کاهش بهره وری در تغییرات پروژه عمرانی

  • کاهش بهره وری

طبق گزارش CII ،تغییرات به طور معمول منجر به اختلافات می شود و این اختلافات باعث کاهش بهره وری نیروی کار است: ” مهمترین انواع اختلافات، فقدان مواد و اطلاعات است و نیاز به انجام کار از دنباله کار قبل ” . فقدان مواد به عنوان جدی ترین اختلال گزارش شده است. گزارش تاکید می کند که برای مدیریت تغییرات نیاز به مدیریت این اختلالات است. با این حال از اثرات مخل ،در بسیاری از موارد نمی توان اجتناب کرد [۴۵].

  • هزینه تاخیر

برای ایجاد یک تغییر و فرآیند، زمان لازم است. این معمولا کار را درانتظار دستور العمل جدید نگه می دارد. علاوه بر این، تجهیزات، ابزار و مواد ممکن است بعد از تغییر مشخص شوند . خرید یا اجاره جدید مواد، ابزار و تجهیزات ،باعث تاخیر و هزینه از منابع می شود که ممکن است قابل توجه باشد. هزینه تاخیر ممکن است در فعالیت های فنی و مهندسی و تدارکات (چنانچه دیده نشود) تغییر ایجاد کند.

  • تخریب و دوباره کاری ها

بخش عمده ای از هزینه تغییرات به دوباره کاری یا تجدید نظر در کارها مربوط می شود . دوباره کاری تاثیرات غیر ضروری از دوباره انجام دادن یک فرآیند یا فعالیت است که خطا در اجرای اول، باعث نقص یا تغییری شده است. هزینه های دوباره کاری پروژه های ساخت و ساز می تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش قرارداد را شامل شود. دوباره کاری نمونه ای از تاثیر مستقیم تغییر پروژه است [۴۴].

هر تغییری در هر زمان از چرخه عمر پروژه رخ دهد ،باعث دوباره کاری می شود. تعداد زیادی از دوباره کاری ها به علت فقدان اطلاعات کافی می باشد. ایجاد یک بانک اطلاعاتی در مورد تغییرات،علل و اثرات آنها می تواند در تصمیم گیری ها به مدیران کمک کند تا مدیران به طور ملموس اثرات تصمیمات خود را درک کرده و ریسک های آن را ارزیابی نمایند و جهت اجتناب از تصمیمات اشتباه تلاش کنند [۴۱].

تغییراتی که در زمان ساخت و ساز ویا حتی کامل بودن ساخت معرفی می شوند شامل چندین مورد هزینه های مستقیم هستند که می تواند به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد :

  • هزینه کار برای تخریب تاسیسات موجود
  • هزینه تجهیزات برای تخریب تاسیسات موجود
  • مواد هدر رفته با تخریب کارهای موجود
  • هزینه های مربوط به رشته های مهندسی /حمل و نقل و دست زدن به مواد زائد[۴۵]