دانلود فایل پایان نامه مدیریت
رضایت شغلی کارکنان
3d illustration of economic growth background

دانلود فایل پایان نامه مدیریت رضایت شغلی کارکنان

. به گونه‌ای در این پژوهش، امکان سنجی پژوهش در زمینه ارتباط میان رهبری معنوی و رضایت شغلی مورد نظر بوده است. نتیجه حاصل از این پژوهش این بوده که در سازمان‌ها می‌توان میان هر یک از ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداری یافت.
ایزاه موهد تاهیر و همکاران (2011)؛ در پژوهشی تحت عنوان “رهبری معنوی و رضایت شغلی: چهارچوبی مفهومی” به بررسی ارتباط میان این دو متغیر با نگاهی تفسیری به موضوع پرداخته‌اند. روش مورد نظر در این پژوهش، توصیفی – کتابخانه‌ای بوده است. به گونه‌ای که با بررسی ادبیات موضوعی هر یک از متغیرها، شامل رهبری معنوی و رضایت شغلی، به سنجش و تحلیل نگاه‌ها و تفاسیر مرتبط با این موضوع پرداخته‌اند. زاویه دید در این پژوهش، رویکردی تفسیری و انتقادی به سازمان‌های امروزی بوده و ضرورت پژوهش و عملیاتی ساختن مفهوم معنویت و رهبری معنوی به عنوان نیاز سازمان‌های امروزی را مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش بدین صورت بوده که می‌توان در سازمان‌ها و تحقیقات مرتبط با معنویت و مسائل پیرامون آن، ارتباط معناداری میان دو مفهوم رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان یافت.
فرای و دیگران (2011)‌، در تحقیقی تحت عنوان (تاثیر رهبری معنوی بر عملکرد سازمانی) به سنجش ارتباط پویا میان رهبری معنوی و سلامت روانی با نتایج سازمانی در دانشجویان دانشکده افسری در ایالات متحده پرداختند. نتایج تحقیق اینگونه بوده که رابطه مثبت و معناداری میان رهبری معنوی و برخی از نتایج سازمانی مانند تعهد سازمانی وجود دارد.
عثمان و قیصر دانیش (2010)‌، در تحقیقی در مورد (رهبری معنوی در حرفه بانکداری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی) به نتایجی دست یافته‌اند. آنان رهبری معنوی را به عنوان متغیر اصلی در افزایش سطوح چندگانه موفقیت سازمان در نظر گرفته‌اند. هدف از آن پژوهش سنجش رابطه میان معنویت و رضایت شغلی در 121 مدیر شعبه‌، منطقه و بخش در بانک‌های دولتی و خصوصی در پاکستان بود. نتایج پژوهش‌، تاثیر معنویت را در پیش بینی تعهد موثر در بین مدیران تایید کرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیدین و سی لان (2009)‌، به سنجش (تاثیر رهبری معنوی بر ظرفیت یادگیری سازمانی) به منظور توسعه سازمانی در شرکت فلزکاری ترکیه پرداختند. ابعاد الگوی علی رهبری معنوی فرای را به عنوان متغیر مستقل و مدل ظرفیت یادگیری سازمانی تئو را در نقش متغیر وابسته در نظر گرفته‌اند. نتایج نشان داد که ظرفیت یادگیری سازمانی رابطه قابل توجه‌ای با هر کدام از ابعاد رهبری معنوی دارد‌، ولی تاثیر رهبری معنوی بر ظرفیت یادگیری سازمانی کم بوده است.
2-7. مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مطالب ارائه شده در ارتباط با توضیح هر یک از متغیرهای پژوهش و ابعاد آن‌ها، در راستای اهداف تحقیق و در نظر گرفتن فرضیات پژوهش، ارتباط میان رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان در مدل مفهومی ذیل خلاصه می‌شود:
ابعاد رهبری معنوی
رضایت
شغلی
عشق به نوع دوستی

 
 
عضویت
معناداری
تعهد سازمانی
ایمان
بازخورد عملکرد
چشم انداز

نمودار 2-1. مدل مفهومی تحقیق (Ziaei et al ‌،2008; Asadi‌، 2008 )
این مدل مفهومی در راستای اهداف پژوهش، نحوه ارتباط رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان را که ارتباطی دو سویه بوده و رهبری معنوی بر روی رضایت شغلی اثرگذار است را نشان می‌دهد. همچنین ابعاد رهبری معنوی در این مدل به نمایش گذارده شده است.
2-8. جمع‌بندی فصل
در این فصل ابتدا با ترسیم چارچوب نظری این پژوهش، سعی بر توضیح و تبیین اجزای موضوع شد. مفاهیم رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته و مدل‌های مرتبط با ان تشریح گردیده‌اند. در پایان نیز به چند تن از تحقیقات پیشین مرتبط با این موضوع پرداخته شده است.
فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسا

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*