To use as shortcode with id: 

نوشته‌های تازه
مطلب مشابه :  مدل های مبل پرطرفدار و پرفروش ۲۰۱۸