دانلود پایان نامه حقوق :
اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه حقوق : اسناد بین المللی

همچنین به منظور تسهیل نقل و انتقال پول، باید این اسکناس ها تصفیه و به اسکناس های درشت تبدیل شود. برای دستیابی به این منظور، به گونه ای که ظن کسی بر انگیخته نشود،‌ افراد مختلفی استخدام می شوند و روزانه بین50 تا100 هزار دلار را به بانک می‌برند و به اسکناس های بزرگ وچک های بانکی ومسافرتی تبدیل می‌کنند.
افتتاح حساب با هویت مجعول؛ در بسیاری از کشورها، افتتاح حساب با نام غیر واقعی منعی نداشته و جرم نیز محسوب نمی شود. بنابراین پولشویان می توانند حسابهای جعلی افتتاح و با واریز پول نقد به آنها، نسبت به انتقال وجه به خارج ازکشور اقدام نمایند. این شیوه در بانکهایی مورداستفاده قرارمی گیرد که الزامی به شناسایی دقیق مشتریان ندارند. ازاین رو، دراسناد بین المللی، به بانکها درشناسایی واحراز هویت مشتریانشان توصیه مؤکد می شود.
هدف از این مقررات این است که در همان ابتدای ورود پول به سیستم بانکی، عملیات پولشویی کشف شود؛ زیرا در غیر اینصورت، با انتقالهای سریع و پی‌در‌پی درحسابهای بانکی مختلف، کشف آن بسیار مشکل می گردد.
معاملات کلان از طریق نزدیکان؛ در برخی کشورها که الزامات مربوط به شناسایی مشتری رعایت می شود، انجام عملیات بانکی توسط خودمجرمین، ممکن است خطرناک باشد؛ لذا عملیات بانکی به نام یکی ازنزدیکان و آشنایان مورد اعتماد مجرم صورت می‌گیرد؛ یعنی یکی از آشنایان مجرم به نام خودش حساب باز می کند، ولی عملیات بانکی را به نفع شخص مجرم انجام می دهد. البته این گونه معاملات، علاوه بر بانکها ممکن است در سایر مؤسسات و بنگاههایی که طبق قانون، ملزم به شناخت دقیق مشتری هستند نیز صورت گیرد.تفاوت این روش با روش وکالت در انجام تعهد این است که در معامله با وکالت‌، معامله به حساب مجرم اصلی و به نمایندگی ازیک شخص معتبر است، ولی دراینجا، معامله به نام بستگان یا دوستان مجرم انجام می گیرد. ومال مورد معامله نیزبه آنهاتحویل وسپس آنها آن را به مجرم واگذار می کنند.
وام های صوری و دروغین؛ پولشویان با استفاده ازاینروش، ابتدا پولهای نامشروع خود رانزد یکی ازبانکهای خارجیکه مزایای ویژه ای همچون حذف نظارت برعملکرد بانکی وخودداری از دریافت مالیات برسود سپرده دارند، ‌سپرده گذاری می کنند وسپس از یکی از بانکهای داخلی به پشتوانه اموال سپرده گذاری شده در آن بانک خارجی، تقاضای وام می کنند و بعد عمداً از بازپرداخت وام درموعد مقرر خودداری می کنند. بانک وام دهنده نیز اموال نامشروعی که به عنوان وثیقه معرفی شده را به عوض وام اخذ می کند. در نتیجه، آنچه که دراختیارپولشویان قرارگرفته، پولهای تمیزی است که درصورت ایجادظن، می توانند ادعا کنند که آن را از بانک، وام گرفته اند.
اسمورفینگ؛ این روش احتمالاً عمومی ترین روش مورد استفاده دربین روشهای پولشویی می باشد وشامل تعداد زیادی از افراد است که بوسیله مجرمین استخدام می‌شوند تاعملیات بانکی کمتر ازمیزانی که مشمول شرط گزارش دهی به مقامات مسئول پولشویی می شود را انجام دهند. این شیوه درکشورهایی مورد استفاده قرار می گیرد که طبق قانون، وقتی مبلغ معامله به حد معینی برسد، باید به مقامات مسئول پولشویی گزارش داده شود؛ مثلاً در آمریکا، معاملات نقدی با مبلغ بیش از ده هزار دلار و در اروپا با مبلغ بیش از 15 هزار یورو باید گزارش شود؛ لذا برای سپرده گذاری مثلاً صد هزار دلار، چندین نفر استخدام می شوند که هریک کمتر از ده هزار دلار را به بانک برده و سپرده گذاری کنند. عنوان (Smurf) برگرفته ازنام شخصیتهای کارتونی آبی رنگی است که دریک زمان می توانند در جاهای مختلف حضور داشته باشند. این روش به ویژه در آمریکا و کانادا بسیار رایج است. به همین جهت نیز مقامات آمریکایی به منظور جلوگیری ومبارزه با این روش، مقرر داشته اند که چنانچه معامله ای به حد ده هزار دلار نرسد، اما به نظر مقامات بانکی مشکوک باشد، نیز باید گزارش شود.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


استفاده از بانک های کارگزار؛ «بانک کارگزار، بانکی است که خدمات مالی را به بانک دیگری ارائه می دهد» ، بدون آنکه شعبه آن بانک باشد. بسیاری از بانک های بزرگ،‌ علاوه برشعبه هایی که درکشورهای مختلف دارند، تعدادی بانک های کارگزار درنقاط مختلف جهان دارند که به موجب قراردادی که با آنها منعقد می کنند،‌ خدمات بانکی به مشتریان خود ارائه می دهند و مشتریان بانک اصلی، تمام عملیاتی را که در بانک اصلی محل حساب خود انجام می دهند، می توانند در بانک های کارگزار آنها نیز انجام دهند.
امروزه پولشویان، درکشورهایی که مقررات سختی برای مبارزه با پولشویی دارند، ‌برای فرار از این مقررات، به جای استفاده از شعبه های موجود در این کشورها، از بانک های کارگزار آنها که معمولاً درنقاط دور ازکرانه قرار دارند، استفاده می کنند. چنین شرایطی امروزه به ویژه در خصوص بانک های آمریکایی صادق است. باتوجه به مقررات سختی که بر بانک های آمریکایی تحمیل شده است، مشتریان جنایتکار این بانک ها، ازکارگزاران خارجی این بانک ها که قوانین آمریکایی قادربه نظارت وبازبینی برآنها نیستند، ‌استفاده می کنند. در واقع حسابهای کارگزاری در آمریکا، به سازمانهای مالی فاسد، اجازه دسترسی مستقیم به سیستم های مالی ایالات متحده واز طریق آن به سیستم مالی جهان را می دهد. دربسیاری موارد نیز، خود پولشویان اقدام به تأسیس کارگزاران صوری وجعلی که ممکن است فقط بر روی کاغذ وجود داشته باشند، می کنند وبه روابط کارگزاری با بانک اصلی مبادرت می کنند، در حالی که بانک اصلی ممکن است از ماهیت این اعمال کارگزاری آگاه نباشد.
نقل و انتقال الکترونیکی و استفاده از کارت های هوشمند؛ در دنیای مدرن امروزی، انتقالات الکترونیکی پول، حجم وسیعی ازمعاملات، ‌بویژه معاملات مشتمل برمبالغ کلان را دربرمی گیرد وبسیاری ازپرداخت های ملی وبین المللی، بااستفاده ازاینترنت صورت می‌گیرد. نقل وانتقال های الکترونیکی، نقش مهمی درتجارت به خصوص بین الملل پیدا کرده است. دسترسی به این فناوری نیز به سهولت انجام می گیرد و هرکسی با استفاده از رایانه های قابل حمل و نرم افزارهای مناسب، می تواند معاملات مختلف بانکی و سایر معاملات را انجام دهد. پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، جایگزین الکترونیکی پول نقد شده است. «پول الکترونیکی را مجموعه ای از اعداد رمزی تعریف می کنند که به شکل یک واحد پول، ارزش ذاتی دارد. در واقع چون در این نوع انتقال ها، امضا نمی‌تواند وجود داشته باشد، از عدد رمز استفاده می‌شود.»
خدمات مالی الکترونیکی، بسیار زیاد ومتنوع است. امروزه تقریباً هر نوع عملیات مالی از جمله تأسیس شرکت، خرید وفروش کالا، صادرات و واردات، خرید وفروش سهام، بیمه، سرمایه گذاری، عملیات صرافی و …. را می توان از طریق اینترنت انجام داد. اما مؤلفه عمده خدمات الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی است؛ بانک دریافت کننده حواله به صورت الکترونیک، پس ازکشف عدد رمز وحصول اطمینان از صحت واصالت حواله، نسبت به پرداخت وجه حواله اقدام می کند. «اما از آنجا که انتقال الکترونیکی در مقایسه با سایر انتقالات، هزینه زیادی را به درخواست کننده حواله تحمیل می کند، برای انتقال مبالغ جزئی مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه برای انتقال مبالغ هنگفت غالباً از این شیوه استفاده می شود.»
استفاده از اینترنت به چند دلیل برای تبهکاران امتیازاتی دارد:‌
1.حجم زیاد معاملات و مراجعات اینترنتی به بانک، فرصت بررسی دقیق نقل و انتقالات را به مسئولین بانک نمی دهد؛
2.برخلاف بانکهای سنتی، در اینجا مدارک و اسناد مکتوب وجود ندارد و عملیات بانکی فاقد اثر مادی است؛
3.تطهیر کننده پول می تواند خود در خارج از کشور ساکن باشد؛ لذا در صورت کشف، دسترسی به او ممکن نیست.
به همین جهت نیز اسناد وسازمانهای بین المللی مبارزه با پولشویی، نسبت به خطر این انتقالات هشدار داده اند. «فاتف» با توجه به نقش این انتقالات در تهیه پول برای انجام حملات 11 سپتامبر، درتوصیه شماره7 خود درسال 2001، توصیه هایی را برای مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم از این طریق ارائه داد. و درگزارش سالیانه خود درخصوص نوع شناسی پولشویی وتأمین مالی تروریسم نیز این مسئله را در دستورکارگروهی خود قرار داد وازکشورها خواست که برای مبارزه با سوء استفاده از انتقالات الکترونیکی، تمهیداتی جهت ثبت و نگهداری این انتقالات وشناسایی فرستندگان وگیرندگان این پولها بیاندیشند وازسیستم ها وبرنامه هایی که قادربه شناسایی و ردگیری پیامها هستند، در سایت های بانکها و مؤسسات مالی استفاده شود. بهشت های مالیاتی؛ بهشت های مالیاتی در اصطلاح به کشورها و مراکز جغرافیایی گفته می شود که با برخورداری از قوانین بسیار سبک در زمینه کنترل معاملات مالی و تجاری و همچنین با ایجاد معافیت های کامل و گسترده در زمینه مالیاتی، تلاش می کنند سرمایه های خارجی را جلب کنند. در این مناطق، معمولاً پولشویی، جرم نیست؛ اصل رازداری بانکی به طورمطلق وحتی در برابرمأمورین قانون اجرا می‌شود؛ به سرمایه های خارجی، مالیات تعلق نمی گیرد؛ بانکها به دلیل تمایل شدیدی که به جذب سرمایه دارند، به هویت مشتریان اصلاً توجهی نمی کنند؛ افتتاح حساب بانکی با نام جعلی، جرم محسوب نمی شود؛ امکان شناسایی مالک حقیقی سرمایه شرکتها وجود ندارد و در بسیاری از آنها هرکس می تواند با سرمایه اندک وثبت یک بانک و دریافت مجوز به اقسام فعالیتهای بانکی بپردازد. این مناطق دربیشتر موارد، جمهوری های مستقل کوچک یاجزایر دور افتاده دارای خود مختاری هستند. این ویژگیها یک محیط ایده آل را برای پولشویان بین المللی به خصوص ازطریق تأسیس شرکتهای صوری فراهم می سازد؛ البته نمی توان فهرست کامل و مطمئنی از این مناطق به دست داد. اما مثال سنتی این مناطق، کشور سوئیس است که با وجود نظام بانکداری پیشرفته، و رعایت کامل اصل رازداری بانکی، حتی پیش از جنگ جهانی دوم نیز به عنوان مهمترینمرکز برای حسابهای بانکی گریزان ازکنترل های ملی وبین المللی، مورد استقبال جنایتکاران قرارگرفته است. هرچند سوئیس نیز درسالهای اخیر به دلیل فشارهای بین‌المللی،قانون مبارزه باپولشویی راتصویب کرده و محدودیتهایی را برای بانکها وضع کرده است.
سازمان «فاتف» در سال 2000 و سپس درسال 2001، لیست کشورهای مظنون به پولشویی را منتشر کرد که25 ملاک را برای تعیین این کشورها در نظر گرفته بود که ازجمله آنها ناکارآمدی سیستمهای بانکی آنها درمبارزه با پولشویی است. این مناطق طبق گزارش سال 2001 ، عبارتند از: جزایر کوک، دومینیکن، مصر،گرانادا، گواتمالا،‌ مجارستان، اندونزی، اسرائیل، لبنان، جزایر مارشال، میانمار، نائورا، ‌نیجیریه، نائو، فیلیپین، روسیه، جزایرکیتس ونویس، جزایر وینست وگرانادا وکراین. البته در گزارش سال2000، باهاما، جزایرکایمن، لیختن اشتاین و پاناما نیز جزء لیست سیاه «فاتف» قرار داشتند که به دلیل توفیقات چشمگیر این کشورها در اصلاح نواقص خود ،‌در سال 2001 از این لیست حذف شدند. گفتار دوم.شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غیر بانکی
حواله؛ «حواله، یک سیستم موازی و یا جایگزین سیستم بانکی است که برای انتقال پول استفاده می شود، ‌بدون اینکه پول واقعاً جا به جا شود.» این سیستم که بیشتر توسط مهاجرین و برای فرستادن پول برای خانواده و آشنایان در میهن خود مورد استفاده قرار می گیرد، بدین شکل است که شخصی که قصد انتقال مقداری پول به کشور دیگر را دارد، با مراجعه به یکی ازمؤسساتی که بدین منظور تأسیس شده است، ‌پول مورد نظر خود را به آنها می سپارد و مؤسسه حواله نیز با همکار خود در کشور مورد نظر فرستنده تماس می گیرد و از او می خواهد معادل پولی را که وی از فرستنده گرفته است، به واحد پول محلی به شخص مورد نظر فرستنده تحویل دهد. و مقداری هزینه نیز از فرستنده می گیرد. این مؤسسه درمعاملات بعدی که بامؤسسه موجود درکشورمقصد دارد، ‌این مقدار پول را با مؤسسه تحویل دهنده پول تهاتر می کند؛ بنابرا ین سیستم حواله، کاملاً بر پایه اعتماد بین مؤسسات صورت می‌گیرد. این سیستم انتقال که در خاور دور Chopو درهندوستان Hundi خوانده می شود، در سالهای اخیر در خاورمیانه و به خصوص دوبی و پاکستان متمرکز شده است.
این سیستم کاملاً از نظارت مقررات بانکی خارج است و هیچ اثر و سابقه ای نیز از این انتقال بر روی کاغذ باقی نمی ماند؛ لذا به راحتی توسط پولشویان برای نقل و انتقال پول مورد استفاده قرار می گیرد. درگزارش سالیانه «فاتف» در سال 1998-1997، بیان شد که تعداد معاملات مشکوک با استفاده ازاین روش افزایش یافته است وبسیاری از نمایندگان کشورها، نسبت به خطر استفاده از این سیستم برای پولشویی هشدار دادند و ازکشورها خواسته شدکه مقررات ضد پولشویی را در خصوص این مؤسسات نیز به کار ببندند. فاتف همچنین درتوصیه شماره7 خود درسال2001 از کشورها خواست که فعالیتهای این چنین مؤسسات غیررسمی انتقال پول راکنترل کنندوتنها اجازه فعالیت به مؤسساتی را بدهند که پروانه دریافت کرده وثبت شده اند؛ وتوصیه های «فاتف»را در خصوص آنها نیز رعایت کنند.این سیستم به ویژه در اروپا بسیار فعال است؛ چون تعداد زیادی از مهاجرین آسیایی و آفریقایی که در اروپا کار می کنند، با استفاده از حواله، قسمتی از حقوق خود رابرای خانواده هایشان می فرستند. در انگلستان درسال 1991، حدود 1000 مؤسسه حواله وجود داشته است که درمیان آنها 12 مؤسسه به پولشویی مشغول بوده اند.
استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار؛بازار بورس اوراق بهادار به دلیل پیچیدگی های کارتأمین سرمایه وگمنامی و بی نام ونشانی معامله کنندگان دراین مؤسسات، وحاکم نبودن فرهنگ سنتی نظام مالی، و دسترسی همیشگی به اوراق بهادار، صرف نظر از رونق یا کسادی بازار، از جمله بازارهایی است که توجه پولشویان را به خود جلب کرده است. چنین بازارهایی برای فعالیت، نیاز به تبدیل دارایی های خود به پول دارند؛ لذا جریان یافتن بی قید وشرط سرمایه، از نظرعاملین بازار، دارای اهمیت و اولویت زیادی است. دلالان شرکت ها، ضرورتاً شناخت مستقیم و بلا فصلی از مشتریان خود ندارند، بلکه مؤسسات مالی دور از کرانه که ازطریق وکلا و مشاوران مالی و یا از طریق یک بانک خارجی معامله می کنند، نمایندگی مشتریان دلالان را به عهده دارند. نماینده نیزممکن است فقط عامل یا امین مالک واقعی باشد ومالک واقعی حتی برای وی نیز نامعلوم باشد. سهام بی نام نیز مالکیت را پنهان می کنند؛ چون صرفاً به وسیله تحویل بین افراد رد و بدل می‌شود. این ویژگی ها، محیط مناسبی را برای پولشویان فراهم می سازد. در دو دهه اخیر، تاکتیک پولشویان، حضور فعال در بازارسهام در همه کشورها بوده است.
استفاده از مؤسسات بیمه؛بخش بیمه به دلیل گستردگی وحجم عظیم این صنعت، دسترسی آسان و گوناگونی خدمات و سهولت پذیرش مشتری و قابلیت انتقال بیمه نامه، نسبت به پولشویی آسیب پذیر است. به خصوص که در برخی مناطق، این مؤسسات به طور بین‌المللی فعالیت می کنند و در نتیجه به طور طبیعی از نمایندگی ها و واسطه‌هایی استفاده می کنند که دربسیاری موارد، ضرورتاً مرتبط و تحت کنترل و نظارت شرکت اصلی نیستند. و ازآنجایی که تعیین این مسئله که چه کسی ذینفع در قرارداد بیمه است، باتوجه به بیمه‌گذار متفاوت می شود، اعمال قواعد شناسایی مشتری با مشکل روبه‌رومی شود ومشخص نیست که این قواعد باید نسبت به بیمه گذار رعایت شود یا ذینفع نهایی؛ لذا مؤسسات بیمه، قابلیت ذاتی برای پولشویی به خصوص در مرحله جایگزینی دارند.
به همین دلیل، بسیاری از کشورها به منظور مقابله با این قابلیت مؤسسات بیمه، ‌مقررات مبارزه با پولشویی را دربخش بیمه نیز اعمال می کنند. همچنین سازمان بین المللی نظارت بربیمه نیز قواعدی را برای جلوگیری از استفاده از مؤسسات بیمه در پولشویی تدوین کرده و در این زمینه، آموزشهایی را نیز به کارکنان بیمه می دهد. گفتار]]>