سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۴

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۴

در مطالعه ای با عنوان الزامات و راهبردهای بسیج در توسعه کارآفرینی بر اساس ماتریس SWOT اشاره شده است که کارآفرینی از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران، در حال گذار از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مردمی، نیازمند هماهنگی جامعه با تحولات اقتصادی است. از یک سو جامعه با تحولات اقتصادی دچار تحولات اجتماعی می شود و از دیگرسو، موفقیت تحولات اقتصادی، در گرو همگامی جامعه با تحولات و پذیرش الزامات دوران گذار و ساختار جدید می باشد. این رابطه دوسویه، نقش نهادهای میانی جامعه(که وظیفه ارتباط متقابل مردم و دولت را به عهده دارند) را بسیار پررنگ می کند. انتقال بخش مهمی از اختیارات دولت – در حوزه اقتصاد – به مردم نیازمند توسعه کارآفرینی است. بنابراین، یکی از وظایف مهم نهادهای واسط اجتماعی، آماده کردن مردم برای پذیرش نقش اقتصادی جدید خود و ورود به عرصه کارآفرینی است. در کشور ایران، بسیج یکی از مهم ترین و کارآمدترین نهادهای اجتماعی واسط است که در دورانهای مختلف انقلاب،کارایی خود را ثابت کرده است. سرمایه های انسانی، اجتماعی و معنوی بالای بسیج از این مجموعه، نهادی با توان، بادرایت و تیزهوش ساخته است. بر این اساس می بایست در دوره تحول اقتصادی پیش رو که بعضاً از آن به انقلاب اقتصادی نیز یاد می شود وارد میدان شود. ورود به این میدان را می توان با ترسیم نقشه راهبردی توسعه کارآفرینی در سازمان بسیج بیان نمود. این نقشه، با توجه به نقاط قوت و ضعف بسیج و فرصتها و تهدیدهای قوت» پیش روی این نهاد، تدوین می شود. بر اساس این یافته ها، راهبردهای چهارگانه ویژه بسیج برای توسعه، «ضعف- تهدید» و «ضعف- فرصت»، «قوت – تهدید»، «قوت فرصت کارآفرینی در مجموعه بسیج و در سطحی فراتر در جامعه تدوین و بیان می شود(سیدی و مروی، ۱۳۸۹).
۳- در تحقیقی با موضوع پتانسیل بسیج و نقش تعاونی ها در ایجاد اشتغال وکارآفرینی، عنوان شد که بررسی اندیشه حضرت امام خمینی(ره)، پیرامون شکل گیری و تداوم حیات شجره طیبه بسیج، حاکی از اعتقاد به نقش مؤثّر و فعال این نهاد، در عرصه سازندگی، مشارکت و تلاش در جهت توسعه پایدارجامعه در کنار نقش دفاعی و امنیتی آن است؛ نقشی که حاکی از ضرورت پویایی و نوآوری مداوم این شجره طیبه است. در برهه کنونی که مهم ترین دغدغه دولتمردان و مسئولان نظام در عرصه توسعه و امنیت پایدار، بحث اشتغال و کارآفرینی است؛ نیروی مقاومت بسیج به دلیل ویژگی های خاص خود، در صورت برنامه ریزی علمی و مدون، می تواند در این زمینه ها نقشی اساسی داشته باشد؛ ویژگی هایی همچون: مردمی و فراگیر بودن، شمولیت و عمومیت در تمام سطوح از شهرهای بزرگ تا روستاهای کوچک و دورافتاده، برخورداری از اقشار اندیشه ورز و زیرساختهای مناسب… راه اندازی تعاونی های بسیجی محور، به منظور حفظ عرصه های محیط طبیعی (مراتع و جنگل)، باعث می شود بسیجیان با عضویت در این تعاونی ها ضمن حفاظت و صیانت از این عرصه ها، زمینه بهره برداری مطلوبتر وکمک به توسعه پایدار و همه جانبه را فراهم سازند(بهروزی، ۱۳۸۹).
۴- در مقاله ای با هدف بررسی نقش پایگاههای مقاومت بسیج در توسعه کارآفرینی در بین بسیجیان، عنوان شده است که کارآفرینی از عوامل اصلی ایجاد ارزش اقتصادی و ابزاری کارامد برای کاهش تعداد بیکاران محسوب می شود. از طرفی، آموزش کارآفرینی مهمترین تلاشی است که بستر لازم را برای کارآفرینی دانش و مهارتهای ضروری به افراد علاقه مند به خصوص بسیجیانی که جویای مشاغل ارضا کننده هستند، فراهم می کند. پایگاههای مقاومت کارآفرین، مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند. این مراکز از بسیجیان کارآفرین در زمینه های آموزشی، مالی و بازار یابی حمایت می کنند. بنابراین، برای تغییر کارکرد پایگاههای مقاومت وتبدیل آن به یک نهاد کارآفرین باید از سه زاویه، تغییرات اساسی صورت گیرد:خود پایگاه مقاومت به عنوان یک سازمان، کارآفرین شود که لازمه آن، تغییرات ساختاری در پایگاههای مقاومت و کاستن از رسمیت و پیچیدگی و ساختار متمرکزآن و افزیش ارتباطات دوطرفه، کنترل کلی و … است. اعضای پایگاههای مقاومت اعم از بسیجیان، پاسداران، کارکنان و سربازان، به نوعی کارآفرین شوند که لازمه آن، توسعه فرهنگ کارآفرینی در اعضای پایگاههای مقاومت و تغییر سیستم آموزشی فعلی است. تعامل بین محیط و پایگاههای مقاومت و دعوت به همکاری ازکارآفرینان صنعت در پایگاههای مقاومت و پاسخگویی پایگاههای مقاومت به نیازهای محیط و جامعه صورت پذیرد. راهکارهای پایگاههای مقاومت بسیج در نهادینه کردن کارآفرینی در بین بسیجیان عبارتند از: استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، انسانی، مکانی، زمانی، منابع اطلاعاتی و روانی. همچنین، ظرفیتهای ترویجی و تبلیغی پایگاههای مقاومت می توان به رشد و توسعه کارآفرینی در جامعه کمک کند(پورطهماسبی و دیگران، ۱۳۸۹).
۵- در تحقیقی با هدف تبیین جامعه شناختی راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در بسیج سازندگی با تأکید بر فرصتهای حضور و فعالیت داوطلبانه جوانان، اشاره شده است که کارآفرینی عبارت است از هر گونه تلاش برای ایجاد یا راه اندازی کسب وکاری جدید، فرایند خلق ارزش همراه با منابعی منحصر به فرد و به جهت بهره برداری از یک فرصت ساز و کارهای کارآفرینی و اشتغالزایی، با وجود پیچیدگی و در هم تنیدگی با مسائل اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد، می تواند بر زمینه ها و فعالیتهای داوطلبانه جوانان، نهاد های جوان و تشکّلهای خودجوش استوار شود. هر جامعه ای می تواند با راه اندازی تشکّلهای جوان و بهره برداری از ظرفیتهای داوطلبانه آنان، وضعیت موجود اشتغالزایی و کارآفرینی خود را توسعه دهد. یکی از انواع این نهادها، سازمان بسیج سازندگی است که بر بال اندیشه، فرهنگ و تفکّر، ماهیت جنبشی و پیشینه عملکرد جهادی استوار است. ضمن کمک به ایجاد بسترها و زمینه های اشتغالزایی و کارآفرینی در سطح کلان، بر این باور است که راهکارهایی بومی و ملی را در این حوزه ارائه داده یا می دهد(عبدالملکی، ۱۳۸۹).
۶- در مقاله ای با عنوان بسیج، تخصص، خلاقیت و نوآوری، اشتغال و کارآفرینی اشاره شده است که کارآفرینی به عنوان یک ارزش و یکی از مبانی توسعه جوامع « کارآفرینی» ، در عصر پیچیده امروز مطرح است و کارآفرینان، قهرمانان پیشرفت محسوب می شوند. بنابر این، جامعه و نهادهای آن باید با برنامه ریزی و سرمایه گذاری اصولی در زمینه تقویت و رشد کارآفرینی و تربیت کارآفرین، روند حرکت خود را با بهره گیری مناسب از خلاقیت، نوآوری و تخصص، به سمت توسعه، هدایت و تسهیل کنند. در این مقاله، ابتدا کارآفرینی، کارآفرین و نقش آن در توسعه جوامع تبیین می شود. در ادامه، ضمن بیان گامهای اساسی در فعالیتهای کارآفرینی و نقش آن در توسعه جوامع، به با کارآفرینی و نقش آنها در «تخصص» و « نوآوری » ،« خلاقیت » تفاوتهای اساسی نقش مهم و » کارآفرینی اشاره شده است. همچنین با توجه به موضوع اصلی مقاله، در زمینه مطالبی ،« بسیجی کارآفرین » و نیز ویژگ یهای « اساسی بسیج در تقویت و توسعه کارآفرینی ارائه و در خاتمه، ضمن مطرح کردن نتایج بحث، در خصوص ایجاد، تقویت و توسعه کارآفرینی و تربیت کارآفرین در جامعه، چند پیشنهاد بیان شده است(حسینی،‌۱۳۸۹).
۷- تحقیقی با عنوان بازاریابی چریکی، تعامل آموزه های تفکّر بسیجی و الگوهای موفق بخش خصوصی در توسعه کارآفرینی کشور انجام گرفت که در آن اشاره شد گستره معنایی فضای کسب و کارِ امروز کشور و شرایط پیرامونی آن، همسو با رخدادهای مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، ضرورت بهره مندی از فنون نوین دانش بازاریابی – به مثابه یک کارکرد اصیل در رقابت پذیری بنگاه – را در توسعه اشتغال و کارآفرینی دو چندان ساخته است. در این میان همگرایی و کاربست داشته های غنی فرهنگی این مرز و بوم- که تفکّر بسیجی یکی از مصادیق ارزنده و گران سنگ آن است- در کنار تجارب و دستمایه های موفق بخش خصوصی، انگاره مؤثّری در موفقیت برنامه های توسعه و چشم انداز نظام محسوب می شود. در این مطالعه با نگاهی چندسویه به موضوعات یاد شده، الگویی ۱۶ مرحله ای در تعامل آموزه های فن بازاریابی چریکی و تفکّر بسیجی در راستای توسعه کارآفرینی ارائه شده است(رضوی وگلابی، ۱۳۸۹).
۸- در مطالعه ای با عنوان نقش تعاونی های دانش بنیان بسیجی در توسعه کارآفرینی کشور اشاره شد کارآفرینی و انتقال پژوهشهای کاربردی از دانشگاه به صنعت و به تبع آن، انتقال نتایج به جامعه، همواره به عنوان موضوعی کلیدی مورد تحلیل و بررسی سیاستگذاران و تصمیم سازان صنعت و دانشگاه بوده است. ارتباط مؤثّر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه، توانمندسازى بخش غیر دولتى براى مشارکت در تولید علم و فنّاورى و دستیابى به فنّاوری هاى پیشرفته مورد نیازکشور (که در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بر آن تأکید شده است) بدون گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فنّاورى و دانشجویان توانمند کشور میسر نیست. در این مقاله، پس از بررسی عوامل مؤثّر در ایجاد و رشد شرکتهای تعاونی کوچک و متوسط دانش بنیان دانشگاهی، به ارائه یک الگوی تعاملی، برای ایجاد شرکتهای تعاونی دانش بنیان بسیجی خواهیم پرداخت. امید است نتایج آن برای سیاستگذاران و مدیران وزارت تعاون و مسئولان سازمان بسیج مهندسی کشور، مفید بوده و مورد استفاده قرار گیرد(میگون پوری، ۱۳۸۹).
۹- در مطالعه ای با عنوان ارائه الگوی راهبردی و برنامه ریزی عملیاتی توسعه کارآفرینی و اشتغال در سازمان بسیج کشور اشاره شد امروزه مسئله اشتغال و آموزش مهارتهای کارورزی، توسعه فرهنگ کسب وکار و کارآفرینی و نیز حرکت به سمت شاخصه های جامعهکارآفرین، از موضوعات مهم مورد نظر اندیشمندان و سیاستگذاران توسعهکارآفرینی در کشور است. با توجه به پیشرفتهای سریع و هدفمند حوزه های مختلف صنعت و فنّاوری در جهان، شتاب گرفتن آهنگ حرکت کشور در جهت توسعه دانش بنیان فنّاوری، آموزش و ترویج کارآفرینی برای افراد و مدیران تمام سازمانها و تشکّلها، امری مهم تلقّی می شود. در دنیای کنونی، رویارویی با مسائل پیچیده فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با روشهای ساده و سنّتی ممکن نیست. حل اینگونه مسائل، جز به مدد روشهای تازه ممکن نخواهد بود. روشهای نوآورانه، می بایست بهترین پاسخها را در کمترین زمان ممکن ارائه دهند؛ چرا که زمان، حیاتی ترین و کمیاب ترین منبع، در عصر «دانش بنیان مبتنی بر سرعت» است. از دست دادن زمان، در عصری که پیوسته در حال تغییرات بنیادی است، موجب می شود که فرصتها ازکف برود و موقعیت کشورها تضعیف یا تخریب شود. سازمان بسیج کشور با داشتن ویژگی های ممتاز علمی، ارزشی، منابع انسانی، توزیع گسترده در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، وجود سازمانهای مختلف در شاخه های مختلف سنی و تحصیلاتی و حرفه ای، می تواند اثر ویژه ای روی توسعه کارآفرینی و فنّاوری کشور بگذارد و مانند نقش ممتاز آن در دوران جنگ تحمیلی، با بهره برداری از این موقعیت تاریخی، عامل توسعه فنّاوری و کارآفرینی و تجمیع تعهد و تخصص در جهت توسعه کارآفرینی و اشتغال باشد(میگون پوری و میگون پوری، ۱۳۸۹).
۱۰- در مقاله ای با عنوان ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی بسیج در اشتغال و کارآفرینی به بررسی ظرفیتهای بسیج، برای ایجاد فضای پرنشاط کارآفرینی و اشتغال دانایی محور(که از نیاز های اساسی کشور می باشد) پرداخته شده است. اهم مباحث مطرح شده در مقاله عبارتند از: معرفی و ضرورت وجود مراکز تحقیقاتی و نقش آنها در اشتغال و کارآفرینی دانش محور، بررسی علل عدم بازدهی این مراکز به دلیل آسیبهای موجود، معرفی و ضرورت وجود مراکز رشد و نقش کلیدی آنها در اشتغال و کارآفرینی دانش محور، بررسی علل عدم کارکرد مورد انتظار این مراکز به دلیل آسیبهای موجود و نبود ارتباط مؤثّر آنها با مراکز تحقیقاتی و ظرفیتهای بسیج برای برطرف کردن این موانع. به طور کلی در این مقاله پیشنهاد می شود که: بسیج با بهره گیری از ظرفیتهای خود، از طریق مدیریت صحیح هسته های علمی در دانشگاهها، تشکیل بسیج دانش آموختگان و کانون مشاوره متخصصان، تقویت مراکز تحقیقاتی، راه اندازی مراکز رشد و ایجاد تعامل و ارتباط بهینه میان آنان، می تواند نقش مؤثّری در اشتغال، کارآفرینی و در نتیجه توسعه اقتصادی دانش بنیان ایفا کند(تنها و تقوی، ۱۳۸۹).
۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
۱- در مطالعه ای با عنوان پیش بینی اشتغال در بخش شغل های دفتری اشاره گردید که توسعه در تکنولوژی و فشار زندگی بازرگانی، کار دفتری را به عنوان جزء لاینفک از مدیریت بازرگانی تبدیل نموده است. از طرف دیگر آموزش شغلی و آموزش در خدمات در محل کار با آموزشی که از طرف دبیرستان فنی و حرفه ای دفتری در مقاطع دبیرستان و سطح دانشگاه انجام شد، باعث گردید کارکنان مجرب در این زمینه آموزش دیده و آماده به کار شوند. همچنین گسترش کلاس های شغلی دفتری(در مواردی چون تایپ، کامیوتر، طرز بیان، حسابداری پیش) شمار کارکنان آموزش دیده را افزایش می دهد. اگرچه افزایش در شمار دبیرستانهای فنی و حرفه ای به افزایش میزان شغل های دفتری صلاحیتدار منجر می شود، نتایج تحقیق حاضر نشان می دهند که شمار شغل های دفتری بدون تحصیلات شغلی بسیار کمتری از موارد آموزش دیده است. به عبارت دیگر این مورد مشاهده شد که کارمندان دفتری آموزش دیده و با تحصیلات ممکن است بیکار شوند. در این مطالعه آمار جمعیت عمومی برای تعیین شکاف شغلی در شغل های دفتری مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت نتیجه گیری شد که شکاف اشتغال تا سال ۲۰۲۵ باید کاهش یابد(Halıcı et al, 2011).
۲- در تحقیقی که جولی فاکس در سال ۲۰۰۵ با هدف تأثیر در کارآفرینی سازمانی در عملکرد سازمان ها نتایج این تحقیق نشان می دهد فعالیت های کارآفرینانه نقش موثری در افزایش کارایی سازما نهای گوناگون در ابعاد و اندازه های مختلف دارد. در این پژوهش گرایشهای کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه با در نظر شاخص های مالی و غیر مالی بررسی شده است و نشان داده شده که کارآفرینی سازمانی در عملکرد سازما نها در شناسایی فرص تهای جدید نقش موثر دارد(Fax ,2005).
۱۳- تحقیقی توسط جیمز هایتون در سال ۲۰۰۵ با هدف ترویج کارآفرینی شرکت های بزرگ از طریق شیوه های مدیریت منابع انسانی صورت گرفت که نتایج این تحقیق منجر به شناسایی عوامل گوناگونی همچون ارزیابی عملکرد براساس میزان ریسک پذیری، حمایت سازمانی، آموزش های لازم در زمینه کارگروهی، طراحی شغل همراه با استقلال و اختیار کافی کارکنان، اعتماد به سرمایه اجتماعی و رفتار
شهروندی در سازمان و تبادل اطلاعات و منابع در داخل و خارج سازمان گشته است که منجر به کارآفرینی سازمانی می گردد(Haiton , 2005).
۳- تحقیقی که توسط سلاویکا سینگر و همکاران در سال ۲۰۰۸ با موضوع «کارآفرینی سازمانی : آیا رفتار کارآفرینانه در یک شرکت بزرگ ممکن است؟ » انجام شد نتایج این تحقیق نشان می دهد در دنیای پر تلاطم کسب و کار امروزی که سازما نها ازمنظر تکنولوژی، اقتصاد، شرایط نظارتی، قانونی و سیاسی با تغییرات فراوان مواجه هستند برای حفظ توان رقابتی خود و فعال ماندن در بازار می بایست بدنبال یافتن راه ها و منابع جدیدی باشند که برای آن ها مزیت رقابتی کسب نماید و با توسعه ظرفیت داخلی سازمان، تکنولوژی های به روز، سرویسهای جدید، یافتن بازار نو و هر نوع فعالیت نوآورانه در فرایندها و رویه های سازمانی این مسیرهموارتر می گردد و این توانایی های سازگاری، انعطاف پذیری، سرعت عمل و نوآوری مشخصه های فعالیت های کارآفرینانه هستندکه می بایست در سطح فردی، سازمانی ومحیطی به آن پرداخته شود تا فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سه بعد که شامل بیش فعالی سازمان، نوآورانه بودن و ریسک پذیری است ظهور یافته و سازمان قدرت تحرک داشته باشد. در این پژوهش عوامل رفتاری تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی سازمانی ایجاد انگیزش در کارکنان و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بیان گردیده است(singer et al 2008).
۴- در تحقیقی که ژانگ و همکاران در سال ۲۰۰۸ با موضوع :« آیا عملکرد بالا اقدامات منابع انسانی کمک به کارآفرینی شرکت ها می کند؟با نقش واسطه های رفتار شهروندی سازمانی» ، نتایج تحقیق نشان می دهد میان شیوه های مدیریت منابع انسانی شامل سیستم پرداخت دستمزد و پاداش دهی، تشویق به کار تیمی، نحوه تفویض اختیار، استخدام کارکنان و آموزش آنان و کارآفرینی سازمانی ارتباط مستقیمی وجود دارد(zhang et al 2008).
۵- در تحقیقی که توسط فان و همکاران در سال ۲۰۰۹ با موضوع « کارآفرینی شرکت: پژوهش حال و آینده » ، در این تحقیق به نقش مدیران سطوح مختلف سازمان و ظرفیت های مدیریتی و سازمانی بر کارآفرینی سازمانی اشاره دارد. عدم حمایت مدیران در سطوح مختلف در سازمان و عدم تفویض اختیار آنان، تاثیر منفی بر روی تقویت کارآفرینی سازمانی دارد(Fan et al 2009).
۶- تحقیقی توسط مقیمی در سال ۲۰۱۳ با هدف شناسایی عوامل مؤثر در کارآفرینی در دانشگاه تهران صورت گرفت. جامعه آماری مدیران دانشگاه تهران انتخاب گردید و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد هومسبی و کراتکو بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که حمایت مدیریت ، آزادی عمل ، اختیار ، استقلال ، پاداش و تقویت ، مرزهای سازمان اثر مثبتی بر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه تهران دارد(Mogimi,2013).
۷- در تحقیقی که توسط پی پروپولوس در سال ۲۰۱۲ انجام گردید. هدف این مقاله به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر ، ساختار و فرهنگ در کارآفرینی دانش آموزان و نگرش برنامه های آموزش عالی در یونان بود. یافته های تحقیق نشان می دهد که اعضای هیات علمی فاقد ذهنیت نسبت به آموزش کارآفرینی می باشند ساختار و مقررات تجاری از دانش دانشگاه ، انتقال فن آوری و همکاری بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد(Piperopoulos.P, 2012).
۲-۲-۴- خلاصه تحقیقات انجام شده
در این بخش نتایج تحقیقات پژوهشگران مطرح در این زمینه مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه نیز نتایج تحقیقات مشابه پیشین ارائه شد که به صورت خلاصه در قالب جدول ارائه می گردد.
جدول ۲-۶-: جمع‌بندی سابقه تحقیقات مشابه

ردیف سال محقق چکیده نتیجه تحقیق
۱ ۱۳۸۹ کاشیان و غضتفرنژاد نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرحهای بزرگ سازمان بسیج در جهت مقابله با هجوم نرم) علاوه بر تأثیرات بسیار مثبت فرهنگی، عقیدتی و سیاسی در جامعه و تقویت بنیه دینی و علمی نسل جدید، از لحاظ اقتصادی نیز دارای اثری شگرف است و ظرفیتی را ایجاد می کند که با سرمایه گذاری و تمرکز بر آن می توان ابزارهای ایجاد اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را فراهم کرد. این اثرات اغلب خود را در به کارگیری صحیح منابع انسانی، توسعه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نشان دهند.
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,