خرید و دانلود پایان نامه
رضایت آگاهانه

خرید و دانلود پایان نامه رضایت آگاهانه

ژنتیکی آن در این تحقیقات به عنوان شئ تلقی می شوند، تضمین نماید . رهنمون‌های حاضر تأییدی است بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و رهنمون‌های اخلاقی بین المللی برای تحقیقات در مورد زیست‌پزشکی شامل موضوعات انسانی که توسط شورای سازمان‌ بین المللی علم پزشکی در 1993 (CIOM) صادر شده و همینطوراصول کلی انجمن پزشکی 1994 .
این رهنمون ها در اعلامیه انجمن جهانی داروسازی هلسینکی درمورد تحقیقات در موضوعات انسانی نیز تصدیق شده بود. رهنمون‌های کنونی بیان می‌کند که تحقیق در موضوعات انسانی باید تنها پس از رضایت آگاهانه (همکاری ارادی) و بعد از تشریح همه خطرات محتمل پیوسته به آن برای فرد انجام شود . رهنمون‌ها در نظر داشتند شرکت کنندگان را از آسیب یا خطر ذهنی و جسمی حفظ نمایند. رهنمون‌ها بیان می‌کنند که کمیته‌های اخلاقی که تاسیس شده اند، برای حصول اهداف خود باید طرح‌های پیشنهادی تحقیقی در ژنتیک انسان را بررسی نماید و کمیته ملی اخلاق زیستی (NBC) در سازمان‌دهی مباحثات اخلاقی در ژنتیک انسان بایدابتکار را در دست گیرد. رهنمون‌ها سوء استفاده از نتایج تحقیقات ژنتیکی انسان را منعمی کند، مثلاً تغییر جنسیت فرزند یا افزایش استعداد فرزند و به علاوه درمان ژنی برای تغییر تنظیم ژنتیک رشته میکروبی نیز غیراخلاقی قلمداد شده و منع گشته است .
با این وجود جداسازی ژنتیکی برای تشخیص و درمان بیماری‌های ژنتیکی غیراخلاقی قلمداد نشده است و عمل ژن درمانی برای درمان بیماری‌های ژنتیکی اجازه داده شده است. به علاوه ثبت این شیوه های درمان‌ ژنی تحت این رهنمون‌ها ومشروط به تصویب کمیته ملی اخلاق زیستی و کمیته مرکزی اخلاق، مجاز دانسته شده است.
با اینکه اعتراضی در مورد باروری آزمایشگاهی با زیست فن‌آوری تسهیل شده وجود ندارد. اما ایجاد و استفاده از جنین‌ها برای اهداف تجاری بر مبنای اخلاق منع شده است. استفاده از جنین‌های بالای 14 روز غیراخلاقی قلمداد شده و سقط جنین به هدف تحقیق نیز بر مبنای اخلاق منع شده است. استفاده از بافت رویانی به هدف پیوند اندام غیراخلاقی شمرده نشده مشروط به این که بافت از جنین مرده حاصل شده و کمیته اخلاق هم آن را تصویب ‌کند. رهنمون‌ها می‌گویند انتقال بافت از جنین چنان چه به رشد کلی بچه صدمه زند، غیراخلاقی است. بنابر این در صورت حصول بافت از جنین سلامت مادر و رشد جنین باید تضمین شود.
بنابراین قانون حق اخترعات مطابق توافقنامه ترپیس اخترعات خاص را براساس مبانی اخلاقی از ثبت منعمی کند. با این حال قانون حق اختراعات و موافقت‌نامه تریپس مفاهیم اخلاقی در اختراعات زیست‌فن‌آوری را نشان می‌دهد. موافقت‌نامه تریپس آن را به دول‌های عضو واگذار می‌کند که اخترعاتی که مخالف نظم عمومی و اخلاق‌اند، از ثبت استثنا نمایند.
تا آن‌جا که به اتحادیه اروپا مربوط است این اتحادیه توانست مفاهیم اخلاقی را داخل قانون حق اختراع بگنجاند، اما ایالات متحده و هند در گنجاندن اخلاق در قانون حق اختراع زیاد موفق نبودند. قانون حق اختراع اروپایی به ویژه اختراعات خاص در تحقیقات ژنتیکی انسان را از ثبت منعمی کند. تا آن‌جا که اخلاق در ژنتیک انسان محدود شده به رهنمون‌هایی که قانون موجود ارائه می‌کند. با این‌ حال جنبشی برای تصویب یک قانون مرکزی بر مبنای رهنمون‌ها ایجاد شده است. باید امیدوار باشیم که در آینده تلاش‌های بیشتری برای گنجاندن اخلاق در زیست فن‌آوری و ژنتیک انسان در هند ایجاد شود. با توجه به منافع بالقوه زیست فن‌آوری، اهمال یا ایجاد محدودیت برای پیشرفت‌ها در این رشته ممکن نیست. با این حال هیچ تفاهمی بر سر موضوعات اخلاقی در تحقیق در زیست فن‌آوری وجود ندارد. هر چیزی که از زیست فن‌آوری می آورد، قابل قبول نیست، اما امروزه برخی پیشرفت‌ها گریزناپذیرند. در اینجا یک شیوه انعطاف پذیر برای احترام به نگرانی‌‌های اخلاقی از یک سو و نیز تشویق در جهت پیشرفت‌ دررشته‌ زیست فن‌آوری از سوی دیگرباید بکار گرفته شود. لذا باید در مورد قلمروی اخلاق در تحقیقات زیست فن‌آوری که از دست‌ورزی جانداران ذره‌بینی شروع می‌شود تا دست‌ورزی جنین‌ها، درک یکسانی وجود داشته باشد.
در آینده پیشرفت‌های احتمالی در این رشته ممکن است به اعتراضات قانونی و اخلاقی جدی‌تری منجر شود. بنابراین به تنظیم یک خط مشی برای ارزیابی استانداردهای اخلاقی و وجدانی و تعیین قلمروی آنها، نیازی جدی وجود دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهارم: کمیته بین الملی اخلاق زیستی
برای مباحثه و سنجش حوزه اخلاق در زیست فن آوری یک محکمه جهانی وجود دارد. محکمه جهانی در اخلاق زیستی در تحقیقات زیست فناوری در 1983 پا به عرصه نهاد.این محکمه توسط تعدادی از سازمانها، درحال نظارت بر تحقیقات در کشورهای در حال توسعه است. این محکمه یک خط مشی جهانی در مورد اخلاق مورد بحث در تحقیقات زیست فن آوری و علوم حیات ایجاد نموده است. برای اولین بار در 1999 تحت نظارت یونسکو تشکیل شد و پس از آن 7 بار برای رسیدن به یک اجماع بین المللی در مورد اخلاق در زمینه زیست فناوری، با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در علوم حیات و زیست فن آوری تشکیل جلسه داد.
کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1997 در نشست بیست و نهم خود، در بیانیه جهانی در مورد ژنوم انسان و حقوق بشر، شبیه سازی انسان به منظور تولید مثل را محکوم نمود . ماده 11 این بیانیه اعلام می دارد که :” اعمال و فعالیت های مغایر با حیثیت انسانی، از قبیل تولید مثل غیر جنسی انسانها(شبیه سازی)، نباید مجاز شناخته شود. از دول و سازمان های بین المللی ذیصلاح دعوت می کند تا در نظارت بر این فعالیت ها و پیش بینی اقداماتی که در سطح ملی یا بین المللی برای تضمین رعایت اصول مندرج در این اعلامیه لازم ومناسب است، همکاری نمایند. کشورهای عضو ملل متحد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به یونسکو اختیار داده اند که در زمینه وضع این استانداردها نقش یک مرکز و مقام مسئول را ایفاء کند. بیایه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر که در سال 1997 تصویب شد و بیانیه بین المللی اطلاعات ژنتیکی انسان در سال 2003 نمونه هایی از دستاوردهای یونسکو در این زمینه می باشند. “پیش نویس ابتدایی بیانیه “، اصول کلی در زمینه اخلاق زیستی مانند حیثیت انسان و حقوق بشر، عدالت و انصاف , عدم تبعیض، رضایت آگاهانه، حریم خصوصی و رازداری را در بر می گیرد وهدف از آن ایجاد اصول و قواعد مورد پذیرش جامعه بین المللی و کمک به کشورهای عضو برای شرح قوانین یا خط مشی هایی برای اعمال این اصول می باشد. همچنین این پیش نویس در نظر دارد گفتمان بین جوامع را تشویق کرده، اطلاعات را انتشار داده و سهیم بودن همگان را از نتایج پیشرفت های علمی را تضمین نماید. پیش نویس بیانیه، از اخلاق در زمینه زیست پزشکی و زیست شناسی فراتر رفته وب اعمال اصل انصاف در مراقبت های بهداشتی، آب و تغذیه کافی، کاهش فقر و شرایط محیطی بهتر را تأکید و تصریح می کند.
شایان توجه است که متخصصان توجیه نموده اند عنوان قبلی بیانیه به بیانیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر تغییر یابد تا بر اهمیت حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در همه تصمیمات و فعالیت های مرتبط با موضوعات اخلاق زیستی، تأکید گردد.

