فوق و بررسی پیشینه پژوهش و مطالعه سایر پژوهش های صورت گرفته و با توجه به اهمیت موضوع، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطه ای بین رفتارهای نظارتی و انضباطی والدین با وضعیت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع …

بررسی رابطه بین رفتارهای نظارتی و انضباطی والدین با وضعیت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۴٫ایجاد انگیزه از طریق ایجاد نقاط تشویق و شبیه منطقی و انگیزش برای کارکنان۵٫کاهش نارضایتی ، وقتی ارزشیابی ملاک تصمیم گیری و نصب و عزل باشد علایق و سلایق شخصی از بین رفته ، نارضایتی به میزان بسیار بالایی کاهش …

دسترسی به منابع مقالات :
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , ,

۲-۱۰-۲-۵ تحقیقات میشیگان ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴۲-۱۰-۲-۶ شبکه مدیریت …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴۲-۱۰-۲-۷ چهار نظام مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴۲-۱۰-۲-۸ تحقیقات اسکاندیناوی……………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۲-۱۰-۳ تئوری های اقتضایی ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵۲-۱۰-۳-۱ نظریه مسیر-هدف……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵۲-۱۰-۳-۲ الگوی فیدلر……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵۲-۱۰-۳-۳ تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا………………………………………………………………………………………….۳۵۲-۱۰-۳-۴ زنجیره رفتاری رهبری …………………………………………………………………………………………………………………….۳۶۲-۱۰-۳-۵ مدل سه بعدی اثر بخشی رهبری……………………………………………………………………………………………………۳۶۲-۱۰-۳-۶ مدل …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

۱-۵-۱- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱ -۵-۲-فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳ تعاریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱-۶-۱ تعرف نظری ومفهومی متغیر ها …………………………………………………………………………………..۱۴۱-۶-۲ تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………………………………۱۵فصل دومادبیات تحقیقبخش اول : عملکرد شغلی۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲-۲ مفاهیم وابعاد عملکرد شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲-۳ اهمیت ارزشیابی عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲-۴ مزایایی ارزشیابی عملکرد شغلی …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

۸-۲-۲ نظریات استرس۱-۸-۲-۲ نظریه بریف ـ شولر و نسلیبه تحمیل شدن (استرس ) فشار به عنوان یک تقاضای غیر عادی اشاره می کنند و معتقدند که فشار روانی حالتی تنش زا است که بوسیله فردی که با تقاضاهای غیر عادی، …

بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان- قسمت ۱۸ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , ,
3d rendering futuristic blue circuit board background illustration

۱-۶-۴- عوامل ساختاریتعریف مفهومی : ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شود(طاهری،عصمت السادات،۱۳۹۱).تعریف عملیاتی :عبارت است از میزان سنجش : مدیریت هسته های علمی : که به میزان تشکیل گروهای …

مقاله علمی با منبع :
سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۷
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , ,