0 Comments

مردان را چگونه و چطور کاملا عاشق و شیدای خود کنیم

مردان را چگونه عاشق کنیم  مردان را چگونه و چطور کاملا عاشق و شیدای خود کنیم     مردان را چگونه و چطور کاملا عاشق و شیدای خود کنیم    مردان را چگونه عاشق کنیم روش های متعددی وجود دارد که خانم های جوان  یا زنان و …..می توانند با استفاده از این روش ها […]

0 Comments

بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

دسته بندی مشتریان تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل […]