پایان نامه با واژه های کلیدی
پردازش اطلاعات

پایان نامه با واژه های کلیدی پردازش اطلاعات

……………………………………………………………………………….18

2-1-14الگوی بوگارتس……………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-1-15الگوی کارور وشییر………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-1-16الگوی باتلر ووین……………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-1-17الگوی پنتریچ…………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-18راهبردهای شناختی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………25
2-1-19راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت……………………………………………………………………………..25
2-1-20راهبردهای مدیریت منابع……………………………………………………………………………………………………………….25
2-1-21دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان………………………………………………………………………………….25
2-1-22پدیدارشناسان………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-1-23کنشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………………25
2-1-24ویگوتسکی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-1-25پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………29
2-2-1ماهیت شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-2-2کارکردهای روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………30
2-2-3دیدگاه های موجود درباره شخصیت…………………………………………………………………………………………………..31
2-2-4ساختار واندازه گیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-5نظریه ها و رویکردهای شخصیت……………………………………………………………………………………………………….33
2-2-6رویکرد روان تحلیلگری……………………………………………………………………………………………………………………….33
2-2-7حالت من والدینی……………………………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-8حالت من کودکی………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-9حالت من بالغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-10رویکرد شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-2-11رویکرد یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-2-12رویکرد زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-13رویکرد صفاتی………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-14رویکرد یونگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-15 رویکرد انسانگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-2-16نظریه آیزنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-2-17نظریه کتل…………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-18الگوهای پنج عامل شخصیت……………………………………………………………………………………………………………42
2-2-19عوامل پنج گانه شخصیت………………………………………………………………………………………………………………..43
2-3تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..46
2-3-1راهبردهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-3-2رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده…………………………………………………………………………………………………47
2-3-3رویکرد چند نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………48
2-3-4رویکرد ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-3-4-1خانواده گسسته……………………………………………………………………………………………………………………………..49
2-3-4-2خانواده به هم تنیده………………………………………………………………………………………………………………………49
2-3-5طرح سه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-3-5-1بد کارکردی رشدی خانواده……………………………………………………………………………………………………..50
2-3-5-2بدکارکردی نظام خانواده……………………………………………………………………………………………………………50
2-3-5-3بدکارکردی گروه خانواده…………………………………………………………………………………………………………..50
2-3-6دیدگاه راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………51
2-3-7 کارکردهای اساسی خانواده……………………………………………………………. …………………………………………….51
2-3-8حمایت ومراقبت………………………………………………………………………………………………………………………………52
2-3-9جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….52
2-3-10عاطفه وهمراهی……………………………………………………………………………………………………………………………53
2-3-11مدل فرآیند کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..54
2-3-12نقش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………55
2-3-13ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-3-14دخالت عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………56
2-3-14-1عدم دخالت یافقدان دخالت……………………………………………………………………………………………………….56
2-3-14-2علاقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………56
2-3-14-3آمیختگی خودخواهانه………………………………………………………………………………………………………………..56
2-3-14-4دخالت دلسوزانه…………………………………………………………………………………………………………………………56
2-3-14-5شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-3-15کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
2-3-16ارزشها وهنجارها……………………………………………………………………………………………………………………………….58
2-3-17پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-3-18پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………….58
2-3-19پژوهش های انجام شده خارج از ایران…………………………………………………………………………………………..65
فصل سوم:
طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..70

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-2طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-4ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-4-1پرسشنامه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….73
3-4-2پرسشنامه عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………….74
3-4-3پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد……………………………………………………………………………………………………………77
3-5شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
3-6 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
فصل چهارم:یافته های پزوهش…………………………………………………………………………………………..79
4-1پیش

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*