روانشناسی خط -خط شناسی -گرافولوژی- مطالعه خط یک فرد و شناخت شخصیت و یا خلق و خوی و یا چگونگی روان

فاصله:

فاصله در بین کلمات تو یه نوشته بی نظم دلیل بر ضعف فکری و کمبود و ضبط و ربط تلاش­های نویسنده س. نوشته فشرده واسه اشخاصیه که به محیط خارجی خود وابستگی دارن و فعال و پیشرو و پرحرف هستن.

نظم یا بی نظمی:

نامنظمی فعال که با حرکات شدید و زیاده از حد و با عجله قلم نمایانه نشون دهنده یه فعالیت بی تناسب و در هم وبرهمه.

نامنظمی غیر فعال و خموده که در اون حرکات قلم کندتر و نرم تر بوده و کلمات شکل و فرم مشخصی ندارن و بیشتر تموم نشده می­باشن دلیل برخیالی و نبود پیش بینی ومسامحه نویسنده س.

کج نویسی:

نویسنده­ای که حروف رو به طور عمودی وا می­داره تا بتونه بهتر از بقیه حروف اونا رو جدا کنه مثل کسیه که از بین جمعی سفت و سخت رد شه  بدون اینکه به اونا توجهی داشته باشه. کلا نوشته عمودی نمایانگر انفراد و استقلال فکری، بی توجهی و نبود احساس در برابر سایرینه.

یه نوشته مورب یا خم شده به جلو یا به چپ نشون دهنده تمایل واسه یه تماس نزدیک تر با مردمه. هر قدر نویسنده اون جهش عاطفی قوی تر به همنوعان داشته و کمتر می تونه جلوی اون رو بگیره. نویسنده خط مورب به طرف آینده پیش روی می­ کنه. برعکس نوشته ای که خطوط راست اونا بطور برعکس و به طرف راست خم شده نویسنده­ای بدبین داره که در مقابل پیشنهادات عقب نشینی یا دوری دارن و یا اشخاصی که خیلی حساس هستن که نمی­خواهند دنیا رو اونطور که هست قبول داشته باشن. درجه خم شدن حروف به چپ یا به راست از علاقه بسیار زیاد تا دوری و مقاومت زیاد تغییر می­ کنه.

ابعاد:

نوشته بزرگ (حروف وسط بین ۴ تا ۵ میلیمتر ارتفاع) نویسنده­ای برون گرا، علاقه مند و دارای اعتماد به نفس داره. اگر خط خیلی بزرگ (۵ تا ۷ میلیمتر ارتفاع) باشه نویسنده­ای متوقع، سیر نشدنی و بوالهوس داره که واسه شخصیت بقیه احترامی قائل نیس.

اعتماد به نفس

نوشته ریز (حروف داخلی کمتر از۵/۱ تا ۲ میلیمتر) نویسنده­ای درون گرا، فروتن، حقیقت بین و دارای تمرکز داره.

نوشته خیلی ریز (از یه میلیمتر کوچکتر) نشون دهنده نیروی زندگی ضعیف از دست دادن جنب و جوش، خصت، کم روییه.

جهت خطوط:

خطوط پایین رونده دلیل بر سستی، غمزدگی، بدبینی و دلسردیه و خطوط بالا رونده نشون دهنده باز شدن خاطر، خوش بینی، ذکاوت و همت و بلند پروازی نویسنده س ]۱[.

 

۲-۲  گذشته تحقیق

در سال ۱۶۶۰ میلادی یه استاد فلسفه به نام ((بالدی)) و دو سال بعد کشیشی به نام ((میشون)) درباره شناسایی اخلاق و خصوصیات اخلاقی افراد، ضمن مطالعه خط و نوشته­هاشون مطالبی اعلام داشتن و ادعا کردن از خط یه شخص می­توان به چگونگی رفتار و شخصیت اون فهمید و با اخلاق اون آشنا شد ]۱[. در سال ۱۳۸۴ شمسی واسه اولین بار گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر در مقاله ای به وسیله احسان الله کبیر و علی بهرامی شریف بررسی شد و روشهایی واسه استخراج خودکار بعضی از ویژگیا پیشنهاد شد. ویژگیایی که در این تحقیق از دست نوشته ها استخراج گردید عبارتند از : شکل حاشیه، انبسساط کلمات (کشیدگی از همه طرف)، بزرگ نویسی، فشردگی متن، کجی متن، نسبت کشیدگی بالایی و پایینی به کشیدگی عرضی کلمات، زاویه کشیدگی عمودی حروف. اونا با در نظر گرفتن ویژگی­های نامبرده و قوانین موجود در منبع[۱] در مورد نویسنده دست نوشته ها اراده کردن کردن. پس از اون افراد دیگری ضمن استخراج ویژگی­های دستخط با بهره گرفتن از بعضی از طبقه بندها مانند شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی نسبت به دسته بندی ویژگی­ها و تشخیص خصوصیات روانشناختی از روی دستخط اقدام کردن.
فلسفه

در سال ۱۳۸۶ یاسر نوروززاده و همکاران، گرافولوژی رو به کمک پردازش تصویر و سیستم استنتاج فازی، انجام دادن. اونا جهت استخراج ویژگیهای مناسب از دست نوشته فارسی از ویژگیهای معرفی شده در منبع]۲ [استفاده کردن و بعد ویژگیهای استخراج شده رو به سیستم تصمیم ­گیری فازی دادن تا پس از استنتاج در قوانین فازی، خروجی مناسب رو تولید کنه که نشون دهنده ویژگیهای شخصیتی نویسنده دست نوشته. سیستم فازی نامبرده با بهره گرفتن از قوانین جداول ۱و۲ طراحی شده بود][i][.

جدول (۲-۱) اراده کردن گرافولوژی درباره درشتی کلمات]۶[

اراده کردن

باهوش

تصمیمدرشتی کلمات
باهوشه و تمایل به تنهایی داره.ریز
میتونه مسایل رو حلاجی کنه.معمولی
مهربانه و مساعدت میکنه.بزرگ
بسیار اجتماعیه و نیاز به شناخته شدن داره.خیلی بزرگ

 

جدول (۲-۲) اراده کردن گرافولوژی درباره اندازه فاصله بین خطوط]۶[

تصمیمفشردگی متن
در شرایط جور واجور خوب اراده کردن می کنه.باز
دید محدود داره و خسیسه.فشرده
همه چیز در دور و بر رو تحتِ کنترل میگیره. متناسب

 

در سال ۱۳۹۱ مریم صابری اناری و همکاران، روی تعیین اندازه کنترل احساسات در افراد با کمک گرافولوژی و سیستم استنتاج فازی تحقیق کردن. اونا از شیب دستخط واسه تشخیص سطح هیجانات و احساسات افراد استفاده کردن و شیب دستخط­ها رو به پنج سطح : خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد تقسیم کردن و پس از استخراج ویژگی­های مورد نظر از دستخط افراد، با کمک سیستم استنتاج فازی به شناسایی هیجانات افراد پرداختن. مجموعه فازی شامل پنج ورودیه که شامل : ارزش­ها، شیب راست، شیب چپ و خط پایه و اندازه کنترل احساسات می­باشه. درجه هر ورودی مشخص می­ کنه که به کدوم مجموعه فازی تعلق داره. پیرو عضویت که تیین کننده­ تعلق هر کدوم از ورودی­ ها هستش بین ۰ تا ۱۰۰ درصد تعیین شده. در سیستم فازی، روش ممدانی مورد استفاده قرار گرفته. با در نظر گرفتن مشخصات سیستم فازی طراحی شده ۳۳ قانون واسه تعیین سطح احساسات افراد تعریف شده. ورودی­ ها فازی شده و بعد به عنوان مقدم قوانین فازی مورد استفاده قرار گرفته. اگه یه قانون فازی دارای چندین مقدم باشه از عملگر and برلی آزمایش مقدم و به دست آوردن یه عدد مشخص استفاده کردن][ii][.

