دانلود پایان نامه مدیریت در مورد
فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد فناوری اطلاعات

حمد و سپاس بیکران خداوند مهربان را که فرصت و نعمت تحصیل علم و دانش را بر من ارزانی فرمود.
از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر فرزین فرحبد به سبب قبول زحمت هدایت این تحقیق و راهنمایی های با ارزششان در مراحل مختلف نگارش این پایان نامه کمال سپاس و امتنان را دارم.
و تقدیر و تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی که با دقت نظر خاصی مشاوره لازم در این خصوص ارائه نمودند.
و سپاس فراوان از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیم چیرانی که با قضاوت و داوری خویش این پژوهش را در هرچه پربارتر شدن یاری نمودند.
همچنین از کلیه اساتید بزرگوار گروه که توفیق شاگردی شان نصیبم شد صمیمانه تشکر می نمایم.
بدین وسیله مراتب قدردانی خود را از حمایت های بی شائبه جناب آقای مهدوی مدیر کل محترم امور روستایی استانداری گیلان و کارشناسان محترم آن دفتر و کلیه دهیاران محترمی که در تدوین این پایان نامه یاری ام نمودند، اعلام می دارم.

این اثر را اگر قدر و منزلتی باشد تقدیم می کنم به :
روح پاک و مطهّر پدرم
به وجود نازنین مادرم
همچنین به مهربان همسرم و خانواده ایشان
و به یکدانه دخترم محیای عزیزم
که وجودم همه برایشان رنج بود و وجودشان همه برایم مهـــر

فهرست مطالب
عنوان
شماره صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..
3
1-2- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………….
4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….
7
1-4- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………
8
1-5- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………..
11
1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….
12
1-7- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………..
13
1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….
21
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول : مدل های پذیرش فناوری
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..
24
2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ……………………………………………………………………..
25
2-3- اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………………………
27
2-4- محدودیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………
28
2-5- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………….
29
2-6- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدارروستا……………………………….
32
2-7- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات ………………………………………………………..
33
2-8- پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان …………………………………………………..
34
2-9- الگوهای پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات …………………………………………………….
36
2-9-1- نظریه عمل مستدل…………………………………………………………………………………………
37
2-9-2- نظریه رفتار برنامه ریزی شده …………………………………………………………………………
38
2-9-3- نظریه تجزیه رفتار برنامه‌ریزی شده …………………………………………………………………
40
عنوان
شماره صفحه
2-9-4- نظریه پذیرش فناوری دیویس…………………………………………………………………………
42
2-9-5- نظریه اشاعه نوآوری……………………………………………………………………………………..
45
2-9-6- نظریه استفاده از رایانه‌های شخصی………………………………………………………………….
48
2-9-7- نظریه تناسب وظیفه ـ فناوری…………………………………………………………………………
50
2-9-8- نظریه انگیزشی …………………………………………………………………………………………….
51
2-9-9- نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری……………………………………………………..
52
2-9-9-1- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………..
54
2-9-9-2- قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………..
55
2-9-9-3- نگرش به استفاده……………………………………………………………………………………….


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

55
2-9-9-4- خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………….
56
2-9-9-5- انتظار اجرا………………………………………………………………………………………………..
56
2-9-9-6- انتظار تلاش……………………………………………………………………………………………..
57
2-9-9-7- اثرات اجتماعی ………………………………………………………………………………………..
57
2-9-9-8- شرایط تسهیل گر……………………………………………………………………………………..
58
2-9-9-9- اضطراب …………………………………………………………………………………………………
59
بخش دوم : پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………….
61
تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………..
64
فصل سوم : روش اجرایی تحقیق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………
71
3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………
71
3-3- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………..
72
3-4- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….
74
3-5- ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………
75
عنوان
شماره صفحه
3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………….
76
3-6-1- روایی………………………………………………………………………………………………………….
76
3-6-1- پایایی…………………………………………………………………………………………………………..
76
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………
78
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………
80
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………….
81
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………
87
4-4- مدل های تحقیق………………………………………………………………………………………………..
96
4-4-1- مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد…………………………………………………………………..
96
4-4-2- مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری……………………………………………………….
97
4-4-3- بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل………………………………………………….
98
4-5- آزمون فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………
101
4-6- بررسی معادلات ساختاری مدل…………………………………………………………………………..
104
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………
106
5-2- توصیف متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………….
106
5-2-1- نتایج آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………..
106
5-2-2- نتایج آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………….
111
5-3- پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………….
114
5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………….
116
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………
117
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….
119
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….
122
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………..
126
فهرست جداول
عنوان
شماره صفحه
جدول(2-1) برساخته‌های اصلی نظریه رفتار برنامه ریزی شده ………………………………………..
39
جدول(2-2) برساخته‌های اصلی مدل پذیرش فناوری……………………………………………………..
43
جدول(2-3) برساختههای اصلی تئوری اشاعه نوآوریها…………………………………………………..
46
جدول(2-4) چارچوب دو بعدی پذیرش ICT……………………………………………………………….
63
جدول(3-1) تعداد دهیاری های استان گیلان ………………………………………………………………..
70
جدول(3-2) تعداد پرسشنامه های توزیع شده و برگشت داده شده……………………………………
70
جدول(3-3) تعداد سوالات متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………
72
جدول(3-4) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق………………………………………………………
74
جدول(4-1) توصیف نام شهرستان پاسخ دهندگان………………………………………………………….
81
جدول(4-2) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………..
82
جدول(4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………….
83
جدول(4-4) توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………
84
جدول(4-5) توصیف سابقه خدمت مرتبط پاسخ دهندگان……………………………………………….
85
جدول(4-6) توصیف سابقه خدمت در دهیاری پاسخ دهندگان………………………………………..
86
جدول(4-7) توصیف متغیر انتظار اجر ا……………………………………………………………
…………….
87
جدول(4-8) توصیف متغیر انتظار تلاش……………………………………………………………………….
88
جدول(4-9) توصیف متغیر نگرش به استفاده…………………………………………………………………
89
جدول(4-10) توصیف متغیر اثرات اجتماعی………………………………………………………………….
90
جدول(4-11) توصیف متغیر شرایط تسهیل گر………………………………………………………………
91
جدول(4-12) توصیف متغیر قصد استفاده از ICT………………………………………………………….
92
جدول(4-13) توصیف متغیر خودکارآمدی…………………………………………………………………….
93

جدول(4-14) توصیف متغیر اضطراب………………………………………………………………………….
94
جدول(4-15) توصیف متغیر استفاده از ICT…………………………………………………………………
95
جدول(4-16) شاخص های برازش مدل های تحقیق……………………………………………………
100
عنوان
شماره صفحه

 
 
جدول(4-17) جدول آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………….
103
جدول(5-1) توصیف معیارهای متغیر انتظار اجرا……………………………………………………………
106
جدول(5-2) توصیف معیارهای متغیر انتظار تلاش………………………………………………………….
107
جدول(5-3) توصیف معیارهای متغیر نگرش به استفاده…………………………………………………..
107
جدول(5-4) توصیف معیارهای متغیر اثرات

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*