروه سلولی می‌باشد.۳ – نواحی نکروزهالف) فاقد نکروز: هیچ علامتی از …

دسترسی به منابع مقالات :
بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

اخیراً LLLT برای تحریک Healing و پیشرفت ادم به علت خصوصیات ضدالتهابی آن مورد استفاده قرار گرفته است که این فعالیت ضدالتهابی می‌تواند در کاهش عوارض اکسپوژرهای پالپی مرتبط با تروما سودمند باشد(۷۴). مطالعات بر روی پالپ دندانی نشان داده …

بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

در صورتیکه از لحاظ کلینیکی دندان اینفرا اکلوژن شده باشد و یا علائم رادیوگرافی و کلینیکی انکلیوز مشاهده شود با روش قطع تاج (Decoronation) در نظر گرفته شود.کنترل: در فواصل یک هفته، یک ماه، سه ماه، شش ماه، ۱۲ ماه …

سایت مقالات فارسی –
بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,