در سال ۱۳۹۱ فرزین یغمایی و همکاران روی پیش بینی خصوصیات روانشناختی ادما از روی دستخطای فارسی تحقیق کردن. اونا ضمن استخراج ویژگی از دست نوشته، از شبکه عصبی جهت پیش بینی پارامترهای موثر در روان شناسی براساس دست نوشته استفاده کردن. اونا اول آزمون روانشناختی MMPI از افراد گرفتن و بعد با بهره گرفتن از شبکه عصبی رابطه بین دست نوشته­ها و ویژگی­های شخصیتی افراد پیدا کردن. واسه مثل سازی آزمون MMPI از یه شبکه عصبی سه لایه با آموزش ساختار پس انتشار خطا استفاده کردن.  ساختار طبقه کننده مورد بررسی در این روش یه شبکه عصبی سه لایه با ۸ ورودی و ۱۱ خروجی و ۲ نرون میانیه.

در سال ۱۳۹۲ فرزین یغمایی و همکاران روی تاثیر حالت روحی عجله روی دستخطای زبون فارسی با بهره گرفتن از شبکه عصبی تحقیق کردن. اونا نرم افزاری اجرا کردن که با بهره گرفتن از اون می­توان با در دست داشتن دستخط­های جور واجور، دستخط با عجله، تشخیص داده شه.

در زمستون ۱۳۹۲ یاسر نوروززاده و حسین نظام آبادی پور نسبت به ارائه ویژگی­های دیداری جدیددر تصویر دست­نوشته فارسی واسه تشخیص روحیات افراد اقدام کردن. ویژگی­های نامبرده واسه تشخیص نوع دست­نوشته از دید نظم و نبود تساوی حروف به کار می­رود][iii][ .

سیستمای جور واجور گرافولوژی کامپیوتر واسه زبانهای انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی ارائه شده. معرو فترین این سیستما عبارتند از:

الف) سیستم بررسی دست­نوشته شیلا لوو: در این سیستم که واسه دست­نوشته انگلیسی طراحی شده، بررسی کامپیوتری صورت نمی گیره. این سیستم با جمع آوری نمونه های جور واجور به کاربر این امکان رو می­دهد که دستخط خود رو از نظر ویژگی­های جور واجور با نمونه­های موجود در سیستم مقایسه کنه و براساس انتخابهای کاربر، تصمیم ­گیری گرافولوژی صورت می­گیرد. این سیستم علاوه بر معرفی معیارهای شخصیتی، شغل مناسب رو هم واسه صاحب دست خط پیشنهاد می­دهد.

ب) سیستمCAG: تنها سیستم به طور کاملً کامپیوتری که نیاز به کاربر متخصص نداره، سیستم CAGه. این سیستم گرافولوژی به کمک کامپیوتر، در سال ۱۹۹۷ در دانشگاه ایالتی نیویورک واسه دست­نوشته انگلیسی طراحی و ساخته شد. تصویر ورودی این سیستم، متن دست­نوشته. در مرحله پیش­پردازش، تصویر باینری می­شه، نویزها حذف می­شن و بعد تصویر دست­نوشته به خطوط جور واجور بخش­بندی می­شه. از روی خطوط به دست اومده، حاشیه­های متن، فاصله خطوط، جهت خطوط، زاویه کشیدگی عمودی و نسبت نواحی بالایی، پایینی ومیانی به دست می­آیند و براساس ویژگی­های به دست اومده تصمیم ­گیری گرافولوژی انجام می­شه][iv][.

 

شکل (۲-۳) یه نمونه ورودی و خروجی در سیستم CAG ]۹[

 

۶.نوروزراده، ح.نظام آبادی پور، د.پورآقاکوچک، گرافولوژی دست نوشته به کمک پردازش تصویر و سیستم استنتاج فازی، هشتمین کنفرانس سیستمای هوشمند، شهریور ۱۳۸۶٫

۷ م.صابری اناری، ع.احمدی، م.صابری اناری، تعیین اندازه کنترل احساسات در افراد با کمک گرافولوژی و سیستم استنتاج فازی، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، شهریور۱۳۹۱٫

۸.نوروزراده، ح.نظام آبادی پور، ارائه ویژگی­های دیداری جدیددر تصویر دست­نوشته فارسی واسه تشخیص روحیات افراد، مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر، زمستان۹۲٫

۹  ا. عباس­زاده، گرافولوژی به کمک کامپیوتر، ماهنامه وب، سال دهم، شماره ۱۲، خرداد ۸۹

علمی