ابعاد شاخص منابع عوامل محیطی (زمینه ای) قانونی- اقتصادی- محیط کاری (Singer et al 2008)،(کاشیان و غضنفرنژاد،۱۳۸۹)، (میگون پوری و میگون پوری، ۱۳۸۹). عوامل محتوایی(رفتاری) استقلال – آموزش – اطلاع رسانی – درون سازمانی و برون سازمانی – مشارکت و …

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۳۰ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,