منابع مقاله درمورد
رفتارهای شهروندی-خرید و دانلود فایل

منابع مقاله درمورد رفتارهای شهروندی-خرید و دانلود فایل

جدول 4-14: خلاصه جدول رگرسیون 113
جدول 4-15: مشخصه های آماری رگرسیون 114
جدول 4-16: خلاصه تحلیل واریانس 114
جدول 4-17: خلاصه جدول رگرسیون 115

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1- نمودار تحقیق 91

نمودار 3-1: نمودار دایره‌ای مربوط به جنسیت کارکنان 95
نمودار 3-2: نمودار دایره‌ای مربوط به نوع کار کارکنان 96
نمودار 3-3: نمودار میله‌ای مربوط به سابقه خدمت کارکنان 97
نمودار 3-4: نمودار میله‌ای مربوط به سطح تحصیلات کارکنان 98
نمودار 3-5: نمودار مربوط به سن کارکنان 99
نمودار 3-6: نمودار مربوط به وضعیت تأهل 100
نمودار 3-7: نمودار مربوط به نوع استخدام کارکنان 101
پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
به‌وسیله: نورالله شیخ خوزانی

چکیده
هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و قراردادی همه سطوح سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر در سال 1392 تشکیل می‌دهند که شامل 145 نفر بودند. تعداد نمونه مورد مطالعه این پژوهشی بر اساس جدول حجم نمونه مورگان 105 نفر بوده است. با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده برای روان‌رنجوری، انعطاف‌پذیری و سازگاری از سطح 05/0 بیشتر می‌باشد. این ابعاد در پیش‌بینی رفتار ضدتولید معطوف به همکاران تأثیر معناداری ندارد. همچنین می‌توان از سایر ابعاد برای پیش‌بینی استفاده کرد.

واژگان کلیدی: رفتارهای ضدتولید، پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
خشونت و دیگر شکل‌های رفتار ضدتولید، نظیر کارشکنی، اخلال و سرقت مشکلات بزرگی را برای سازمان‌های مختلف به وجود می‌آورند (اسپکتور ،2003). در تمام سازمان‌های بزرگ در هر روز تعدادی از کارکنان دیرتر از موعد مقرر به محل کار می‌روند، برخی از آن‌ها کل یک روز کاری را غیبت می‌کنند و عده‌ای برای همیشه شغل خود را رها می‌سازند (اسپکتور،1387). علاوه بر این یکی از معضلات سازمان‌های امروزی وجود رفتارهایی همچون دزدی، بدرفتاری، خرابکاری، خشونت در محیط کار، انجام کارها به صورت اشتباه است. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان‌ها و هم بر روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان تأثیر می‌گذارند. بروز چنین رفتارهایی به عنوان رفتارهای ضدتولید بر خلاف رفتارهای شهروندی سازمانی که موجب ارتقاء عملکرد سازمان، اثربخشی سازمان، رضایت و وفاداری مشتری، سرمایه اجتماعی و نظایر آن می‌شوند (بولینو 2002، یون وسوح 2003) رفتارهای ضدتولید دامنه گسترده‌ای از رفتارهای کارکنان را شامل می‌شود که برای سازمان‌ها مضر می‌باشند. سرقت و غیبت دو مثال رایج و شایع در این حیطه است (موچینسکی 2006). همانگونه که توسط کولن و ساکت (2003) به نقل از مهداد (1389) تشریح شده است، سایر رفتارهای ضدتولید عبارتند از: تخریب اموال سازمان، استفاده نادرست از اطلاعات سازمان، استفاده نادرست از زمان کاری، کار کردن بدون کیفیت، استفاده از الکل ومواد مخدر در محیط کار، رفتارهای نامناسب کلامی مثل (جروبحث کردن) وجسمانی (مثل تنه زدن) وجه مشخه این رفتارها آگاهانه و از روی میل و ارادی بودن آن‌ها می‌باشد نکته اساسی این است که رفتارهای ضدتولید به وسیله تأثیر مستقیمی که بر چگونگی عملکرد ویا تجهیزات سازمان دارند، اثربخشی سازمانی را کاهش خواهند داد. لذا ضروری است که رفتارهای ضدتولید ریشه‌یابی شوند تا با کنترل عوامل تأثیرگذار زمینه‌های تقویت سازمان وافزایش کارایی و اثربخشی سازمانی فراهم گردد.
از نظر روان‌شناسان اساس شخصیت در سال‌های اولیه‌ی زندگی که غالباً در خانواده می‌گذرد بنانهاده می‌شود. شخصیت تعیین‌کننده‌ی راهی است که فرد در آینده در جامعه طی خواهد کرد. زمینه‌های شخصیتی، تمام جنبه‌های زندگی فرد را اعم از اجتماعی، اقتصادی، هنری، فرهنگی، ورزشی و… را تعیین می‌کند. امروزه بسیاری از روان‌شناسان معتقدند که شخصیت انسان را می‌توان در پنج حوزه‌ی عمده توصیف کرد که آن را «پنج عامل عمده» نامیده‌اند و هم چنین می‌توان رفتارهای ضدتولید را بر اساس این پنج عامل (برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، سازگاری، روان‌رنجوری، مسئولیت‌پذیری) پیش‌بینی نمود (سالگادو ،2002).
همچنین یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تحقیق فعال در میان دانشمندان سازمانی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد (چن وپنگ ،2009ص55). منظور از رفتار شهروندی سازمانی تجسم حرکات سازنده و همکارانه‌ای است که نه بر اساس شرح شغل رسمی لازم‌الاجراست و نه این که به طور مستقیم از طریق سیستم‌های رسمی جبران خدمت در سازمان به آن‌ها پاداش داده می‌شود (بولینو وتورنلی ، 2003). رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان توانایی سازمان در استخراج رفتاری از کارکنان تعریف کرده‌اند که فراتر از وظیفه رسمی آن‌ها شناخته شده و دارای دو ویژگی مشترک هستند: اولاً آن‌ها به طور مستقیم قابل‌اجرا نیستند (یعنی جزء الزامات فنی یک بخش از شغل نمی‌باشند). دوماً آن‌ها بیانگر تلاش‌های ویژه یا اضافه‌ای از کارکنان هستند که سازمان برای موفقیت بدان نیاز دارد (کورکماز و آرپاسی ، 2009، ص2432).
بنابراین در این پژوهش تلاش می‌شود به بررسی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید از طریق پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر پرداخته شود. به بیان دیگر هدف از این پژوهش بررسی این سؤال است که آیا ارتباطی بین پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضدتولید وجود دارد؛ و آیا می‌توان رفتارهای ضدتولید را بر اساس این پنج عامل (برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، سازگاری، روان‌رنجوری، مسئولیت‌پذیری) پیش‌بینی نمود و با افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای ضدتولید را در سازمان کاهش داد.

