خرید و دانلود پایان نامه
اخلاق در پژوهش

خرید و دانلود پایان نامه اخلاق در پژوهش

دستگاه‌های ذیربط، در صحنههای ملی تدوین سیاست‌ها و رفع موانع توسعه زیستفناوری است که انشاءا… حکایت از عزم جزم مسئولین در جهت رفع ناهماهنگیها و اختلافات و موانع رشد زیستفناوری در کشور دارد. البته ناگفته نماند که نمایندگان برخی دستگاه‌های مهم (از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) ظاهراً در جلسات حضور نداشتهاند.
برخی ویژگیها که طبق نظر اکثر تحلیلگران، بایستی در سند ملی در نظر گرفته شوند:
1. هرچند “پژوهش” محور بسیاری از ابعاد توسعه فناوری (حتی ابعادی چون آموزش و انتقال فناوری) است، ولی مسلماً فناوری مساوی پژوهش نیست؛ لذا بایستی در اسناد ملی، اجزای زنجیره ثمردهی یک فناوری اعم از آموزش، پژوهش، تولید، بازاریابی و بهخصوص زیرساختها را دید.
2. با توجه به ماهیت بین‌رشته‌ای بیوتکنولوژی، بایستی ضمن تاکید بر مشارکت تمامی مراکز و نهادهای ذیربط، فکری برای هماهنگی این مراکز در سطح کلان کشور نمود. ظاهراً اکثر نمایندگاندستگاه های مختلف، در بازنگری سند بر استقرار نظام مدیریت توسعه بیوتکنولوژی کشور بهصورت شورای راهبردی یا نظایر آن، زیرنظر مستقیم رییس‌جمهور تاکید داشتهاند. البته شوراهای فرابخشی بایستی واقعاً به رسالت فرابخشی خود عمل نموده و به محلی برای تقسیم ارث منابع و بودجههای ملی بدل نگردند. همچنین دبیرخانه فعالی برای پیگیری و نظارت بر روند تحقق برنامه‌ها (بهخصوص پیگیری اجرای برنامهها توسط نهادهای پیرامونی نظام زیستفناوری کشور که نقش اساسی نیز در توسعه زیستفناوری دارند) نیز لازم است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت سندهای ملی، بایستی کاملاً شفاف و حتیالمقدور کمّی باشند.

4. توجه به اصلاح، تقویت و یا ایجاد زیرساختها بایستی مورد تاکید قرار گیرند (اعم از نظام مالکیت فکری، مقررات ایمنی زیستی، تدوین استانداردها و تأیید و کنترل کیفیت محصولات و تجهیزات تولید شده، شبکه آزمایشگاه‌های ملی، مراکز انتقال تکنولوژی، مراکز مطالعات و فرهنگ‌سازی، نظام تامینسرمایه های ریسکپذیر، مراکز رشد، پارکهای فناوری، خوشههای صنعتی، مراکز ملی خدمات بازاریابی و …).
5. مدیریت منابع، اعم از نیروی انسانی، بودجه و تجهیزات (بهخصوص نیروی انسانی که نیاز روز زیست‌فناوری کشور است) مورد تاکید باشد.

2.انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فن آوری
الف.اهداف
به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای اخلاق در علوم و فناوری و تو سعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های اخلاق در حرفه، اخلاق و پژوهش، اخلاق در زمینه های تخصصی، اخلاق در زمینه های نو، اخلاق و اجتماع و نیز مطالعه و بهرره گیری از آموزه های دینی و فرهنگ ملی برای تقویت اخلاق در علوم و فن آوری، گسترش ارتباطات و مبادلات فکری، علمی و فرهنگی میان دانشمندان، فلاسفه و عالمان دینی در زمینه های اخلاق در علوم، انجکن ایرانی اخلاق در علوم و فن آوری در سال 1383 تأسیس شد.

ب .چگونگی شکل گیری و تاسیس انجمن
در دوره معاصر , علم نوین هم زمان با اعطای قدرت بی سابقه به انسان برای تغییر و تصرف، توان
بالقوه تخریب این مواهب را نیز به وی داده است و تهدیدی جدی برای نابودی منابع طبیعی و انسانی و بر هم زدن نظم جهان هستی محسوب می شود . از این رو، با وجود تحولات اساسی و بسیار مهم صورت گرفته درزمینه های مختلف زندگی بشر که به مدد پیشرفت های علمی حاصل شده است، یکی از ویژگی های مشخص این قرن آسیب پذیری جامعه در برابر تهدیدات فناورانه است که نگرانی هایی را به وجود آورده است. بدین جهت، بسیاری از باورها در جهان کنونی بر این است که فناوری و علم زمانی مفید است که،اخلاق، آن را به عنوان سعادت مشترک تائید کند . به طور مثال پیشرفت های علمی در موضوعاتی چون تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژنوم انسان، کلون سازی حیوانات و سپس انسان، تحقیقات سلول های پایه ای و نانو بیوتکنولوژی توجه دانشمندان را به نیاز روزافزون به اخلاق در علوم جلب کرده است .
دانشمندان صاحب نظر در زمینه های اخلاقی و حقوقی ه مگام با متخصصان علم نوین در اغلب
کشورها و سازمان های بین المللی در تلاش هستند مبانی حقوق و اخلاق موضوع را تبیین کنند و بهره برداری از این ابزارهای قوی را هدفمند کنند . برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی رس می و غیر رسمی، ایجاد مراکز پژوهشی و انجمن های فعال علمی و قانونگذاری در ارتباط با مسائل اخلاقی، حقوقی و اجتماعی مرتبط با علوم نوین از جمله اقدامات درسطح جهانی است.
همچنین احترام به شان و آزادی بشر، جلوگیری از وارد آمدن خطرهای ناشی از فناوری بر آنچه به
آینده انسانیت مربوط می شود، حفظ آزادی و خلاقیت و نوآوری علمی و وحدت ذهنی اخلاق بشر از جمله اصولی است که در پی ریزی اخلاق علم مورد توجه و تاکید است . بدین ترتیب در سال های اخیر،متخصصان جهانی در زمینه های مختلف علوم و فناوری اقدام به تدوین الگو و راهنمای اخلاق در شاخه های کاربردی خود کرده اند که بر اساس مبانی و اصول نظری خالصی پایه گذاری شده است . از جمله اخلاق پزشکی، اخلاق و انرژی، اخلاق و آب، اخلاق و فضا، اخلاق و اطلاعات و ارتباطات، اخلاق و توسعه پایدار و اخلاق و حقوق و محیط زیست محیطی.
در زمینه اخلاق و فناوری به کمیسیون ملی یونسکو « ابن سینا » پیشنهاد کشور ما نیز اهدای جایزه ای به نام بود که به تصویب این ارگان بین المللی رسید و در سال 1383 اولین برنده آن انتخاب و معرفی شد.
حقیقت ادیان الهی و دین مبین اسلام عمل صحیح و شایسته است و ریشهی آن، عقا ید درست،
نیت پاک و زبان راست است و پیامبر اسلام (ص) مکارم اخلاقی را غایت عالی بعثت خود دانسته اند. بنابراینبراساس توجه به ضرورت فوق و نیز نگرش نظام جمهوری اسلامی ایران به اخلاق، ارزش ها و اهمیت علم وفناوری برای رشد و توسعه کشور و همچنین توجه به پیچیدگی های به وجود آمده در ابعاد مختلف علمی،اجتماعی، تخصصی و حرفه ای با اخلاق در سطح ایران و جهان، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری درسال 1383 تاسیس شد.

3.آیین نامه کمیته کشوری اخلاق در پژوهش
به منظور دستیابی به اهداف و ارزشهای والای اخلاقی و حفظ شان و کرامت انسانی در انجام پژوهشهای پزشکی پس از انجام مطالعات متعدد و بهره گیری از بیانیه‌ها و دستورالعمل‌های بین المللی و تطبیق آن با شرع مقدس اسلام، آئین نامه کمیته های اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی در سال 1378 تهیه و به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال گردید. در جهت بهبود کارایی، تعمیم نظارت اخلاقی بر پژوهشهای انسانی در مراکز تحقیقاتی پزشکی که دارای ردیف مستقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند آئین نامه بازنگری شده کمیته‌های منطقه‌ای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی در تاریخ 29/10/83 به اجرا گذارده شد.این آیین نامه مشتمل بر 6 ماده و 7 تبصره می باشد. اهداف این آیین نامه مطابق با ماده یک آن به شرح زیر می باشد:
1- رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهشهای اپیدمیولوژیک، بالینی و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتی – درمانی
2- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق
3- حفظ حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق
4- پیشگیری از اجرای طرحهای تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاق اسلامی و اخلاق ملی که ممکن است توسط محققین ( اعم از داخلی و خارجی ) در داخل کشور به اجرا در آید
5- ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخلاقی و حقوقی در برنامه های تحقیقاتی
ماده سه این آیین نامه با 9 بند و دو تبصره به شرح وظایف و محدوده اختیارات کمیته های منطقه ای اخلاق در پزوهش های علوم پزشکی می پردازد. بنابراین این آیین نامه می تواند گامه مثبت در جهت پیشبرد تحقیقات در سایه اخلاق ملی و آموزه های دینی ما باشد و به نوعی فرهنگ سازی نماید.
فصل دوم: بررسی تحلیلی ثبت اختراعات زیست فن آوری و چالش های اخلاقی در ثبت اشکال برتر حیات
ما در اینجا یک گروه سه گانهی اخلاق، زیست فن آوری و قانون حق اختراع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.هر یک این سه به تنهایی ممکن است با نظریه ها، واقعیات، سیاست ها یا استدلالات مختلفی همراه باشند اما به هر حال هر سه باید با هم در نظر رفته شوند در نظر گرفتن یکی به تنهایی کافی نیست. پیچیدگی های نهفته در اخلاق در رابطه با حیات موجودات با سادگی قوانین حق اختراع سازگارنیست. در صورتیکه طبیعت قوانین نوشته ممکن است به ما این اجازه را بدهد تا از ابزارهای قانونی بر خلاف هدف قانون استفاده شود. و این در نتیجه نادیده گرفتن این پیچیدگی هاست. این دقیقاً چیزی است که در حال اتفاق افتادن است. بنابراین در این فصل در نظر داریم تا ابتدا نگاهی اجمالی به مفهوم اخلاق و رابطه آن با حقوق داشته باشیم و سپس رویکرد حقوق طبییعی را در بررسی استدلالات له و علیه حق اختراع زیست فنآوری بررسی می کنیم و در مبحث دوم به تحلیل استدلالات اخلاقی در مورد اشکال برتر حیات می پردازیم.

مبحث اول:چشم انداز جهانی ثبت اختراعات زیست فن آوری و جایگاه اخلاق
می دانیم که حقوق و اخلاق به هم مرتبطند. درباره این ادعا هیچ نظر ناموافقی وجود ندارد. مشکل در جایی آشکار می شود که شخص می کوشد تا ماهیت این رابطه را شرح دهد. در برخی از حوزه های حقوق، قضات در فرآیند تصمیم گیری به آنچه اخلاق حکم می کند متوسل می شوند. قوانین حق اختراع نیز همین امر را در نظر دارند. برخی سیستم های ق.انین حق اختراع به صراحت قضات را ملزم می نمایند تا استانداردهای اخلاقی را در فرآیند تصمیم گیری خواه برای اعطا یا عدم اعطای حق اختراع مورد ملاحظه قرار دهند. شاید مشهورترین نمونه از یک سیستم حق اختراع که اخلاق را به محدوده اش دعوت نمود ماده (a) 53 از معاهده حق اختراع اروپایی 1973 می باشد، که اعطای حق اختراع برای ” اختراعات، انتشار و انتفاع از انچه که با نظم عمومی یا اخلاق مخالف باشد ” را اجازه نمی دهد. در قانون حق اختراعات استرالیا 1990، در ماده (2)18 منع صریحی در اعطای حق اختراع به موجودات بشری و فرآیندهای زیستی برای تولید مثلشان وجود دارد.
ارتباط میان قانون حق اختراع و اخلاق امر جدیدی نیست. برای نمونه، قانون حق اختراعات انگلستان 1883، به بازرس حق می داد تا بتواند اعطای حق اختراع را با استناد اینکه “با قانون یا اخلاق ” مغایر است، رد نماید. دست کم ماده 6 از قانون انحصارات – که به تعریف اختراعات قابل ثبت در ماده (1)18 قانون حق اختراعات استرالیا ارجاع داده – رعایت استانداردهای اخلاقی در محدوده اش را ضروری دانسته است.
حتی در آن سیستم های حق اختراع که به وضوح به استانداردهای اخلاقی اشاره نشده، این چنین نیست که این استانداردها هیچ جایگاهی در سیستم حق اختراع ندارند. وقتی که قانونگذار قوانین حق اختراع را تصویب می کند، استانداردهای اخلاقی و اجتماعی یکی از فاکتورهایی است که بر مفاد آن قوانین اثر می گذارد. همچنین در یک روش اخلاقی دیگر معمولاً فرآیند تفسیری برای اتخاذ تصمیمات قضایی در قانون حق اختراع داخل شده است. وقتی اکثریت در قضیه دیاموند علیه چاکرابارتی رأی دادند که تصمیم گیری در زمینه اینکه جانداران ذره بینی مهندسی ژنتیک شده از حمایت حق اختراع مستثنی باشند یا خیر، در صلاحیت کنگره است. آنها به صراحت یک اخلاق سیاسی را تأیید نمودند که چنین موضوعاتی را به کنگره اختصاص داد.
خوب یا بد، ایجاد وعملکرد وتفسیرسیستمهای حق اختراع به استانداردهای اخلاقی گره خورده است و قانون حق اختراع درون مفهوم اخلاق عمومی و ارزش های اجتماعی واقتصاد و منافع جمعی جای گرفته است.
حقوق مربوط به اختراعات یک نوع از حقوق مالکیت هستند. تعریف مالکیت بر توزیع منابع اثر می گذارد و مستقیماً وارد موضوعات عدالت اجتماعی می شود.همین طور، این استدلال که اعطای حق اختراع ازنظراخلاقی عملی بی طرفانه (یا خنثی) است ضعیف به نظرمی رسد. سیستمی می تواند از نظر اخلاقی بی طرف تلقی شود که برمنافع کسی اثر نگذارد یا بر منافع دیگری تجاوز نکند یا به نفع شخصی بر علیه دیگری نباشد. از آنجا که دلیل اصلی دراعطای حق اختراع، منع نمودن دیگران از دسترسی به منابع اطلاعاتی دارنده آن حق است، به سختی می توان پذیرفت که اعطای حق اختراع از نظر اخلاقی بی طرف توصیف شود و این عمل تقریباً همیشه بر منافع شخصی افراد اثر گذار است.
حقوقدانان و وکلا و دیگر متخصصانی که در انتفاع، اجرا و اعمال یک سیستم حق اختراع نقشی بازی می کنند، یک گروه تفسیری را شکل می دهند و با اتکاء به متخصصان فنی در زمینه حق اختراع گروهی رابه وجود آورده اند که با یک مجموعه مشترک از پیش فرض ها، ادراکات، عرف ها و ارزش هایی کار می کند و موضوعات و مسائل تفسیری در سیستم حق اختراع را سرو سامان می دهند. شاید این گروه در این حوزه قانونگذاران مؤثرتر عمل نماید، چرا که قانونگذاران در هر پرونده بر متخصصان تکیه می نمایند تا به آنها در موضوعات مربوط به حق اختراع مشاوره دهند.
بنابر این در این مبحث ابتدا کلیاتی را در مورد حقوق و اخلاق مطرح می نماییم و سپس دو رویکرد حقوق طبیعی و حقوق اثباتی را درباره ثبت اختراعات زیست فن آوری عنوان می کنیم.

بند اول: حقوق و اخلاق
1) مفهوم اخلاق
واژه های Ethics (اخلاق) و Morality (اصول اخلاقی)، به ترتیب از واژه های یونانی Ethos و Mores مشتق شده اند که بر آداب و رسوم، قواعد، موازین و ویژگی های مختص گروه‌های اجتماعی دلالت دارند وکلاً تحت عنوان اخلاق ترجمه می شوند. اخلاق در کتب قدیمی به معانی مختلفی آمده است:
الف)اخلاق در معنی پند و اندرز
ب)اخلاق به معنی سنت های جاری جامعه چون اخلاق دینی
ج)اخلاق به معنای تحقیق علمی در چند و چون عواطف و منشاء آنها، که در این حوزه با مبانی و اصول جامعه شناسی، روان شناسی، زیست شناسی و حتی بعضی شاخه های پزشکی، آمیختگی و مجانست دارد. از این رو، بسیاری از علمای علوم طبیعی به عنوان یک شاخه علمی، به علم اخلاق می پردازند. ولی از سوی دیگر،اخلاقیات در این زمینه ها متمایز می گردد زیرا این مقوله مانند علوم و سایر شعبات تحقیق، در حیطه ملموسات و وقایع عینی نیست بلکه با ویژگی های هنجاری و به کارگیری این رشته از اصول در زمینه مسائل عملی و اخلاقی در ارتباط است.
د) اخلاق به معنای پرسش از اصول و مبانی رفتار که د رحقیقت همان فلسفه اخلاق است . در این حیطه بررسی می شود که انسان در اقدامات روزمره خود تابع چه اصولی باید باشد؟ حجیت و حقانیت این اصول در چیست و از کجاست و اصولاً چرا باید در عملکردها تابع این اصول باشیم؟
در بررسی برای یافتن مبنایی برای اخلاق، به طور خلاصه می توان به دو مبنا اشاره کرد:1- تجربه 2- عقل. اگر نظام اخلاقی متکی بر اصول تجربی باشد بسته به اینکه این اصول از حواس داخلی برآمده باشند یا حواس خارجی، مبانی تجربی درونی اند یا بیرونی. کسانی که اخلاق را از بر مبنای اصول تجربی درونی می دانند، وجود یک احساس درونی را مسلم فرض می کنند که این احساس در اندیشه منافع شخصی است. مبنای تجربی بیرونی بر اساس تجربیات خارجی متکی است. کسانی که اخلاق را بر این اساس نهاده

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*