منابع مقاله درباره
سازمان های دولتی

منابع مقاله درباره سازمان های دولتی

در مورد محوه صدور گواهی های الکترونیکی در آمریکا، باید گفت که به طور معمول مراجع صدور گواهی، ساز و کاری برای احراز هویت اشخاص ندارند. به این ترتیب آنها باید به اطلاعاتی که دفاتر ثبت نام در اختیار آنها می گذارند، اکتفا کنند. بنابراین نقش دفاتر ثبت نام برای صدور گواهی ها بررسی هویت اشخاص و صلاحیت آنهاست. در واقع آنها با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند بررسی می کنند چه کسی می تواند گواهی دریافت کند و چه کسی نمی تواند.
احراز هویت اشخاص از طریق اسنادی انجام می گیرد که از جانب متقاضی صدور گواهی الکترونیکی در اختیار دفاتر ثبت نام قرار گرفته است. منتها نوع مدرکی که برای شناسایی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی باید ارائه گردد، بسته به سطح گواهی صادر متفاوت خواهد بود. برای گواهی های سطح پایین مدارک شناسایی ساده ای مورد پذیرش قرار می گیرد نظیر کارت اعتباری و … ولی برای گواهی های با سطح امنیت بالاتر، مدارک محکم تری باید ارائه گردد.
مرجع صدور گواهی، پس از دریافت تقاضا از جانب صاحب امضای آینده و دریافت گزارش دفاتر ثبت نام، نسبت به صدور گواهی دیجیتالی اقدام می کند. مرجع گواهی با صدور این گواهی تایید می کند که صاحب امضا همان شخصی است که در گواهی نامه آمده است و کلید عمومی متعلق به اوست. همچنین تصدیق می کند که کلیه اطلاعات مندرج در گواهی نامه، صحیح است و تمام شرایط قانونی در صدور آن گواهی رعایت گردیده و مرجع مزبور در حدود صلاحیت خود، اقدام کرده است.
3-3 بخش سوم : نحوه صدور گواهی الکترونیکی
همانطور که گفته شد گواهی های دیجیتالی در حقیقت یکسری فایل الکترونیکی برای شناسایی اشخاص در اینترنت هستند، این گواهی ها هویت دارنده آن را با جفت کلیدهای رمزنگاری، پیوند می زنند. در واقع این گواهی ها اطمینان می دهند که این جفت کلید متعلق به یک شخص خاص است.
بنابراین گواهی الکترونیکی همان شناسنامه است که هویت واقعی شما را به صورت مجازی و برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می کند و بیان شد که کاربرد گواهی الکترونیکی در حقیقت ، استفاده از امضای الکترونیکی و رمز نگاری اطلاعات است. در صورتی که در فضای اینترنت ، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می توانید با اعتماد به امضای الکترونیکی طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی تان ، به کسب و کار بپردازید.
در مجموع گواهی الکترونیکی سندی است که:
توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضا شده است.
بر اساس تایید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.
حاوی یک سری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.
مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.
مدت اعتبار مشخص و محدودی دارد.
3-3-1 وظایف مرکز صدور گواهی الکترونیکی
تدوین دستور العمل اجرایی گواهی خود، مطابق با سیاست های گواهی الکترونیک.
اطمینان از تطابق عملکرد مرکز با سیاست های گواهی الکترونیکی.
بیان روال های درخواست گواهی الکترونیکی برای درخواست کنندگان.
اطمینان از عقد قرارداد با دفاتر ثبت نام آگاه و متعهد به سیاست های گواهی الکترونیکی.
اطمینان از دریافت درخواست گواهی صرفاً از دفاتر ثبت نام تحت قرارداد.
صدور و انتشار گواهی ها.
ابطال گواهی ها در صورت لزوم.
ارسال گواهی ها و لیست گواهی های باطل شده.
تولید کلیدهای خصوصی مرکز صدور گواهی الکترونیک به طور ایمن.
اطمینان از نگهداری ایمن کلیدهای خصوصی این مرکز.
3-3-2 تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز دفتر ثبت نام
الف – تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شامل موارد زیر است:
میز
صندلی و نیمکت مراجعان
داشتن تجهیزات رایانه ای مناسب
اینترنت پرسرعت
Internet Explorer ورژن 6 به بالا
توجه: از Browser های غیر ویندوزی مانند opera، Firefox ، … استفاده نکنید.
امکانات ایمنی
خطوط ارتباطی مناسب
یک دستگاه نمابر
یک دستگاه چاپگر
یک دستگاه اسکنر
وسایل حرارتی/ برودتی مناسب
کمد قفل دار جهت بایگانی مدارک.
ب- شرایط و امکانات دفتر ثبت نام
در طراحی نمای بیرونی و چیدمان تجهیزات اداری و فنی دفتر موارد زیر باید رعایت شود:
تهیه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معین
اختصاص فضای کافی برای متقاضیان
فراهم آوردن امکانات لازم برای ارائه خدمات به جانبازان، معلولین و سالمندان
تأمین تأسیسات بهداشتی
نصب علائم دیداری و نوشتاری جهت اطلاع مشتریان
نصب تابلو میزان تعرفه خدمات صدور گواهی الکترونیکی
نصب مجوز صدور گواهی امضای الکترونیکی دفتر ثبت نام در معرض دید مراجعان
ج- شرایط مسئول ثبت نام گواهی الکترونیکی
شرایط مسئول و متصدی صدور گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت نام براساس ماده 12 آئین نامه اجرایی به شرح زیر است:
تابعیت جمهوری اسلامی ایران
تدوین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
نداشتن پیشینه کیفری
عدم اعتیاد به مواد مخدر
عدم تهاجر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حسن سابقه
انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم در مورد آقایان
دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه های علوم تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخش های مرتبط با فناوری اطلاعات.
د- نظارت و بازرسی دفتر ثبت نام
مرکز میانی وظی فه دارد عملکرد دفاتر را در ارائه خدمات ثبت نام و پرداخت و پردازش الکترونیکی به صورت ادواری یا اتفاقی در موارد ذیر بازرسی کند:
عملکرد دفتر ثبت نام در شناسایی و احراز هویت متقاضیان
عمکرد دفتر ثبت نام به طور کلی برای حصول اطمینان از متابعت دفتر ثبت نام از تفاهم نامه فی مابین، مصوبات شورا، ابلاغیه های مرکز میانی و …
پس از بازرسی در صورت احراز عدم تطابق عملکرد دفتر ثبت نام و یا احتمال خطا و عدم اصلاح عملکرد، مرکز میانی مبادرت به ارسال اخطار کتبی به دفتر ثبت نام می کند.
پس از بازرسی و در صورت احراز عدم امکان اصلاح عملکرد دفتر ثبت نام مطابق با شرایط و مستندات مرتبط با موضوع فعالیت دفتر ثبت نام، مرکز میانی مجاز خواهد بود بسته به مورد، دستور توقف فعالیت دفتر ثبت نام را صادر کرده و یا تمام یا قسمتی از دسترسی های های صادر شده برای دفتر ثبت نام را لغو کنند.
3-3-3 نحوه تکمیل فرم تقاضای صدور گواهی الکترونیکی (آموزش گام به گام)
صدور گواهی الکترونیکی به سه روش گواهی اشخاص مستقل ، گواهی اشخاص وابسته به بخش دولتی ، گواهی اشخاص وابسته به بخش غیر دولتی انجام می گیرد. درخواست کننده گواهی پس از مراجعه به دفتر ثبت نام و اطلاع از لیست مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی، باید مدارک را تهیه و به مسئول مربوطه تحویل دهد.
در دفتر ثبت نام درخواست کننده باید فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی را کامل و درست پر کرده ، و مسئول ثبت نام تایدی کند ؛ بنابراین ، بخش شناسایی و احراز هویت متقاضی درخواست گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت نام انجام می پذیرد. و در صورت مشاهده ایراد یا نقص در هر یک از قسمت های فرم برای تکمیل موارد مذکور به متقاضی عودت می شود.
مسئول ثبت نام ، کارت ملی متقاضی را دریافت کرده ، ضمن بررسی مطابقت تصویر کارت با چهره فرد متقاضی ، مطابقت بخش های مربوط به قسمت (1) فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، کد ملی و کد پستی را با کارت ملی بررسی می کند.سپس تصویر کارت ملی متقاضی و اصل و تصویر یکی از مدارک شناسایی عکس دار شناسنامه ، گواهینامه یا گذر نامه متقاضی را دریافت کرده و ضمن بررسی مطابقت تصویر مدارک با چهره فرد متقاضی ، مطابقت تصویر مدارک را با اصل آن بررسی می کند. (اگر صدور گواهی برای اشخاص وابسته به بخش غیردولتی انجام گیرد باید تصویر آگهی تاسیس روزنامه رسمی و تصویر آگهی اخرین تغییرات نیز از متقاضی دریافت شود.)
مسئول ثبت نام ، مطابقت اطلاعات درج شده در فرم ثبت نام را با مشخصات موجود بررسی کرده و در صورت مغایرت ، از متقاضی می خواهد که موارد مغایر ، از طریق تکمیل فرم مربوطه ، اصلاح شود. اگر مرحله احراز هویت با موفقیت انجام شود ، توکن یا کارت هوشمند در اختیار متصدی ثبت نام قرار می گیرد. متصدیان ثبت نام ، گواهی الکترونیکی درخواست کننده را در حضور خود وی تولید کرده و در توکن یا کارت هوشمند او قرار می دهند. سپس گواهی الکترونیک تحویل متقاضی درخواست صدور گواهی الکترونیکی شده و متقاضی دریافت گواهی پس از دریافت گواهی خود ، نام و نام خانوادگی اش را نوشته و امضا می کند و مبلغ تعرفه تعیین شده را مطابق با جدول تعرفه صدور گواهی الکترونیکی پرداخت می کند و در انتهای فرم ، تاریخ و ساعت صدور گواهی توسط مسئول ثبت نام درج می شود.
مسئول ثبت نام
مراحل انجام کار
متقاضی
تکمیل فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی ( مطابق با دستورالعمل تکمیل)
فراهم کردن مدارک مورد نیاز شامل :
کارت ملی
تصویر پشت و روی کارت ملی
یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر زیر


الف – شناسنامه
ب – گواهینامه
ج – گذرنامه
د – تصویر مدرک شناسایی عکس دار ردیف (3)
ه – تصویر آگهی تاسیس روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات (مخصوص اشخاص حقوقی)
مراجعه حضوری و تحویل فرم درخواست به همراه مدارک مورد نیاز
تهیه توکن یا کارت هوشمند
واریز مبلغ تعرفه مشخص شده
مسئول ثبت نام
احراز هویت متقاضی توسط مسئول دفتر ثبت نام و مطابقت فرم درخواست
در صورت تکمیل بودن مدارک، وارد کردن اطلاعات لازم به توکن متقاضی
تقاضای پرداخت تعرفه ی قانونی
تحویل توکن به متقاضی و اخذ رسید
بایگانی
جدول 3-1 فرآیند درخواست صدور گواهی الکترونیکی
صفحه 1 از 2
صفحه 2 از 2
تصویر 3-1. فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی افراد حقیقی / حقوقی
نحوه تکمیل فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی
فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی (تصویر 1-8) توسط متقاضی تکمیل می گردد.
پس از واریز تعرفه و دریافت شناسه واریز، مشخصات مبلغ واریزی یعنی شماره قبض یا شماره پیگیری در قسمت 1 فرم بالا وارد می شود.
تکمیل فرم توسط اشخاص حقیقی
مشخصات فردی اشخاص حقیقی اعم از مشخصات سجلی و آدرس و تلفن متقاضی دقیقاً مطابق با نام و نام خانوادگی مندرج در شناسنامه یا کارت ملی و آدرس و تلفن اعلامی در قسمتهای 2 و 3 فرم بالا درج می شود. لازم به ذکر است در قسمت 4 که مربوط به مشخصات فردی انگلیسی متقاضی می باشد باید توجه داشت که در اسامی چند قسمتی قبل از هر قسمت یک خانه خالی بماند و اولین حرف از هر قسمت با حروف بزرگ لاتین درج شود. در قسمت 5 متقاضی (اشخاص حقیقی) با امضاء و اثرانگشت خویش مندرجات فرم را تایید می نماید.
تکمیل فرم توسط اشخاص حقوقی
مشخصات اشخاص حقوقی باید در قسمت 6 فرم بالا به فارسی و در قسمت 7 به انگلیسی درج گردد. اشخاص حقوقی جهت دریافت شناسه ملی خویش می توانند به سایت lpnc.gov.ir مراجعه نمایند. قسمت 8 فرم می بایست توسط مقام مسئول مربوطه که دارای حق امضا برای اسناد تعهد آور می باشد، امضاء و مهر شود.
لازم به توضیح است :
مشخصات وزارتخانه / سازمان، صرفا توسط متقاضیان وابسته به سازمان های دولتی و تنها در صورتی که متقاضی مایل باشد مشخصات سازمان و سمت وی در گواهی الکترونیکی درج گردد، تکمیل می شود.
در قسمت Organization، نام انگلیسی سازمان با حروف انگلیسی و از چپ به راست، درج گردد. در نمونه تکمیل شده فوق، نام سازمان متقاضی، وزارت بازرگانی (Ministry of Commerce) بوده که به صورت حرف به حرف در محل مشخص شده، درج شده است.
در قسمت (Level 1) Organization Unit، نام انگلیسی اولین سطح واحد سازمانی مربوط به متقاضی، با حروف و از چپ به راست، درج گردد. در نمونه تکمیل شده فوق، نام اولین سطح واحد سازمانی مربوط به متقاضیریال معاونت اداری و مالی (Administrative and Finance Deputy) بوده که به صورت حرف به حرف در محل مشخص شده، درج شده است.
در قسمت (Level 2) Organization Unit، نام انگلیسی سطح واحد سازمانی بعدی (سطح دوم) مربوط به متقاضی، با حروف انگلیسی و از چپ به راست، درج گردد. در نمونه تکمیل شده فوق، نام دومین سطح واحد سازمانی مربوط به متقاضی، اداره کل امور مالی (Department of Financial Affairs) بوده که به صورت حرف به حرف در محل مشخص شده، درج شده است.
در قسمت Title، عنوان انگلیسی سمت متقاضی درج گردد. در نمونه تکمیل شده فوق، عنوان سمت متقاضی مدیر کل (Director General) بوده که به صورت حرف به حرف در محل مشخص شده، درج شده است.
پس از تکمیل کلیه مشخصات مورد نیاز، بالاترین مقام مسئول مربوطه که دارای حق امضا برای اسناد تعهد آور می باشد، می بایست با توجه به مندرجات تعهدنامه سازمان، که در آدرس http://www.mocca.ir/rep_fa.aspx موجود می باشد، محل مشخص شده را امضا نموده و مهر سازمان درج گردد.
تذکر 1: در اسامی چند قسمتی لازم است قبل از هر قسمت، یک خانه خالی باقی بماند و اولین حرف از هر قسمت، با حرف بزرگ درج گردد.
تذکر 2 : حضور فرد متقاضی و یا وکیل قانونی وی در دفتر ثبت نام الزامی است. در صورت مراجعه وکیل، باید وکیل وکالتنامه محضری داشته و در موضوع وکالت نیز حداقل عبارت «جهت تحویل گواهی الکترونیکی و امضای اوراق مربوطه» ذکر شده باشد. غالبا شرکت ها و سازمان ها تقاضای خود را توسط وکیل ارائه می دهند و صدور گواهی الکترونیکی به نام شخص حقیقی (وکیل) با تصریح به شماره و مشخصات وکالت نامه صادر می شود.
پس از تکمیل فرم کاغذی توسط متقاضی، مشخصات ایشان در سامانه الکترونیکی گواهی امضا توسط مسئول ثبت نام وارد شده و در پایان پس از اخذ شماره سریال ثبت نام، قسمت 9 توسط مسئول مربوطه برای اشخاص حقیقی و حقوقی تکمیل و امضاء می گردد و پس از تکمیل قسمت 10 و با درج ساعت و تاریخ صدور گواهی الکترونیکی ذیل فرم مذکور، توکن متصل به امضای دیجیتال به متقاضی تحویل داده شده و رسید اخذ می گردد.
3-3-4 مراحل عملی صدور گواهی الکترونیکی (آموزش گام به گام)
اولین مرحله این کار اتصال توکن یا کارت هوشمند به سیستم رایانه بوده و سپس از طریق منوی Start سیستم عامل ویندوز، باید برنامه Internet Explorer را اجرا کرد.
پنجره ای که به شکل زیر باز می شود. در قسمت بالای آن، در قسمت Address Bar آدرس http://www.mocca.ir/totalca درج شده است.
تصویر 3-2 صفحه آغازین سایت
در قسمت ورود کاربران از نام کاربری و رمز عبور را باید وارد نمود و پس از وارد کردن رمز User Pin مربوط به مدیای (توکن یا کارت هوشمند) گواهی الکترونیکی خود را وارد نموده و پس از درج دکمه Login وارد محیط مربوط به صدور گواهی الکترونیکی خود می شوید.
با انتخاب گزینه «دریافت گواهی دیجیتال» از منوی سمت راست پنجره، پنجره زیر باز می شود.
تصویر 3-3 پنجره دریافت گواهی امضاء
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


پس از انتخاب نوع شخص اعم از حقیقی / حقوقی و وکیل بودن یا نبودن مراجعه کننده فرمی مربوط به گزینه انتخابی تان ظاهر شده که اطلاعات شخص را طلب می کند. در زیر فرم اطلاعات شخص حقیقی را مشاهده می نمایید:
تصویر 3-4 فرم ورود اطلاعات شخص حقیقی
فیلدهای اطلاعاتی مطابق فرم ارائه شده توسط متصدی مربوطه پر و دکمه مرحله بعد در زیر فرم درج می گردد. پس از انتخاب نوع توکن در صفحه ذیل مشخصات گواهی نمایان و سپس با موفقیت گواهی می گردد.
تصویر 3-5 فرم انتخاب نوع توکن
تصویر 3-5 فرم تایید مشخصات متقاضی
تصویر 3-5 نصب گواهی بر روی توکن
تصویر 3-6 نمونه ای از فرم در صورتی که متقاضی، وکیل باشد
تصویر 3-7 فرم اطلاعات اشخاص حقوقی
3-3-5 مراحل عملی ابطال گواهی الکترونیکی
در برخی از مواقع باید گواهی صادر شده ابطال شود و به طور کلی صاحب گواهی الکترونیکی و یا سازمان/شرکت /موسسه و یا مسئول ثبت نام می تواند فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را تکمیل کند.
الف – تکمیل فرم درخواست]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*