پایان نامه رایگان با موضوع
نظام آموزشی، پیش دبستانی، مدارس هوشمند

پایان نامه رایگان با موضوع نظام آموزشی، پیش دبستانی، مدارس هوشمند

تاریخچه تغییرات آموزش و پرورش در ایران
طی 120سال اخیر نظام آموزشی کشور ایران 10 بار تغییر نموده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
1-ایجاد دوره 3 ساله آموزشی متوسط (طی سال 1287 ش)
2-تغییر دوره 3 ساله آموزش متوسط به 6 سال
3- ایجاد دوره تعلیمات عمومی 12 ساله و ایجاد 6-3-3 (طی سال 93-92 12 ش)
4-تقسیم دوره دوم متوسط به رشته های ادبی ،ریاضی ،طبیعی ،خانه داری ،کشاورزی و فنی بر پایه مصوبات شورای عالی فرهنگی (طی سال 35-1334 ش)
5-افزایش دو رشته فنی و حرفه ای هنرستانی به دوره دوم متوسط (طی سال 1337 ش)
6-تغییر مجدد نظام آموزشی کشور به سیستم 5-3-4(طی سال 46-1345)
7-تثبیت دروه 4 ساله آموزش متوسط (طی سال 1355 ش)و…
واقعیتهای تاریخی فوق نشانگر این است که در تغییرات اساسی در نظام آموزشی متوسط کشور ایران به دفعات مکرر اعمال گردیده که این خود به عدم ثبات نسل جوان منتهی گردیده است.از دلایل تغییر نظام آموزش و پرورش ایران می توان به جوانی جمعیت ،کاهش نسبت فارغ التحصیلان دوره متوسط نظام قدیم به دانش آموزان ورودی سال اول آموزش به کمتر از 40 نفر  از 100نفر ،عدم سازماندهی که باعث بازمانده 8 درصد فارغ التحصیلان دیپلمه دبیرستانی از ورود به دانشگاه شد…
سیاستهای آموزشی در نظام آموزشی ایران
سیاست اصلی دولت ایران در حوزه آموزش همواره بر سیاست تمرکز زدایی متمرکز بوده و کلیه استانهای کشور مجاز به اعمال روشهای گسترش ،تسهیل اصلاحات و یا اداره برنامه های مختلف آموزشی می باشند .از جمله سیاستهای دولت ایران در جهت نیل به هدف مذکور می توان :اعطائی قدرت اجرای بیشتر به استانها –استقرار سازمانهای آموزش و پرورش نسبتاً مستقل در استانها –تفویض بسیاری از مسئولیت های وزارت مرکزی به سازمانهای مذکور.از جمله سیاستهای آموزش کشور ایران پس از انقلاب اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1-بازنگری و اصلاح ساختار برنامه ریزی و برنامه های آموزشی و روز آمد نمودن آنها
2-تقویت و توسعه دوره ای تحصیلات تکمیلی و ارتقاء کیفیت علمی آن
3- سازماندهی و نهادینه نمودن سیاستهای آموزشی استعدادهای خلاق در مراکز آموزش عالی و وضع مقررات و ضوابط ویژه آموزشی و پرورشی .
4تقویت ارتباط،همبستگی و تطابق میان نظام آموزش عالی ،توسعه فناوری و بازار کار
5-ارتقاء کیفیت آموزشی و…
اصول و اهداف کلی آموزش و پرورش در ایران
1)تشریح اصول و فرهنگ اسلامی بر پایه قرآن کریم ،سنت پیامبر (ص) و سیره اهل بیت
2)پیشبرد برسی و تحقیقات علمی با توجه به امکانات علمی ،فنی ،فرهنگی
3)ارتقاء علم و تکنولوژی جهت توسعه علمی و فنی کشور به ویژه در زمینه های کشاورزی صنعتی ،نظامی
4)ارتقاء دوره های آموزشی فشرد همگانی
5-تامین عدالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی در میان کلیه شهروندان
6-رعایت قوانین و مقررات و گسترش فضایل اخلاقی در جامعه
اولویتها و علایق آموزشی درایران
از جمله مهمترین اولویتها و علایق آموزشی می توان به موارد ذیل اشاره کرد .
1-تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (طی سال 1986) جهت اصلاح اهداف و ساختار نظام آموزشی بر پایه استراتژیهای جدید انقلاب اسلامی
2-اصلاح اهداف اصلی مقطع آموزش ابتدایی از طریق بازنگری در برنامه های آموزشی تحصیلی تجدید مدت زمان تحصیلی
3-ارایه کارنامه تحصیلی کامپیوتر
4-بهره گیری از رسانه های جمعی در مراکز آموزشی
5-اصلاح ساختار و سازماندهی آموزشی
6-بهره برداری از تحقیقات در تصمیم گیری های آموزشی
 قوانین آموزش و پرورش در ایران
 از جمله مهمترین قوانین آموزشی و پرورشی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1)قانون برنامه دوم 5 ساله (99-1995) که بر آرائه دوره های آموزشی رایگان و اجباری تا پایان مقطع آموزشی راهنمایی ،تعهدات وزارت آموزش و پرورش در جهت مشارکت با سازمان نهضت سواد آموزی و آموزش کلیه کودکان و افراد بیسواد زیر و در سنی 40 سال تاکید دارد.
2)قانون مشارکت وزارت آ.پ مصوب 1992 که بر مشارکت وزارت آ.پ با سایر وزارتخانه ها جهت استفاده از امکانات آنان در اجرای فرامین صادره از مجلس تاکید دارد .
3)قانون تاسیس مدارس غیر  انتفاعی مصوب 1998 که به تاسیس و مدیریت مراکز آموزشی با مشارکت مردمی انجامید .
4)قانون تاسیس مدارس ویژه بزرگسالان و مدارس نمونه مردمی مصوب 1993 که به فراهم نمودن امکان ادامه تحصیلات برای کلیه سطوح جامعه تاکید دارد .
5)لایحه اصلاحی شواری آموزش مصوب 1993 که بر مشارکت غیر  متمرکز مردمی تاکید دارد
پيشينه تحقيق:
پژوهشهاي انجام شده در ايران:
رجبي (1379) در نتايج تحقيق خود با عنوان بررسي جايگاه استفاده از كامپيوتر – در آموزش ايران كه جهت دريافت گواهينامه كارشناسي ارشد از مركز آموزش مديريت دولتي در سال تحصيلي 1379-1378 انجام داده است، آورده‌است كه:
• وضعيت استفاده از كامپيوتر در آموزش ايران بسيار ابتدايي است و چون معلمان و مديران مراكز آموزشي نسبت به استفاده مناسب از اين رسانه براي مقاصد آموزشي بيگانه‌اند، لذا امكانات لازم در محيط‌هاي آموزشي براي استفاده دانش‌آموزان فراهم نمي‌شود.
• به دليل عدم كاربرد نرم‌افزارهاي آموزشي، مؤسسات خصوصي و دولتي اقدام به تهيه نرم‌افزارهاي آموزشي نمي‌كنند.
• بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه ب يشتر معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در دوره‌هاي مختلف تحصيلي، خواهان استفاده از كامپيوتر در آموزش دروس مختلف هستند.
• دانش‌آموزان دختر و پسر دبيرستاني بيشترين تمايل را براي استفاداه از كامپيوتر در دروس رياضي، فيزيك دارند. در دوره راهنمايي درس علوم بعد از رياضي قرار دارد.
• در حال حاضر دانش‌آموزان نسبت به معلمان با استفاده از كامپيوتر آشناترند.
مهرمحمدي و نفيسي (1383) در پژوهشي تحت عنوان «تدوين سياستهاي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش» انجام داده، در اين تحقيق آمده است:
گرچه تعاريف و تفاسير گوناگون از فناوري، ماهيت و كاربرد آن ارائه شده‌است، اما مي‌توان گفت فناوري مظهر هوش، حواس و عقلانيت انسان است. يعني در سايه خلاقيت انسان، نيروها، امكانات، مواد و … موجود در طبيعت به خدمت اهداف و نيازهاي بشر درمي‌آيد. بنابراين نبايد اجازه داد آنچه بدين ترتيب حاصل شده‌است، موجب زايل شدن، مختل شدن يا معطل ماندن هوش و حواس انسان بشود. تحقق اين وضعيت نقض غرض آشكار است.
مصداق اين تفسير كلي را بايد در برترين مظهر فناوري در تاريخ بشر يا همان فاوا و كاربرد آن در آموزش و پرورش يافت. هدف اصلي پژوهش دستيابي به اصول و سياستهاي راهبردي براي كاربرد فاوا در نظام آموزش و پرورش ايران است. سوالهاي اصلي پژوهش ضمن اينكه به دنبال دستيابي به فرصتها و تحديدهاي فاوا از ابعاد تربيتي، روانشناسي و فلسفي است. در پي ديدگاه‌هاي جهاني و تجارب ساير كشورها در زمينه رويارويي نظام‌هاي آموزش و پرورش با فاوا و رويارويي با اين پديده است.
از مجموعه يافته‌هاي مطالعات نظري برمي‌آيد كه فاوا در عرصه‌هاي متنوع حيات بشري از چنان پتانسيل حضوري برخوردار است كه بدون ترديد مي‌توان آن را نماد يك تمدن جديد يا ظهور يك موج تمدني جديد دانست. در سايه تحولات صورت گرفته دو تلقي از مفهوم نسبت به اين فناوري با آموزش و پرورش مي‌توان سروكار داشت. يكي با نگاه ابزاري به فناوري در صدد است تا روشها و سازوكارهاي سنتي در تعليم و تربيت را دستخوش تغيير و دگرگوني نمايد و ديگر اينكه با نگاه اصطلاحاً تمدني يا غيرابزاري به تحولات اين عرصه درصدد است بدواً به تعريف تازه‌اي از تربيت‌يافتگي يا ويژگي‌هاي انسان فرهيخته متناسب با زمان دست يابد.
