سامانه پژوهشی –
سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۵

سامانه پژوهشی – سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۵

۲

۱۳۸۹

حسنی مقدم

با توجه به گسترده بودن سازمان بسیج و نفوذ در اقشار متنوع جامعه، موضوع کارآفرینی و اشتغال زایی با استفاده از این ظرفیت، اهمیت مضاعفی می یابد. استفاده از نیروهای جوان و متعهد بسیجی در طرحهای اشتغالزایی و تشویق آنها، موجب تسریع توسعه و سازندگی کشور خواهد شد. در این نوشتار، ابتدا مفاهیم کلی کارآفرینی و اهمیت این بحث بیان شده و در ادامه، به تبیین نقش بسیج در اشتغالزایی پرداخته شد.

۳

۱۳۸۹

عربیون و عبداله زاده

عمده ترین نقشهایی که همه رده های بسیج توان ورود و موفقیت در آن حوزه را دارند، عبارتند از: توانمند سازی افراد جامعه از طریق ارائه آموزشهای فنی و تخصصی، هدایت انگیزه های مردمی از طریق الگوسازی و معرفی مشاغل جدید و سودآور به جامعه، حمایت از مالکیت معنوی و فکری ایده های کارآفرینانه، کمک در کاهش فاصله دسترسی به خدمات مکمل شروع کسب و کار و برقراری ارتباط بین سازمانهای تجاری سرمایه گذار و کارآفرینان و صاحبان ایده.

۴

۱۳۸۹

سیدی و مروی

ورود به تحول اقتصادی را می توان با ترسیم نقشه راهبردی توسعه کارآفرینی در سازمان بسیج بیان نمود. این نقشه، با توجه به نقاط قوت و ضعف بسیج و فرصتها و تهدیدهای قوت» پیش روی این نهاد، تدوین می شود. بر اساس این یافته ها، راهبردهای چهارگانه ویژه بسیج برای توسعه، «ضعف- تهدید» و «ضعف- فرصت»، «قوت – تهدید»، «قوت فرصت کارآفرینی در مجموعه بسیج و در سطحی فراتر در جامعه تدوین و بیان می شود.

۵

۱۳۸۹

بهروزی

نیروی مقاومت بسیج به دلیل ویژگی های خاص خود، در صورت برنامه ریزی علمی و مدون، می تواند در این زمینه ها نقشی اساسی داشته باشد؛ ویژگی هایی همچون: مردمی و فراگیر بودن، شمولیت و عمومیت در تمام سطوح از شهرهای بزرگ تا روستاهای کوچک و دورافتاده، برخورداری از اقشار اندیشه ورز و زیرساختهای مناسب…

۶

۱۳۸۹

پورطهماسبی و دیگران

راهکارهای پایگاههای مقاومت بسیج در نهادینه کردن کارآفرینی در بین بسیجیان عبارتند از: استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، انسانی، مکانی، زمانی، منابع اطلاعاتی و روانی. همچنین، ظرفیتهای ترویجی و تبلیغی پایگاههای مقاومت می توان به رشد و توسعه کارآفرینی در جامعه کمک کند.

۷

۱۳۸۹

عبدالملکی

هر جامعه ای می تواند با راه اندازی تشکّلهای جوان و بهره برداری از ظرفیتهای داوطلبانه آنان، وضعیت موجود اشتغالزایی و کارآفرینی خود را توسعه دهد. یکی از انواع این نهادها، سازمان بسیج سازندگی است که بر بال اندیشه، فرهنگ و تفکّر، ماهیت جنبشی و پیشینه عملکرد جهادی استوار است. ضمن کمک به ایجاد بسترها و زمینه های اشتغالزایی و کارآفرینی در سطح کلان، بر این باور است که راهکارهایی بومی و ملی را در این حوزه ارائه داده یا می دهد.

۸

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
برچسب گذاری شده با: , , , , ,