۹ ۹ ۹ ۷ ۱ ۱ بر اساس توضیحات داده شده و جداول مذکور، عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در تحقیق حاضر، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی می باشد.نمودار ۲-۱- مدل استقرار مدیریت دانش(منبع: مدل تحقیق …

عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۱۴ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پیکره بندی دارایی اجتماع خبرگان حرفه ای دارایی های سازمان تجربه واحد کار اهرم دانش ۲-۶-۷- عناصر یک زنجیره تامین چابکبرای اینکه زنجیره تامین واقعا چابک باشد، باید مشخصات زیر را دارا باشد که در شکل ۲-۸ نیز نشان داده …

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: