پایان نامه
مدیریت منابع انسانی

پایان نامه مدیریت منابع انسانی

انتخاب واحد به صورت الکترونیکی یا سنتی را پوشش داده و کلیه اطلاعات مربوط به پرونده دانش آموزان در آن ثبت می‌شود. اطلاعات کارنامه تحصیلی، نمرات اخذ شده، اطلاعات مسابقه آموزشی مانند المپیادهای علمی و غیره در این سیستم ذخیره می‌گردد. پرونده پزشکی دانش آموزان نیز در قالب سیستم‌ خدمات بهداشتی و درمانی ثبت شده و کلیه اطلاعات مربوط به معاینات پرشکی ایشان در اختیار مسئولان مدرسه و والدینشان قرار می‌گیرد. تخلفات دانش آموزان از دیگر اقلام داده‌ای می‌باشد که به کمک سیستم امور انضباطی ثبت می‌گردد . برای هر دانش آموز علاوه بر پرونده آموزشی، یک پرونده انضباطی نیز تهیه می‌گردد و کلیه نکات مثبت و منفی رفتار وی در طول دوره تحصیلی در آن ثبت می‌شود. کلیه اطلاعات مذکور در اختیار والدین دانش آموزان قرار می‌گیرد .این کار به سیستم ارتباط با مدرسه انجام می‌شود. این سیستم کلیه اطلاعات لازم را از سیستم‌های دیگر دریافت کرده و به کمک فن آوری اینترنت و تلفن همراه در اختیار والدین قرار می‌دهد . والدین می‌توانند با مراجعه به این سیستم، کلیه اطلاعات مربوط را دریافت نمایند.

2-15-3-2-3- مدیریت مدرسه
مدیریت مدرسه یکی دیگر از سطوح لایه دوم خدمات و سیستم‌های کاربردی می‌باشد. در این لایه سیستم هایی که برای اداره یک مدرسه مورد نیاز می‌باشند، مد نظر قرار گرفته‌اند. این سیستم‌ها در حقیقت، در حوزه ستاد مدارس و امور اداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای ثبت نام ها ، مستندات اداری، بخش نامه‌ها و ارتباط با مدارس، سازمان آموزش و پرورش و سازمان‌های دیگر سیستم‌هایی که برای مدیریت مدرسه مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیستم مدیریت منابع انسانی می‌باشد. مدیریت ساعت‌های حضور در معلمان در مدرسه ، برنامه ریزی نیرونی انسانی، ثبت دوره‌های آموزشی گذرانده شده و اثر بخشی هر دوره و ارزشیابی معلمان و کارشناسان مدرسه از جمله مواردی است که توسط این سیستم پوشش داده می‌شود . امور اداری و مدیریت منابع انسانی ، امور مالی مدرسه یکی از مهم ترین فعالیت‌های روزانه مدیران مدارس را به خود اختصاص می‌دهد . ثبت دریافت و پرداخت‌های شهریه دریافتی از دانش آموزان، بودجه دریافت و پرداخت‌های شهریه دریافتی از دانش آموزان، بودجه دریافت شده از سازمان آموزش و پرورش و هزینه‌های انجام شده از سوی دیگر از جمله کارهایی است که در حوزه حسابداری مالی مدارس قرار می‌گیرد. ؛ از جمله فعالیت‌های دیگری که در حوزه حسابداری مالی مدارس قرار می‌گیرد. بودجه ریزی، تهیه صورت‌های مالی و حسابداری و پرداخت حقوق و دستمزد می‌باشد. در کنار امور جاری مدیریت مدرسه، مسائل پشتیبانی قرار دارد. خرید تجهیزات و لوازم جدید، نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات جاری و مدیریت اموال و دارایی‌های مدرسه از جمله امور مورد نظر در این حوزه می‌باشند. در کنار این مسائل، امور فوق برنامه و مدیریت مسائل مرتبط با این امور از جمله هماهنگی‌های لازم و تدارک امکانات مرتبط از جمله مواردی است که مدیران مدارس با آن مواجه اند. یکی از وظایف مدیران مدارس، تهیه گزارش‌های مدیریتی مربوطه و کنترل وضعیت موجود مدارس می‌باشد. سیستم گزارش گیری قادر است انواع گزارش‌های مورد نظر را به کمک داده‌های ثبت شده در پایگاه داده سیستم‌های مدیریت مدرسه را ایجاد کرده و در اختیار مدیر مدرسه قرار دهد.
2-15-3-2-4-مدیریت فن آوری
سطح چهارم از لایه دوم مدل اولیه اجرایی مدرسه هوشمند به خدمات و سیستم‌های کاربردی مرتبط در حوزه فنی تعلق دارد. در این حوزه هدف سیستم‌هایی مانند آنتی ویروس، فیلترینگ و دیوار آتش در حوزه امنیت شبکه و مدیریت محتوا قرار می‌گیرند. علاوه بر این سیستم‌ها که در حوزه مدارس هوشمند ضروری به شمار می‌روند، میز خدمت و مرکز پشتیبانی فنی برای رسیدگی به مشکلات کاربران، زمان بندی ارائه خدمات، مدیریت ظرفیت و مدیریت دسترسی کاربران به کار گرفته می‌شود. علاوه بر این سیستم‌ها در این حوزه، از سیستم‌های مدیریت بانک اطلاعاتی نیز بهره‌‌گیری می‌شود. معمولاً سیستم‌های مورد استفاده در مدارس هوشمند به صورت یکپارچه طراحی می‌شوند. از این رو یک پایگاه اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه ایجاد می‌شود که نیازمند مدیریت و نظارت مدیران سیستم می‌باشد.
2-15-3-3- لایه فنی
لایه سوم و پایین ترین لایه مدل اولیه اجرایی مدرسه هوشمند به حوزه فنی تعلق دارد. در این حوزه به تجهیزات و فن آوری‌های مورد نیاز جهت راه اندازی یک مدرسه هوشمند اشاره شده است. برخی از فن آوری‌ها و تجهیزات در لایه سوم تنها در یک حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال ویدیو پروژکتور تنها در سطح تدوین، آموزش و مدیریت منابع آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی دیگر از فن آوری‌ها در چند سطح یا در کلیه سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال بارکدخوان در سطح مدیریت امور دانش آموزی و مدیریت مدرسه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که اینترنت در کلیه سطوح استفاده می‌شود و یک فن آوری جامع به شمار می‌رود. در این لایه سعی شده است تا کلیه تجهیزات و فن آوری‌های مورد استفاده در مدارس هوشمند جمع آوری و در قالب یک مدل ارائه شود. البته این بدان معنی نیست که یک مدرسه هوشمند باید از کلیه فن آوری و تجهیزات بهره گیری کند بلکه باید توجه داشت که شرایط مدرسه و بودجه در دسترس در این زمینه بسیار تعیین کننده می‌باشد. البته برخی از فن آوری
‌ها مانند اینترنت و شبکه پایه‌ای می‌باشند و جزو ضروریات به شمار می‌روند. این فن آوری‌ها و تجهیزات مرتبط در کلیه سناریوهای ارائه شده برای ایجاد مدرسه هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند. زیرا در عصر ارتباطات یکی از نکات مهم دسترسی به خدمات الکترونیکی از هر نقطه و در هر زمان می‌باشد. بیش ترین تجهیزات و فن آوری‌ها در سطح تدوین، آموزش و مدیریت منابع آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به واقع سعی گردیده تا این حوزه به طور کامل به روز و مطابق با استانداردهای جهانی طراحی گردد. (نقشه راه هوشمند سازی مدارس ایران، 1390)

2-16- مدل‌های مختلف فضاهای یادگیری
چهار مدل برای فضاهای یادگیری پیش بینی شده است که عبارت است از :
2-16-1- مدل‌های یادگیری شبکه‌ای
در این مدل، اولین مسئله تغییر در محیط یادگیری است که به صورت خاص مربوط به تغییر فعالیت‌ها و محیط کلاسی به کمک ابزارهای ارتباطی موبایل و بی سیم است . این امر باعث تغییر در محیط کلاس، به خصوص نقش معلم می‌شود. این مسئله به مدل یادگیری در کلاس‌های آینده نیز مرتبط می‌شود.
مسئله دوم تغییر در هدف آموزش است. یعنی چیستی و چرایی آموزش در قرن جدید نسبت به گذشته متفاوت است. هدف آموزش باید ورای یاد دادن کلیات دانش به یادگیرندگان باشد. آموزش باید به یادگیرندگان، اجازه تحصیل مهارت‌های صحیح فردی مدیریت انگیزه‌ها و توانایی جستجو و یکپارچه سازی اطلاعات برای حل مسائل را بدهد . ( وایت ایکر ، 1995، نقل از محمدی و نجفی ، 1387 )
2-16-2- یادگیری در کلاس‌های آینده
در این مدل،محدویت مکانی و زمانی از میان برداشته می‌شود و مفهوم کلاس توسعه پیدا می‌کند. در این کلاس‌ها از تخته سفیدهای الکترونیکی استفاده می‌شود و سطح تعامل میان یادگیرندگان و معلم بسیار بالا می‌باشد. اتصال به کلاس از طریق رایانه صورت می‌گیرد و معلم بهتر فعالیت‌های یادگیری را به صورت مشارکتی طراحی می‌کند . یادگیرندگان یک تیم را تشکیل می‌دهند و در یادگیری مشارکت می‌کنند. در این مدل یادگیری، استفاده از کتاب‌ها و مجلات الکترونیکی و وب سایت‌های مختلف مورد نیاز ضروری می کند.
2-16-3-یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل
هدف از آموزش، تبدیل دانش آموز یا بهتر بگوییم شهروند به فردی با قدرت تصمیم گیری بالا و حل کننده خلاق مشکلات است که توان انطباق یافتن با قرن 21 را داشته باشد. افزون بر این، با توجه به رقابت غیر قابل اجتناب جهانی، هر کشوری مجبور است نظام آموزشی خود را طوری تغییر دهد که تمامی شهروندانش بتوانند آموزش‌های جدید را در کل مدت حیات یاد بگیرند یا دانش قدیمی خود را روزآمد کنند. این مدل در کشورهای آسیایی نظیر تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور اجرا شده و در نظام آموزشی آن ها اصطلاحات اساسی به وجود آورده است. در این مدل، علاوه بر آموختن مهارت‌های پایه همانند نوشتن و خواندن، توانایی حل مشکل و مهارت‌های عرضه تخصص خود در اجتماع، نیز آموزش داده می‌شود و سبب گسترش اهداف آموزشی شده است. پس به طور کلی محتوا و اهداف آموزشی دچار تحول می‌گردد. تفاوت‌های فردی و به کارگیری هوش و خلاقیت پس از آموزش کلیات دانش مورد توجه قرار می‌گیرند.
2-16-4- یادگیری مبتنی بر جامعه
آخرین مدل یادگیری، به صورت یادگیری مبتنی بر جامعه می‌باشد. همانطور که در عامل واقعی با جوامع سرو کار داریم، کاربران اینترنت، اقدام به ایجاد جوامعی نموده‌اند که دارای زبان، عادات و فرهنگ خود هستند. (والکیس ، 1999، نقل از محمدی و نجفی، 1387) برای این مسئله و ایجاد یک جامعه شبکه‌ای و وارد کردن فعالیت‌های آموزشی در آن ، لازم است که به این حالت از آموزش، یادگیری مبتنی بر جامعه اطلاق شود. (محمدی و نجفی، 1387)

 
 
2-17- نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری
بر اساس مطالعات انجام شده توسط منابع مختلف برروی موضوع شخصی سازی یادگیری 9 پارامتر اصلی به عنوان پارامترهای مطرح، مطالعه و برای این 9 آیتم یک چرخه عمر ایجاد گردید. مطالعه ایشان بر روی مطالعه شخصیت افراد در حین ارائه کنفرانس و نیز جلسات مدارس شروع شده بود. ایشان پس از انجام مطالعات گسترده بر روی پارامترها به این نتیجه رسیدند که ما بین پارامترهای مورد نظر روابطی به غیر از آنچه در چرخه ایجاد شده است موجود می‌باشند. و برخی از پارامترها بیش از پیش با همدیگر مرتبط هستند . (هارگریوز ، 2006)

یادگیری عمیق رهبری عمیق
تجربه عمیق پشتیبانی

نمودار 2-2 نه قدم شخصی سازی یادگیری

2-18- مفهوم یادگیری
یادگیری را می‌توان به صورت مختلفی از جمله کسب اطلاعات و تفکرات جدید، عادت‌های مختلف، مهارت‌های گوناگون و راه‌های متنوع حل مسئله و همچنین کسب رفتار و اعمال پسندیده و یا حتی ناپسند تعریف نمود. این در حالی است که هرگنهان و السون معتقدند یادگیری با وجودی که یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها در علم روانشناسی به حساب می‌آید از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف نیز می‌باشد اما آنچه که به عنوان معروف ترین تعریف یادگیری شناخته شده است:
یادگیری به فرآیند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می‌شود و نمی‌توان آن را به حالت‌های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی یا داروها پدید می آید نسبت داد . (هرگنهان و السون، ترجمه سیف 1391، ص 60)
تعریف گانیه از یادگیری نیز بسیار شبیه تعریف فوق می‌باشد: یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می‌شود و برای مدتی باقی می‌ماند و نمی‌توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد و نمو نسبت داد. هم چنین یادگیری با آموزش تفاوت دارد. آموزش را صاحب نظران به عنوان فعالیت‌هایی تعریف کرده اند که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی مدرس طرح ریزی می‌شود، و بین مدرس و یک یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می‌یابد.

بدین ترتیب مشخص می‌شود که یادگیری همیشه معطوف به یادگیرنده است اما آموزش وسیله رسیدن به یادگیری (هدف) است . معلم در آموزش تسهیل کننده یادگیری است ولی یادگیری فعالیتی است که فقط منوط به یادگیرنده و تمایلات و خواسته‌های او برای یادگیری می‌باشد. و یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که موقعیت محرک همراه با محتوای حافظه بر یاد گیرنده به گونه ای تاثیر گذارد که عملکرد او بعد از قرار گرفتن در آن موقعیت نسبت به قبل از آن تغییر یابد. این تغییر در عملکرد همان چیزی است که ما را به این استنباط که یادگیری اتفاق افتاده است، هدایت می‌کند . (گانیه، ترجمه نجفی زند 1373، ص 34)
آنچه ما را از وقوع یادگیری مطلع می‌سازد رفتار قابل مشاهده فرد است که به آن عملکرد نیز گفته می‌شود .در حقیقت مقیاس ما جهت سنجش وقوع یادگیری عملکرد فرد است.

2-19- محورهای اساسی یادگیری
یونسکو به منظور تحقق توسعه‌ی انسانی برای تعلیم و تربیت در قرن بیست و یکم چهار محور اساسی را برای یادگیری پیشنهاد می ‌دهد تا بر اساس آن پایه‌های دانش در طول زندگی اشخاص شکل بگیرد.
این چهار محور به شرح زیر است :
1-“یادگیری چگونه دانستن” که ابزارهای درک و شناخت را در اختیار می‌گذارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-“یادگیری چگونه انجام دادن” به گونه ای که بتوان در محیط به صورت خلاق عمل کرد.
3-“یادگیری زندگی با دیگران” به گونه‌ای که بتوان در تمامی فعالیت‌های بشری با افراد دیگر مشارکت و همکاری داشت.
4-“یادگیری چگونه بودن” پیشرفتی که ناشی از سه مرحله‌ی قبلی است . (یونسکو، 1376، ص 88)