1-1 بیان مسئله:
رفتارهای ضدتولید همیشه برای انسان‌هایی که در کنار هم کار می‌کردند، یک مسئله‌ی اساسی و غلبه بر آن نیز یک هدف مهم اجتماعی بوده است. ظاهراً بروز این‌گونه رفتارها از زمان کهن تا به امروز وجود داشته به طوری که بر روی پاپیروس‌هایی که در 2000 سال پیش در معابد مصری‌ها نوشته شده، شرح داده‌اند که کارگرانی که در معابد اعیان کار می‌کردند به دلیل نبود دستمزد کافی دست به رفتارهای منحرفانه می‌زده‌اند (مک لین، والمزلی ، 2009)؛ اما امروزه عواقب رفتارهای ضدتولید هر ساله در جهان، سازمان‌ها و جوامع را با میلیاردها دلار هزینه روبه‌رو می‌کند (اونس ،2008). رفتارهای ضدتولید مجموعه‌ای از اعمال متمایز و روشنی هستند که ویژگی‌های مشترکی دارند، آن‌ها ارادی و آسیب‌رسان بوده و یا قصد دارند به سازمان‌ها و یا اعضاء سازمان همانند: همکاران، مشتریان و سرپرستان آسیب برسانند (اسپکتور،2006).
گرایز و ساکت (2003)، 87 نوع رفتار ضدتولید را شناسایی کرده که آن‌ها را می‌توان در غالب یازده طبقه ارائه نمودند (مک لین، والمزلی، 2009). از شاخص‌ترین رفتارهای ضدتولید می‌توان به مواردی چون دزدی و رفتارهای مرتبط تخریب اموال، سوءاستفاده از زمان، سوءاستفاده از اطلاعات، انجام کار با کیفیت کم، خرابکاری، غیبت و تأخیر در ورود، سوءاستفاده از الکل و مواد مخدر، مشکلات انضباطی، رفتارهای نامناسب فیزیکی و لفظی، اذیت و آزار جنسی، خشونت، درگیری و رفتارهای پرخطر اشاره کرد(اونس،2008).
به نظر می‌رسد که نقش تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی برای رفتارهای ضدتولید در تعامل با متغیرهای نگرشی و ادراکی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. (کلبرت، مانت، هارتر، ویت و باریک ، 2004)
به علاوه بعضی از پژوهشگران پیشنهاد نموده‌اند که ویژگی‌های شخصیت برای پیش‌بینی سایر ملاک‌های شغلی مانند خشنودی شغلی، تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی، رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای ضدتولید ادراک‌شده دارای اهمیت می‌باشند (گودستین و لانیون ، 1999).
تحقیقات اولیه‌ای که در زمینه رفتارهای شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت‌ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می‌شد. این رفتارها با وجود این که در ارزیابی‌های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه‌گیری می‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند (بینستوک، دمورانویل و اسمیت ،2003).
رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای ارادی و از روی میل کارکنان تعریف می‌گردد که داوطلبانه بوده و نوعاً به آن‌ها پاداشی تعلق نمی‌گیرد، اما می‌تواند عملکرد سازمان‌ها را بهبود بخشد. (اورگان و ران ، 1998).
پژوهشگران سازمانی نشان داده‌اند که بعضی از کارکنان در سلامت و اثربخشی سازمانشان، به وسیله‌ی انجام وظایف فراتر از نقش خود، مشارکت می‌نمایند (موچینسکی،2006). به این معنی که این قبیل کارکنان مشارکت فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهند که نه لازم است و نه از آنان انتظار می‌رود (پودساکف، مکنزی، بومر 1996).
این رفتارها برای یک سازمان به اندازه‌ای مهم و مطلوب می‌باشند که سبب دستیابی به نتایجی چون ارتباطات بسیار اثربخش می‌گردند که چنین رابطه‌ای سبب همکاری میان گروه‌های کاری گردیده و همچنین زمینه‌ساز تقسیم کار دلخواه در میان کارکنان می‌گردد.
رفتارهای شهروندی سازمانی به شهروند سازمانی خوب بودن، کمک به بهبود سازمان از طریق کارهای فراتر از وظایف شغلی اشاره دارد. عوامل خاص بیشتر، وظیفه‌شناسی، مسئولیت‌پذیری، حفظ نظم شخصی، کنار آمدن با استرس‌های شغلی، کمک به دیگران و متعهد به سازمان بودن می‌باشد. این بعد عملکرد وضوحاً فراتر از وظایف شغلی یک فرد بوده و به اثربخشی مشارکت در سلامت و بهبود سازمان اشاره دارد (یوسف زاده،1389).
پودساکف و همکاران (1996) چنین نتیجه‌گیری نموده‌اند که وجود رفتارهای شهروندی سازمانی در یک سازمان می‌تواند اثربخشی سازمانی را از طریق ساز و کارهایی چون: افزایش بهره‌وری مدیریت و کارکنان، استفاده اثربخش از نتایج و یا انعطاف‌پذیری سازمانی فزاینده افزایش دهند.
در مقابل رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای ضدتولید قرار دارند که آن‌ها نیز آگاهانه و با میل و اراده می‌باشند. (اسپکتور و همکاران 2007، به نقل از مهداد، 1389).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رفتارهای ضدتولید را بر اساس اهدافشان به دو دسته تقسیم نموده‌اند: نسبت به افراد و نسبت به سازمان. رفتار ضدتولید نسبت به افراد به عنوان رفتار تعمدی و از روی میل کارکنان تعریف می‌شود که به افراد سازمان آسیب وارد می‌کند. رفتار ضدتولید نسبت به سازمان به عنوان رفتار تعمدی و از روی میل کارکنان تعریف می‌شود که سبب آسیب‌رسانی و ضربه به سازمان می‌گردد (مهداد1389). همان‌گونه که توسط کولن و ساکت (2003، به نقل از مهداد، 1389) تشریح شده است، سایر رفتارهای ضدتولید عبارتند از: تخریب اموال سازمان، استفاده‌ی نادرست از اطلاعات سازمان، استفاده‌ی نادرست از زمان کاری، کار کردن بدون کیفیت، استفاده از الکل و مواد مخدر در محیط کار، رفتارهای نامناسب کلامی و جسمانی؛ بنابراین، بر اساس این دیدگاه، کارکنان رویدادهایی را که در محیط کارشان به وقوع می‌پیوندد و نظاره و ارزیابی می‌کنند در قبال وقایع تهدیدآمیزی که رفاه و آسایش آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، از خود واکنش منفی نشان می‌دهند، برای نمونه می‌توان از رفتارهایی چون خشم و اضطراب نام برد (اسپکتور، 1998، کان، 1964). لذا از آنجا که سازمان‌ها به دنبال توسعه‌ی سازمانی و اثربخشی و عملکرد بالا هستند، بنابراین عوامل شخصیتی به استناد پژوهش‌های مورد استناد می‌تواند رابطه‌ی معناداری با رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضدتولید داشته باشد. حال این سؤال مطرح می‌گردد: که آیا بین عوامل شخصیتی و رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضدتولید در بین کارکنان رابطه‌ی معناداری وجود دارد یا خیر؟

