امروزه قدرت رقابتی ملت ها در کیفیت سرمایه انسانی آنهاست. سازمان ها با به کارگیری منابع مختلفی از قبیل منابع مالی، مادی، اطلاعاتی و انسانی در جهت تحقق اهداف و مقاصد خود حرکت می کنند. در این میان نیروی انسانی …

تعیین تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی کارکنان بانک پاسارگاد ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۹ ۹ ۹ ۷ ۱ ۱ بر اساس توضیحات داده شده و جداول مذکور، عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در تحقیق حاضر، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی می باشد.نمودار ۲-۱- مدل استقرار مدیریت دانش(منبع: مدل تحقیق …

عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۱۴ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۸ ۲۰۰۵ Haiton نتایج این تحقیق منجر به شناسایی عوامل گوناگونی همچون ارزیابی عملکرد ، حمایت سازمانی، آموزش در زمینه کارگروهی، طراحی شغل همراه با استقلال و اختیار کافی کارکنان، تبادل اطلاعات و منابع در داخل و خارج سازمان گشته …

تحقیق دانشگاهی –
سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۹
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,

در مطالعه ای با عنوان الزامات و راهبردهای بسیج در توسعه کارآفرینی بر اساس ماتریس SWOT اشاره شده است که کارآفرینی از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران، در حال گذار از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مردمی، …

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۴ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱-۴-۱- هدف اصلیسنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۱-۴-۲- اهداف فرعیسنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان …

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۶ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,