بند پنجم: زیست فن آوری در ایران
ثبت اختراعات زیست فن آوری در ایران از ماده یک قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری مصوب 7/8/1386 تبعیت می کند که در آن اختراع چنین تعریف می شود: ” اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده های خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فن آوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید.”

قانون ثبت اختراع 1310 تعریف مشخصی از اختراع ارائه نداده بود و به اختراعات فرآیندی اشاره نکرده بود که این مشکل در قانون جدید برطرف شده است. از سوی دیگر ماده 4 این قانون مواردی را از حیطه حمایت از حق اختراع خارج می کند، که عبارتند از:
الف: کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری.
ب: طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی.
ج: روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان و حیوان .
این بند شامل فراورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی باشد.
د: منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.
ه: آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
و: اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
در قانون ثبت اختراع 1310 نیز بند دوم ماده 28 ” هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد” را از ثبت استثناء نموده بود. به نظر می رسد که تنها نگارش قانون در این زمینه تغییر یافته و ماهیتاً استثنای اخلاقی موجود در قانون حق اختراع ما در رابطه با نظم عمومی و اخاق حسنه می باشد.که پیشتر بدان می پردازیم.اما به طور کلی پرداختن به این موضوع امری انتزاعی و ذهنی نیست .
بلکه تنها رویه قضایی است که می تواند در این زمینه راه گشا باشد و به غنای ادبیات حقوقی ما در زمینه اخلاق حق اختراع به ویژه در حوزه اختراعات زیست فن آوری کمک نماید و راه را برای اصلاح قوانین بگشاید که متأسفانه خلاء رویه قضایی و دستورالعمل های کمیته های اخلاقی، مشابه آنچه در اتحادیه اروپا وجود دارد، در زمینه ثبت اختراعات زیست فن آوری در کشور ما کاملاً مشهود است. فائق آمدن بر این مهم عزمی ملی را می طلبد. با اینحال، با توجه به اهمیت روز افزون رشته زیست فن آوری و اینکه این فن یکی از هفت فن آوری کلیدی قرن حاضر در توسعه و تأمین نیاز های بشر و امنیت بهداشتی، اقتصادی و غذایی کشورها قلمداد می شودکه در سرنوشت اقتصادی – اجتماعی جوامع در چند دهه آینده تغییرات جدی ایجاد می کند، در کشور ما نیز تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته که یکی از آنها سند ملی زیست فن اوری می باشد و در زمینه اخلاقی نیز انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فن اوری تأسیس شده که می تواند با فعالیت های خود تا حدی خلاء موجود در زمینه ادبیات اخلاقی وو مقدمه ای باشد برای ایجاد مؤسسات اخلاقی و حقوقی در رشته زیست فن آوری با تمرکز بر سیستم حمایت مالکیت فکری در این رشته .در زمینه اخلاق پزشکی نیز آیین نامه کمیته پزشکی اخلاق در پژوهش به تصویب رسیده است که نوعی نظرات اخلاقی در پزوهش های پزشکی ایجاد نموده است و در فرهنگ سازی در نظر گرفتن مبانی اخلاقی و حقوقی در پژوهش علمی قدم مهمی برداشته است.در ذیل به طور خلاصه به این فعالیت ها اشاره می نماییم.

1) سند ملی زیست فن آوری
به منظور توسعه زیست فناوری در کشور، سند ملی زیست فناوری به پیشنهاد و تصویب کمیته ملی زیست فناوری با تلاش نزدیک به 200 نفر از متخصصین و مدیران تدوین و در تاریخ 16/2/83 به تصویب هیات دولت رسید. برای اجرای سند ملی زیست فناوری و سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه های آموزش، پژوهش و تولید در زیست فناوری کشور، تشکیل شورای عالی زیست فناوری در تاریخ 19/2/84 تصویب گردید و در تاریخ 29/3/87 تبدیل شورای عالی زیست فناوری به ستاد توسعه زیست فناوری تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسید.

الف .اهداف
1. بررسی و تصویب ساختار نظام مدیریت زیست فناوری
2. هدف گذاری و تعیین خطوط کلی زیست فناوری
3. تعیین سیاستها و راهبردهای اجرایی، ترویجی، تحقیقاتی و منابع انسانی
4. نظارت بر حسن اجرای سند ملی زیست فناوری و تحقق اهداف و برنامه ها

ب.آرمان های ملی به کارگیری زیست فناوری
1. ارتقای سطح علمی و دانش فنی زیست فناوری کشور و کسب سهم علمی شایسته در عرصه جهانی
2. ارتقای سهم شایسته زیست فناوری در توسعه بخش کشاورزی، محیط زیست، بهداشت و درمان، صنعت و معدن
3. کسب مقام پیشتازی در زیست فناوری در سطح منطقه
4. بهبود کمی و کیفی فرآورده های کشاورزی اعم از گیاه، دام، طیور و آبزیان برای رسیدن به خودکفایی نسبی و تامین امنیت غذایی کشور با استفاده از زیست فناوری
5. به کارگیری اصول اخلاقی اسلامی و رعایت حقوق پذیرفته شده بین المللی در توسعه زیست فناوری و توجه به ایمنی زیستی در کلیه مراحل پژوهش، تولید و عرضه فراورده های زیستی
6. همکاری با جامعه جهانی برای توسعه زیست فناوری در کشور و استفاده صلح آمیز از این فناوری نوین و راهبردی روز

ج. پیشینه
سابقه آغاز تدوین برنامه ملی زیست‌فناوری در کشور به سال 1378 برمی‌گردد که کمیسیون بیوتکنولوژی شورای پژوهش‌های علمی کشور طرحی را با عنوان “تدوین برنامه ملی بیوتکنولوژی” تصویب و شروع نمود. این کمیسیون پس از تشکیل گروه‌های کاری تخصصی برای تدوین برنامه، چندین قسمت آن و از جمله بررسی وضعیت داخلی و جهانی بیوتکنولوژی را انجام داد و نتایج آن‌ها با تأخیر در سال 1380 به چاپ رسید. ایجاد کمیته ملی زیست‌فناوری در اواخر سال 79 در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طرح موضوع لایحه جدید این وزارتخانه، ادامه این فعالیت توسط کمیسیون را با رکود مواجه نمود. کمیته ملی زیست‌فناوری در اوایل سال 80، پروژه‌ “تدوین استراتژی ملی بیوتکنولوژی” را با ایجاد زیرکمیتههایی آغاز نمود که ترکیب این زیرکمیته‌ها از طرف برخی محافل ودستگاه ها مورد انتقاد قرار گرفت. البته با آغاز به کار این پروژه، نه تنها تکلیف نهاد قبلی رسماً تعیین نشد، بلکه هیچ تلاشی نیز در جهت ریشهیابی ضعف‌های احتمالی آن نهاد که بعضاً مطرح میشد، صورت نگرفت.
به‌هرحال، نتایج فعالیت‌های دوساله کمیته ملی زیست‌فناوری در قالب سند ملی زیست‌فناوری (پروژه ایران سبز) به هیئت دولتارائه گردید و چنانکه در مقدمه تشریح شد، دستور بازنگری آن توسط رئیسجمهور صادر شد.
اما کمیته بازنگری که با حضور متخصصین و کارشناسان نمایندهدستگاه های مختلف (جمعاً 19 عضو)، بررسی سند را از تاریخ 18/5/82 آغاز نمود، تاکنون 11 جلسه فشرده برگزار نموده است که بسیاری از آنها به صورت صبح تا عصر بودهاند.
این جلسات با حضور مستمر و مشارکت و تعامل بی‌سابقه بین نمایندگان دستگاه‌های اصلی ذیربط (از جمله وزارتخانههای بهداشت، علوم، کشاورزی، دفتر همکاریهای فناوری، سازمان محیط زیست و غیره) برگزار شده و از طرف مدیریت جلسات، فضای خوبی برای بحث و تبادل‌نظر کارشناسی و تغییر مفاد سند قبلی ایجاد شده است. شایان ذکر است، در این سند، قرار شده است که برنامه کلان 11 ساله زیست‌فناوری کشور در سه مقطع زمانی کوتاه‌مدت (پایان سال 1385)، میان‌مدت (پایان برنامه چهارم توسعه) و بلندمدت (پایان برنامه پنجم توسعه) ترسیم شود. تاکنون اکثر قسمت‌های سند از قبیل اهداف، سیاست‌ها، وضعیت موجود و مطلوب، راهبردها و کلیات ساختار مدیریت زیست‌فناوری مورد بازنگری قرار گرفته است و مابقی آن (جزئیات تکمیلی ساختار مدیریت، بودجه موردنیاز و پیش‌بینی نتایج اجرای برنامه) در حال بررسی هستند.
نکته حایز اهمیت در این جلسات، که امید است همواره مورد توجه مسئولین بخشهای مختلف قرار گیرد، حضور و مشارکت فعال و مستمر نمایندگان تمام

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*