پایان نامه مدیریت درباره :
سازمان تامین اجتماعی

پایان نامه مدیریت درباره : سازمان تامین اجتماعی

در سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد و با شناسایی عوامل تاثیر گذار در استفاده از تکنولوژی اطلاعات قصد دارد سازمان تامین اجتماعی را در جهت ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریانش یاری نموده و سازمان را در استفاده از علوم روز دنیا یاری نماید

3-2-2 نوع تحقیق از نظر گرد آوری داده ها
این تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده نیز از نوع توصیفی ( غیر آزمایشی ) می باشد . تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش های است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده ها ی مورد بررسی است و صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرایند تصمیم گیری است .( سرمد و دیگران ،1390 ، ص 81 ) این تحقیق از آن جهت توصیفی است که تصویری از وضع موجود دریافت لیست به روش دستی و روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات ( دریافت لیست از طریق اینترنت و پرداخت به صورت اینترنتی ) را ارائه می دهد و به توصیف نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد .
همچنین این تحقیق در دسته بندی انواع تحقیقات توصیفی در دسته پیمایشی قرار می گیرد . تحقیقات پیمایشی ، تحقیقاتی هستند که برای توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود . ( سرمد و دیگران ،1390 ، ص 82 ) و این تحقیق چون داده های مربوط به عوامل موثر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات را از طریق نمونه گیری از جامعه کارفرمایان و کارمندان برای بررسی توزیع ویژگی های آماری آن گرد آوری می کند در این دسته قرار گرفته است .
تحقیق حاضر به لحاظ آن که به بررسی داده های مرتبط با برهه ای ( دوره ای ) از زمان می پردازد ، مقطعی است . روش مقطعی یکی از انواع روش های تحقیقات پیمایشی است و به منظور گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونه گیری می باشد . ( سرمد و دیگران ، 1390 ، ص 83 ) نمونه گیری این تحقیق در مرداد 1393 انجام گرفته است .

3-2-3 مراحل تحقیق
در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگیری شده است :
-انتخاب موضوع تحقیق با راهنمایی استاد محترم و مدیر محترم گروه بازرگانی .
– تدوین اهداف ،اهمیت و ضرورت تحقیق با راهنمایی استاد محترم راهنما .
-تدوین چارچوب نظری با راهنمایی استاد محترم راهنما از طریق استفاده از اطلاعات کتابخانه ای ، بررسی اسناد و مدارک موجود ، مشاهده سایتهای اینترنتی مرتبط و مصاحبه های میدانی با تعدادی از کارشناسان ، مدیران و کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی .
– تدوین فرضیه ها بر اساس چارچوب نظری و پیشینه تجربی تحقیق .
– مشاوره با تعدادی از مدیران و کارشناسان تامین اجتماعی و سه نفر از کارشناسان آماری در خصوص ترکیب و و شمای کلی پرسشنامه ، نحوه طراحی آن و بررسی پایایی پرسشنامه .
– طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی استاد محترم راهنما ،و مشاوران آماری بر اساس چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق .
– توزیع و جمع آوری 69 پرسشنامه
– انجام آزمون جهت پایایی پرسشنامه
-توزیع و جمع آوری 42 پرسشنامه
– انجام آزمون تحلیل روی 111 نمونه جمع آوری شده به منظور کشف عوامل و اثبات روایی .
– تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از آزمون های آماری از طریق نرم افزار spss .
– ارائه نتایج بدست آمده و یافته های تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات تحلیل شده ،با راهنمایی استاد محترم راهنما .
-ارائه پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق

3-3 قلمرو تحقیق
3-3-1 قلمرو موضوعی تحقیق


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قلمرو موضوعی تحقیق ،مباحث عملکرد سازمان تامین اجتماعی ،با تمرکز بر روی تاثیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات بر هزینه ها و مراجعین سازمان تامین اجتماعی است .
3-3-2 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق ،شعبه دو تامین اجتماعی استان قم است که در رده بندی شعب سازمان تامین اجتماعی ،در بالاترین رده سطح شعب ،یعنی ،تیپ یک ممتاز قرار دارد و دارای لیست های بیمه پردازی به قدمت بیش از نیم قرن (از سال 1341 ) می باشد . این شعبه یکی از سه شعبه سازمان تامین اجتماعی استان قم بوده که در بلوار 15 خرداد جنب دانشگاه آزاد اسلامی این شهر واقع شده است و بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی ، نیمی از محدوده شهر قم را تحت پوشش قرار دارد .
3-3-3 قلمرو زمانی تحقیق
مطالعات مقدماتی این تحقیق از فروردین ماه سال 1391 آغاز شده و کار تحقیق تا شهریور ماه 1393 ، در خصوص کارفرمایان کارگاه هایی انجام گرفته است که لیست حق بیمه و حق بیمه متعلقه خود را به صورت دستی ( به صورت لوح فشرده ) یا به صورت اینترنتی به سازمان تایمن اجتماعی (شعبه دو قم ) ارسال نموده و از مزایای موجود در قانون تامین اجتماعی برای بیمه شدگان شاغل در کارگاه های خود استفاده نموده اند .
3-4 جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد و یا واحد ها که دارای حد اقل یک صفت مشترک باشند .صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد .(آذر و مومنی ،1385 ،ج 1 ص 12) با توجه به تعریف ذکر شده و مسئله تحقیق ، جامعه آماری این تحقیق شامل 7650 کارفرمای کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و تعداد 75 کارمند شاغل در شعبه دو تامین اجتماعی استان قم می باشد . که تا تاریخ 31/06/1393 لیست حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه نموده اند .
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه
هزینه ،نیروی انسانی و مدت زمانی که برای انجام دادن شمارش کامل (سرشماری )جعت گردآوری داده ها مصرف می شود به میزانی است که معمولا اجرای آن توجیه نمی شود .طریقه دیگری برای گرد آوری داده ها وجود دارد ، انتخاب نمونه ای از افراد جامعه و جمع آوری داده های مورد نیاز از آن هاست .(سرمد و دیگران ،1390 ، ص 178 ) در این تحقیق هم به دلیل آن که تعداد جامعه آماری نسبتا زیاد است ، امکان سرشماری کامل به همان دلایل فوق وجود ندارد و لذا از روش نمونه گیری برای گرد آوری داده ها استفاده می نماییم .
در نمونه گیری باید به انتخاب یک روش نمونه گیری مناسب اهمیت دهیم تا از اشتباهات احتمالی در انتخاب نمونه ها جلوگیری گردد . یکی از این روش ها که تحقیق حاضر بر آن اساس صورت گرفته است ، ” نمونه گیری تصادفی ساده” می باشد .
روش نمونه گیری تصادفی ساده زمانی انتخاب می گردد که هر یک از عناصر جامعه شانس مساوی دارند . در این روش ، افراد یا اشیا مورد نیاز از فهرست جامعه آماری ای که به همین منظورشماره گذاری و تهیه شده است به صورت تصادفی انتخاب می شوند .طبق قانون احتمال ،افراد انتخاب شده باید دارای ویژگی هایی همانند جامعه ای باشند که از آن انتخاب شده اند .(آذر و مومنی ،1385 ،ج 2 ص 4 ) .
چهت بدست آوردن حجم نمونه ، بایستی به این نکته توجه نمود که جامعه آماری به دو نوع تقسیم می شود : اگر جامعه مقادیر از تعداد محدود و ثابتی تشکیل شود و پایان پذیر باشد آن را محدود و در غیر این صورت ، وقتی که جامعه از یک ردیف بی انتهای مقادیر تشکیل شده است ، آن را نامحدود گویند .(آذر و مومنی ،1385 ،ج 1 ص 7 )و چون جامعه این تحقیق محدود و مشخص است و نمونه گیری بدون جایگزینی انجام می شود ، برای تعیین اندازه نمونه از فرمول کوکران استفاده می گردد که حالت اصلاح شده آن در ذیل آمده است .

n :تعداد نمونه
N :جمع جامعه آماری می باشد (که در این تحقیق 7650 کارفرما می باشد
Z: مقدار سطح معنی دار و درجه آزادی در جدول می باشد ( 3/5 )
σ: انحراف معیار /9فرض شده است .
ε:دقت براورد 4% در نظر گرفته شده است .
که پس از داده گزاری در فرمول فوق نمونه بدست آمده تقریبا نفر می باشد

n :تعداد نمونه
N :جمع جامعه آماری می باشد (که در این تحقیق 69کارفرما می باشد
Z: مقدار سطح معنی دار و درجه آزادی در جدول می باشد ( 3/5 )
σ: انحراف معیار /9فرض شده است .
ε:دقت براورد 4% در نظر گرفته شده است .
که پس از داده گزاری در فرمول فوق نمونه بدست آمده تقریبا نفر می باشد

3-6 روش های جمع آوری اطلاعات
روش های گرد آوری اطلاعات در این تحقیق به طور کلی به دو صورت کتابخانه ای و میدانی ، انجام شده است . در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک و در خصوص جمع آوری اطلاعات برای تایید و یا رد فرضیه ها ی پژوهش از روش میدانی استفاده شده است .

3-7 ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر فیش برداری ،مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه می باشد به نحوی که برای جمع آوری اطلاعات پیرامون مبانی نظری و پیشینه تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده با مراجعه به اسناد و مدارک موجود ، از فیش برداری استفاده شده است . همچنین جهت تدوین چارچوب نظری و تدوین فرضیه ها از مشاهده و مصاحبه با کارفرمایان و کارشناسان بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان قم و برای جمع آوری داده های تحقی
ق جهت ارزیابی و آزمون فرضیه های ، از پرسشنامه استفاده شده است .
3-8 پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ، عبارت است از مجموعه ای از پرسشهای هدف دار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر ،دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد .(خاکی،1379 ،ص 242 )
در این تحقیق ابزار اصلی سنجش ، پرسشنامه بوده که ابزاری رایج و مستقیم برای کسب داده های تحقیق می باشد و سعی شده با سوالاتی جذاب ، کوتاه و براساس اهداف ،داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها را جمع آوری نماید .
3-8-1 اجزای پرسشنامه
اجزای اصلی پرسشنامه تحقیق حاضر در ذیل به تفکیک بیان می گردد :
-نامه همراه :
در این قسمت ،ضمن معرفی محقق ، هدف از گرد آوری داده ها ،به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده بیان شده و پاسخ دهند به دقت در پاسخ ، ترغیب شده است .
-دستورالعمل :
در این قسمت چگونگی پاسخ به سوالات پرسشنامه شرح داده شده است .
-سوالها :
در این قسمت ، 25 سوال بسته مطرح شده است .سوالهای بسته مجموعه ای از گزینه ها را ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب نماید . مزیت عمده این سوال ها در استخراج و تجزیه تحلیل آسان و سریع داده هاست .(سرمد و دیگران ،1390 ،ص 143 ) سوالات پرسشنامه حاضر بر اساس فرضیه های تحقیق تدوین شده و نحوه چیدمان آن جهت سنجش متغیر های تحقیق در جدول 3-1 آمده است . همچنین مقیاس اندازه گیری مورد استفاده در این پرسشنامه ، طیف لیکرت است که در بخش بعدی به تفضیل شرح داده شده است .
جهت مشاهده پرسشنامه تحقیق حاضر به پیوست پ مراجعه شود .
جدول 3-1 ، نحوه چیدمان سوال های پرسشنامه جهت سنجش متغیر های
عامل مورد مطالعه فرضیه مربوطه شماره سوالات پرسشنامه
کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع فرضیه 1 1-2-5-8-11-17-18-21
کاهش هزینه های مالی سازمان و ارباب رجوع فرضیه 2 3-4-16-24-25
کاهش خطای کاربران سازمانی فرضیه 3 7-14-21-22-23
رضایت مندی مشتریان فرضیه 4 1-5-6-9-10-11-12-13-15-19-20
رضایت مندی کارکنان فرضیه 4 1-5-6-9-10-11-12-13-15-19-20

3-8-2 طیف لیکرت
به طور کلی مقیاس ها برای سنجش نگرش ها ،قضاوت ها ،عقاید و سایر خصیصه ها یی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند ، به کار می رود که یکی از رایج ترین آنها ،نگرش مقیاس لیکرت است (همان ،ص 154 )این مقیاس امکان اندازه گیری تفاوت ها ، میزان یا شدت یک خصیصه را فراهم می کند و ساختن آن از سایر مقیاس های نگرش آسان تر است .(همان، ص 155 )به نحوی که از پاسخ دهندگان خواسته می شود که از یک درجه بندی برای برای نشان دادن ،شدت اعتقاد خود له یا علیه یک مسئله استفاده کنند .(جک ئی و دیگران ،1379 ،ص 72 )این درجه بندی ها از یک تا پنج یا هفت درجه نشان داده می شود .
در پرسشنامه تحقیق حاضر ازطیف لیکرت پنج گزینه ای ، برای اندازه گیری تفاوت ها و شدت عامل های موثر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات استفاده شده است و سپس پاسخ آزمودنی به هر یک از گویه هااز نظر عددی ارزش گذاری می شود که حاصل جمع عددی این ارزش ها نمره آزمودنی در این مقیاس را بیان می کند در جدول 3-2 طیف لیکرت استفاده شده در این تحقیق ، همراه با ارزش های هر یک بیان شده است .

جدول 3-2 طیف لیکرت و ارزش گویه ها ی استفاده شده در پرسشنامه تحقیق

 
 
گویه ها ارزش
بسیار کم 1
کم 2
متوسط 3
زیاد 4
بسیار زیاد 5

3-8-3 روایی (اعتبار ) پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد.اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نا کافی و نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نا روا سازد . برای سنجش روایی ،روش های مختلفی وجود دارد .(خاکی ،1379 ،ص 288 )
در تحقیق حاضر ،از روش اعتبار محتوا استفاده شده است ، چرا که هنگام طراحی پرسشنامه ،سعی شده سوال ها ،معرف ویژگی ها و عوامل ویژه می باشد که قصد اندازه گیری آن را داشته ایم . البته تایید اعتبار ،بایستی به وسیله افرادی متخصص در موضوع تکنولوژی اطلاعات انجام می شد ، بنابراین با هدایت استاد محترم راهنما و مشورت با کارشناس آماری تحقیق ،مسولین محترم واحد فن آوری اطلاعات ،مسولین محترم واحد درآمد،شعب استان قم ، پرسشنامه اولیه ای طراحی شد و برای پی بردن به به ضعف های سوالات ، پرسشنامه در اختیار ده نفر از مسئولین محترم فن آوری اطلاعات و کارشناسان واحد درامد شعب استان قم و دو نفر از اساتید آمار قرار گرفت که بعد از اعمال نظرات کارشناسی آنان چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ آماری ،در نهایت پرسشنامه نهایی تدوین شد و پس از تایید مجدد کارشناسان مذکور در اختیار نمونه های جامعه آماری تحقیق قرار گرفت .
در ادامه برای کشف عوامل دیگر احتمالی موجود ،اثبات معنا داری عوامل انتخاب شده و سوالات مطرح شده و هم چنین مشخص نمودن این که عوامل انتخابی ، چه مقدار از تغییرات در متغیر وابسته را توضیح می دهند ، از تحلیل عامل استفاده نمودیم .
یکی از راه های بهینه کردن اندازه گیری های پرسشنامه ای ،استفاده از روش تحلیل عامل است .این روش بر بر روابط بین متغیرها و مقیاس ها که در حقیقت ابزار های سنجش هستند ، استوار است .معمولا دربعضی تحقیقات به دلایل مختلف با حجم بسیاری از متغیر ها رو برو هستیم . برای تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایج علمی ، محققان به دنبال کاهش متغیر ها و ایجاد یک ساختار جدید با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل هستند .این روش در سعی در شناسایی متغیر های اساسی یا عامل ها به منظور تعیین الگوی مناسبی برای متغیر ها دارد .(قابل دسترس در
http://s1.picofile .com/file /6841845070/factor_analysis_in_spss.pdf.html)
جداول و نمودار های حاصله از این روش که در تحقیق حاضر مفید است عبارتند از :
-جدول کفایت نمونه گیری که در آن شاخص kmo نشان دهنده کفایت نمونه گیری است که در فاصله بین صفرتا یک قرار دارد که اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد (حد اقل 0.6 )اثبات می شود که داده های مورد نظر برای تحلیل عامل مناسب هستند .همچنین اگر در آزمون بارتلت مولفه σ مقدار کوچکتر از سطح خطای05/= α باشد نشان می دهد تحلیل عامل برای شناسایی ساختار مناسب است .
– جدول اشتراک ها که شامل مقدار اشتراک اولیه و استخراجی است .هر چه مقدار اشتراک استخراجی بزرگتر باشد (نزدیک به عدد یک )عامل های استخراجی متغیر ها را بهتر نمایش می دهد و اگر هر یک از مقدار اشتراکی کمتر از 5/0 باشد باید حذف گردد .
Factor analysis
Factors
Kmo and Bartlett’s test
Bartlett test
Communalities

-جدول واریانس

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*