مرکز مشاوره صادقیه

مرکز مشاوره صادقیه

نظريه ويليامسون چيست ؟ ويليامسون شخصي است كه بر روي مشاوره تحقيقاتي مستقيم انجام داده نظريه وي بدين صورت مي باشد كه وي مشاوره را نوعي مشاهده كلينيكي مي داند و مي گويد كه هدف از روان درماني و مشاوره سازندگي شخص است ، ولي مشاوره دامنه اش وسيع تر است و محدود به مسائل عاطفي ، تضاد ها وارزشها نمي شود . ويليامسون مي گويد كه نقش تكنيك مشاوره بر حسب نوع مشكل ، نياز مراجع و محيط و موقعيّت متفاوت است و نمي توان يك روش و تكنيك را در مورد همه مراجعان و در تمام موارد به كار برد.روش ويليامسون در واقع بيشتر ، جنبه آموزشي دارد ، زيرا او معتقد است كه مراجعان بدون راهنمايي مشاور نمي تواند مسائل و مشكلاتش را حل كند ، بلكه بايد در اين كار به او كمك و ياري شود . مشاور بايد پس از كسب اطلاعات لازم با كاربرد روشهاي ساير علوم به مراجع كمك كند . بشر به سوي كمال پيش مي رود وذاتاً عاقل وداراي استعدادهاي جالب است ، ولي به تنهايي قادر نيست كه خودش را كامل كند و بايد به او كمك  شود . مشاور كسي است كه اين نقش را ايفا مي كند و در واقع منبع قدرتي است كه مي تواند از اين نقش را عمل كند . به همين دليل است كه روش ويليامسون را روش مشاور مركزي نيز مي گويند . ويليامسون شش مرحله برا ي مشاوره كلينكي ذكر كرده است . اين مراحل عبارت است از :

  • تجزيه وتحيل : در اين مرحله مشاور به جمع آوري اطلاعات درمورد استعدادها ، خواسته ها، علايق ، وضع سلامت جسماني ، تعادل عاطفي و ساير خصوّصيات مراجع مي پردازد و سپس اين اطلاعات را با تصويري كه مراجع از خودش دارد مقايسه مي كند .
  • تركيب : در اين مرحله به اطلاعات گرد آوري شده نظم و ترتيب داده مي شود و مشاور و مراجع ، هر دو در جست وجوي يافتن هماهنگي بين اين اطلاعات بر مي آيند .
  • تشخيص : در مرحله سوم مشاور ، نوع ناراحتي را تشخيص مي دهد و آن را به ترتيبي منطقي بيان مي كند .
  • پيش بيني : در مرحله پيش بيني مشاور درمورد چگونگي مشكل در آينده نظر مي دهد .
  • مشاوره : مرحله مشاوره ، مرحله درماني است ، يعني يك رابطه تعليم و تربيّتي در بين مشاورو مراجع ايجاد مي شود . چنانچه اين مرحله بر اساس يك تشخيص صحيح بنا شود مفيد و مؤثّر خواهد بود ، زيرا در اين مرحله است كه مراجع در مورد علل و موجبات ناراحتي خود آگاهي مي يابد . همچنين در مورد مشكل خود د رآينده فكر مي كند ، در مورد تغيير و اصلاح وضع فعلي و وسايلي كه بايد به كار رود به تفكر مي پردازد و در مورد ‎آنچه كه بايد انجام دهد تا اين تغييرات و اصلاحات صورت پذيرد تصميم مي گيرد . در تمام اين موارد ، مشاور به او كمك مي كند تا حداكثر استفاده را از نيروهاي خود بنمايد و در او تعادل و سازگاري ايجاد شود .
  • پي گيري : مرحله اي است كه نتيجه مشاوره و روان درماني را نشان مي دهد و معلوم مي دارد كه مراجع در مواجهه بامشكلات آْتي چه خواهد كرد .
  خدمات مرکز مشاوره صادقیه  و مرکز مشاوره فرمانیه : مشاوره تلفنی با موبایل ، مشاوره خیانت زناشویی و بی وفایی در زوجین  ، مشاوره خانواده و مشاوره زناشویی  ،مشاوره طلاق، مشاوره پیش از ازدواج  ، مشاوره جنسی و درمان مشکلات جنسی  ، مشاوره کودک ، مشاوره و روانشناسی تخصصی نوجوانان و جوانان  ، نوروتراپی بر مبنای TDCS  ، نوروفیدبک یا نوروتراپی ، درمان اختلالات روانشناختی نظیر افسردگی ، اضطراب ، انواع فوبی ها و ترس های مرضی ، اختلالات خواب ، اختلالات جنسی و …   ]]>