سياستهاي راهبردي پيشنهادي اين تحقيق درباره كاربرد فاوا در آموزش و پرورش ايران عبارت است از:
– بازآموزي معلمان
– اولويت دادن به توليد محتوا و مقوله نرم‌افزارها
– تدوين سند ملي راهبردي به كارگيري فاوا در آموزش و پرورش
– اصلاح قوانين و مقررات و حمايت حقوقي از مؤلفان و مبتكران
– آموختن بهره‌گيري از فاوا به دانش‌آموزان
– تقويت انگيزه معلمان فاوا
– بسترسازي و ايجاد فرهنگ مساعد براي كاربرد فاوا
قادري (1384) پژوهشي تحت عنوان راهبردهاي توسعه (ICT) در نظام‌هاي آموزش و پرورش سه كشور استراليا، آمريكا و هند و مقايسه اين كشورها با ايران به صورت تطبيقي انجام داده است. يافته‌هاي مهم اين پژوهش عبارت از:
– در استراليا با اهداف درازمدتي چون آماده كردن دانش‌آموزاني خلاق كه در استفاده از فناوري اطلاعات كارا باشند با طرحهايي از جمله: پايگاه‌ داده‌ها براي آموزش و تربيت فني و حرفه‌اي، آموزش بين‌المللي و شبكه منابع و … در اين مسير گام برداشته و برنامه‌هايي را در جهت توسعه كيفي معلمان اجرا نموده است. اين كشور همچنين با طرح مدارس اكتشافي و توسعه اينترنتي در جهت تلفيق (ICT) در برنامه اقدام نموده‌است.
– در آمريكا نيز با طرح هدف كلي آماده كردن دانش‌آموزان براي قرن 21 كه در سال 1996 در نتيجه فرمان كلينتون صورت گرفت اقداماتي مانند زيرساخت ملي اطلاعاتي، طرح مدارس متوسطه مجازي و طرح كلاس هوشمند، در جهت توسعه (ICT) در آموزش و پرورش انجام داد و براي آماده‌سازي معلمان برنامه‌هاي پيش از خدمت و ضمن خدمت را تدارك ديده است.
– كشور هند با طرح استراتژي كلان تبديل هند به قدرت مطرح در فناوري اطلاعات تا سال 2008 طرحهايي از جمله پروژه مطالعات سواد كامپيوتري در مدارس، طرح ICT در مدارس، برنامه (Head Start)، مدارس هوشمند و… را اجرا نمود. جهت همراه نموده معلمان با اين روند رشد برنامه‌هاي قبل از خدمت و ضمن خدمت را انجام داد، براي تلفيق ICT در برنامه درسي، پروژه مدارس هوشمند را اجرا كرده است.
– در ايران نيز با هدف فراهم آوردن محيط يادگيري مبتني بر ICT، پروژه‌هاي مدارس هوشمند، اتوبوس اينترنتي، شبكه آموزشي رشد و … را مطرح ساخت. جهت توسعه حرفه‌اي معلمان، دوره مهارتهاي هفت‌گانه ICT را براي تدارك ديد و طرح توليد محتواي الكترونيكي، كتاب الكترونيكي و طرح پايلوت مدارس و … در جهت تلفيق ICT در برنامه درسي اقدام نمود.
ایزی(1386)تحقیقی تحت عنوان بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی و ارائه الگوی مناسب بهره گیری از آن در آموزش متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران انجام داده که بر اساس یافته آن 56 در صد از دبیران و 8/70 در صد از مدیران عوامل راهبردی و 4/66 در صد از دبیران و 70 در صد از مدیران عوامل اقتصادی را تا حد زیادی و خیلی زیاد مانع توسعه آموزش های الکترونیکی در آموزش متوسطه گزارش کردند و در پایان نیز الگو (ADDIE) که مشتمل بر 5 مرحله اساسی تجزیه و تحلیل ، طراحی ، تولید ،کاربرد و ارزشیابی است جهت بهره گیری مناسب ارائه داده است.
گنجی(1388)پژوهشی تحت عنوان بررسی استراتژی های توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش ک شورهای هند وژاپن انجام داده است وراهکارهای به شرح زیر مطرح نموده اند:
-آشنا نمودن معلمان با سیستم کامپیوتروشیوه استفاده بهینه از آن.
-تهیه لوح فشرده آموزشی نحوه استفاده از کامپیوترتوسط انجمن های علمی وگروههای آموزشی وتوزیع آن در مدارس.
-تجهیز کارگاهها.
-امکان ایجادوپشتیبانی لاین اینترنتی با سرعت بالاتوسط وزارت آموزش وپرورش در مدارس.
-حمایت مالی دولت از بخش خصوصی در زمینه توسعه امکانات فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش.
محمدی(1389) تحقیقی تحت عنوان بررسی استراتژی های توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش پیش دبستانی کشورهای هند وژاپن انجام داده است وراهکارهای به شرح زیر مطرح نموده اند:
– استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي – يادگيري در مقطع پیش دبستانی.
– بكارگيري قابليت‌هاي شبكه جهاني اينترنت در فرايند ياددهي – يادگيري در مقطع پیش دبستانی.
– گنجاندن مهارتهاي كار با كامپيوتر در دوره پیش دبستانی.
– پرورش حرفه‌اي مربیان متناسب با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*