همچنین در اشعار وی هجا- عتاب و رثاء نیز وجود دارد. و نوعا رثاء او درباره دوستان و خویشاوندانش‌ می‌باشد.(الفاخوری؛‌۱۳۷۸:‌۳۶۲- ۳۵۸)   ۳-۶-۵‌۰ بحتری   بحتری نیز یکی دیگر از شاعران این دوره است که از قواعد مذکور مستثنی نمی‌باشد. …

بررسی موضوع دعا در شعر شاعران مشهور عصر عباسی اوّل- قسمت ۱۳ ادامه مطلب »

بر این اساس می توان به صورتهای مختلف عوامل معنایی را که به صورت پیشینی عامل درک پدیده های عینی هستند شناسایی نمود و دریافت که در مجرای آنها تصمیم گیری در سیاست خارجی چگونه محقق می گردد.یک شیوه شناسایی …

بررسی سیاست خارجی فرانسه در حوزه خاورمیانه بر اساس استراتژی صادراتی اسلحه از ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰- قسمت ۳ ادامه مطلب »

3d rendering of human brain on technology background represent artificial intelligence and cyber space concept

استفاده شده در PCR ۴۶شکل۳-۵-اتصال SYBR به DNA ۵۲شکل۴-۱-تصویر باند حاصل از RNA استخراج شده ۶۷شکل۴-۲-صویر محصولات PCR چند نمونه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ۶۸فهرست اختصاراتVLN under limit normalLTR long terminal repeatNTE non translated exonEGCG (-)-epigallocatechin-3-gallatOD optical densityNTC no template controlPCR …

بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق- قسمت ۳ ادامه مطلب »

نفس انسان در مراحل ابتدایی سرشتش نیروی پذیرش تمام آثار را دارد. هریک از این دو وجه استعداد پذیرفتن آثار ویژه عوالم خود را دارند. زمانیکه نفس انسانی از وسوسههای شیطانی و خواهشهای نفسانی روی گردان شد و دل با …

معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا- قسمت ۵ ادامه مطلب »

 دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir دسترس این پژوهش 10 کودک مبتلا به سرطان که وضعیت عمومی آن ها اجازه شرکت در پژوهش را بدان ها می داد از میان کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان شفا واقع در …

اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان ادامه مطلب »

بند اوّل: داشتن سیر منطقی………………………………………………………………………………………..۱۲۳بند دوم: ارتباط محتوای یک پایه با کتاب سایر پایه ها……………………………………………………۱۲۵بند سوم: وسعت بخشی تدریجی………………………………………………………………………………..۱۲۶گفتار سوم: اصول انتخاب زبان و نحوه بیان………………………………………………………………….۱۲۷بند اوّل: استفاده از واژگان و جملات متناسب با سن مخاطب…………………………………………..۱۲۷بند دوم: رعایت اصل سادگی …

تحلیل-محتوای-کتب-هدیه-های-آسمانی-از-حیث-توجّه-به-مفاهیم-پیشگیرانه-از-جرم- قسمت ۳ ادامه مطلب »

4 سیاسی   –   1   –   – پیشنهاداتتجربیات سه دهه گذشته نشان داده که تلاش جهت حل مسائل و مشکلات زنان و طرح مباحث مربوط به خواسته‌های آنان، ثمربخش خواهد بود اگر، زنان به این باور پای …

جایگاه زن در قوانین؛ بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم- قسمت 19 ادامه مطلب »

کمترین آزادی به زندانیان قاتل چون باعث تعجب زندانیان می شود، می گویند شاکی اش آدم درستی بوده.دگر پولی خرج کرد- خرج زیادی کردوقتی زندانی قاتل آزاد می شود زندانیان بیشتر خوشحال می شوند*اعدامزیر تیغ- از مرگ پرید(نجات پیدا کرد)- …

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)- قسمت 12 ادامه مطلب »

باطل گرایان برای از میان بردن حق و حقیقت در جامعه و زیر پا گذاشتن حدود الهی، زشتی ها و منکرات را در جامعه گسترش می دهند. و در مقابل حق گروان و در رأس ایشان حضرت ولی عصر  …

عدالت مهدوی مفهوم، ابعاد، شاخص ها از دیدگاه روایات- قسمت ۱۲ ادامه مطلب »

آزمونهای غیر رسمی حساب: اسپنسر و اسمیت (۱۹۶۹) اظهار میدارند که سه شیوه: بررسی تکالیف کتبی، پرسش شفاهی و کار روی تخته سیاه، شیوه های ارزیابی غیر رسمی به شمار میروند. اشلاک[۱۱۷] (۱۹۷۶) پیشنهاد کرده است که تمرینهای کتبی ریاضی را نباید …

مقایسه¬ی-سبک¬های-یادگیری،-ویژگی¬های-شخصیتی-و-عملکرد-تحصیلی-دانش‌آموزان-عادی-و-ناتوان-یادگیری- قسمت ۹- قسمت 2 ادامه مطلب »