1-2 ضرورت انجام تحقیق
اهمیت چنین پژوهشی با اشاره به تبعات رفتارهای ضدتولید بهتر مشخص می‌شود. به همین دلیل، سازمان‌های سراسر جهان از روانشناسان صنعتی-سازمانی انتظار دارند تا برای کمک به شناسایی و کاهش این‌گونه رفتارها اقدام کنند. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهند که در راستای انجام مطالعات مربوط به شناسایی رفتارهای ضدتولید در سازمان‌ها و صنایع در ایران تاکنون تلاش‌های جدی و نظام‌داری صورت نپذیرفته‌اند؛ و از آنجا که پژوهش‌های انجام‌شده در مورد رفتارهای ضدتولید نسبتاً جدید می‌باشد و کمتر بسط یافته‌اند، این رفتارها در جهان موجب از دست دادن میلیاردها دلار در سال می‌شود (پیرس و گیاکالون 2003، اونس 2008).
با توجه به این که برخی از رفتارهای ضدتولید در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر دیده شده که بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیر منفی گذاشته است و می‌توان به بعضی از موارد شامل استفاده از مرخصی استعلاجی بدون داشتن کسالت و بیماری توسط برخی از کارکنان، انجام کارها و فعالیت‌ها با کیفیت و کمیت پایین، هم چنین گهگاه رفتارهای نامناسب کلامی، استفاده نامناسب و بعضاً سوءاستفاده از زمان‌های کاری خود مثل پیگیری و انجام امور شخصی و… بهره می‌برند، لذا ضرورت انجام این پژوهش زمانی بیش از پیش احساس می‌گردد که به سنجش عوامل شخصیتی و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی در فرآیند بدو استخدام توجه گردد و با ملاک قرار دادن آن‌ها در فرآیند عملکرد شغلی به افزایش عملکرد کارکنان و توسعه‌ی سازمانی و اثربخشی سازمان منجر گردد تا رفتارهای ضدتولید کارکنان را کاهش دهد.

1-3 اهداف پ‍ژوهش
1-3-1 هدف اصلی
هدف اصلی پژوهش حاضر پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر می‌باشد که به اهداف فرعی زیر تقسیم می‌گردد.

1-3-2 اهداف فرعی
پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت
پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت
1-4 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-4-1 تعاریف نظری
رفتارهای ضدتولید:
رفتارهای ضدتولید به رفتارهایی اشاره دارند که تعمداً و از روی میل به سازمان و افراد در محیط کار چون همکاران، سرپرستان و مشتریان ضربه و آسیب وارد می‌کند و شامل پرخاشگری، رفتار خصمانه و زشت نسبت به همکاران، تخریب تجهیزات سازمان، انجام هدفمند کار به صورت نادرست، سرقت و تلاش برای بازداری از کار دیگران می‌باشد (مهداد

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*