2-20- اهمیت یادگیری
از آنجا که اکثریت رفتارهای آدمی یاد گرفته می‌شوند، بررسی اصول یادگیری به ما کمک می‌کند تا علت‌های رفتارمان را بفهمیم. آگاهی از فرآیند یادگیری نه تنها در فهم رفتار بهنجار و انطباقی به ما کمک می‌کند بلکه امکان درک بیشتر شرایطی که منجر به رفتار ناسازگار می‌شود را نیز به ما می‌دهد و در نتیجه روش‌های موثرتر روان درمانی را به وجود می‌آورد. افزون بر این، بین اصول یادگیری و روش‌های آموزشی رابطه نزدیکی وجود دارد. در بسیاری از موارد، اصول حاصل از پژوهش‌های یادگیری آزمایشگاهی در کلاس درس مورد استفاده قرار گرفته‌اند. کاربرد وسیع یادگیری برنامه‌ای، ماشین‌های آموزشی و آموزش کامپیوتری 3 مثال از چگونگی تاثیر پژوهش بر روش‌های آموزشی هستند .روند جاری آموزش و پرورش به سوی نظام‌های آموزشی مشخص یا آموزش فردی را نیز می‌توان محصول پژوهش‌های مربوط بر فرآیند یادگیری دانست ما می‌توانیم به طور منطقی نتیجه گیری کنیم که پا به پای افزایش دانش ما از فرآیند یادگیری، روش‌های آموزشی نیز کارآمدتر و اثر بخش تر خواهند شد. (هرگنهان، 1377، به نقل از براری 1386)

2-21- شرایط یادگیری
به اعتقاد گانیه، یادگیری محصول دو دسته از شرایط می‌باشد:
1-شرایط درونی
2-شرایط بیرونی
معیار تعیین این شرایط، ذهن فراگیر است. یعنی آنچه که باید در هنگام یادگیری در درون ذهن فراگیر باشد شرایط درونی است. در واقع شرایط درونی مجموعه توانایی‌های آموخته شده قبلی است که به وسیله مجموعه‌ای از فرآیندهای تبدیل، موثر واقع می‌گردد. مثلاً کودکی که نوشتن کلمه کتاب را یاد می‌گیرد، این یادگیری بر آموخته‌های قبلی او استوار است و با کمک آن‌ها ایجاد می‌شود. در حقیقت کودک، طریقه نوشتن حروف ک،ت،ا و ب را قبلاً آموخته است.
دومین دسته از شرایط یادگیری، بیرونی است. یعنی آنچه در هنگام یادگیری خارج از ذهن فراگیر برای مثال توسط معلم صورت می‌پذیرد.
وقوع یادگیری از تفاوت موجود در عملکرد انسان در قبل و بعد از قرار گرفتن در یک موقعیت یادگیری استنباط می‌شود. توانایی‌های آموخته شده قبلی شرایط درونی لازم را برای یادگیری تشکیل می‌دهند . این شرایط درونی به وسیله مجموعه‌ای از فرآیندهای تبدیل موثر واقع می‌شود. دومین دسته از شرایط یادگیری نسبت به یادگیرنده بیرونی است. فردی را در نظر بگیرید که تمام توانایی‌های قبلی برای ضرب دو عدد را دارد، دلیل خاصی وجود ندارد که فرض می‌شود شرایط بیرونی‌ای که برای یادگیری یک مورد از این ها ضروری است همانند شرایط بیرونی لازم برای یادگیری مورد دیگر است. دو نوع توانایی متفاوت بدون شرایط یکسان آموخته می‌شوند آنها نه تنها به توانایی‌های قبلی متفاوتی نیاز دارند بلکه شرایط بیرونی متفاوتی را نیز برای یادگیری لازم دارند . یادگیری هر نوع توانایی جدید از نقطه متفاوتی از یادگیری قبلی شروع می‌شود و احتمالاً به موقعیت بیرونی نیز نیاز دارد . (گانیه، ترجمه نجفی زند،

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*