پیش از مدرن مدرن زمینه عمومی: اهمیت شدید اعتماد محلی زمینه عمومی: روابط اعتماد مبتنی بر نظام های انتزاعی از جا کنده شده محیط اعتماد ۱-روابط خویشاوندی به عنوان یک وسیله سازمان دهنده برای برقراری روابط اجتماعی در پهنه زمان …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

در صورتیکه از لحاظ کلینیکی دندان اینفرا اکلوژن شده باشد و یا علائم رادیوگرافی و کلینیکی انکلیوز مشاهده شود با روش قطع تاج (Decoronation) در نظر گرفته شود.کنترل: در فواصل یک هفته، یک ماه، سه ماه، شش ماه، ۱۲ ماه …

سایت مقالات فارسی –
بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,