جایگاه زن در قوانین؛ بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم- قسمت 19

جایگاه زن در قوانین؛ بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم- قسمت 19

4 سیاسی

 

 

1

 

 

پیشنهادات
تجربیات سه دهه گذشته نشان داده که تلاش جهت حل مسائل و مشکلات زنان و طرح مباحث مربوط به خواسته‌های آنان، ثمربخش خواهد بود اگر، زنان به این باور پای فشارند خواسته‌های به‌حق آنان باید مورد توجه قرار گیرد و برا ی تحصیل آن کوشش کنند، ضمن آن‌که سرعت بخشیدن برای تحقق آن دارای اهمیت ویژه ای است. در صورت تسریع در تحصیل خواسته‌های به‌حق، موجبات کاستن از رنج زنان در شرایط متفاوت و یا تبعیض‌آمیز فراهم خواهد شد. در این راستا پیشنهادات چندی از سوی نگارنده ارائه شده تا کمکی باشد در وصول به این هدف مهم.
ابتدا کند و کاو در استعدادها و خواسته ها و نیازها و مطالبات زنان با همکاری دستگاه‌های متولی، که از جمله رسالت مهم پژوهشگران حوزه زنان می‌باشد، می‌تواند درک روشنی از این قبیل مسائل ارائه داده و امر برنامه‌ریزی را تسریع و تسهیل بخشد.
در گام های بعدی توجه به عدالت جنسیتی در برنامه های راهبردی بلند مدت و کوتاه مدت و اختصاص اعتبارات ویژه به حوزه زنان می تواند راهگشا باشد.
گام بعدی که می‌تواند گام مهمی به شمار آید؛ می‌تواند متضمن حضور زنان در رده های باللی شغلی و مدیریتی از جمله حضور در کرسی های نمایندگی مجلس باشد تا زنان با حضور در این جای‏گاه های مهم بتوانند به مسایل و مشکلات زنان نگاهی زنانه داشته و درک درستی از این دست مسایل ارائه داده تا بتوانند در امر قانون‌گذاری تاثیر‌گذار باشند و این امر نیازمند حضور زنان در سلسله مراتب مدیریتی است تا به بهانه‌ی نداشتن سابقه اجرایی، مانعی جهت حضور آن‌ ها در کرسی‌های مجلس نیز نباشد.
رفع ابهامات قابل ذکر در بطن قوانین مادر و قوانین موضوعه و پیش‌تر از آن در تفاسیر حاصله در سایه فقه پویای شیعه، از جمله نکاتی است که قابل تامل می‌باشد.
تغییر رویکرد و نگرش خانه‌دار محوری و تفاوت‌محوری جنسیتی به تساوی‌محور جنسیتی نسبت به زنان می‌تواند نقش مهمی در احقاق حقوق آنان در قالب قوانین و طرح های مصوبه داشته باشد.
در پایان لازم به ذکر است که این پژوهش تلاشی کوچک بود در راستای شفاف‌سازی وضعیت زنان به منظور ارائه تصویری روشن از واقعیت‌های موجود جامعه ما در رابطه با زنان جهت بررسی خلاءهای موجود به منظور حل معضلات مبتلابه اجتماعی و حقوقی، لذا از تمام پژوهشگران، حقوق‌دانان، متفکرین و علما دعوت به عمل می‌آید تا با هم‌فکری و هم‌اندیشی، به بهبود وضعیت و جای‏گاه قانونی و حقوقی زنان کمک نمایند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

منابع و مأخذ

 

الف)کتاب‌ها

– حجتی اشرفی، غلام‌رضا، (1374)، مجموعه قوانین اساسی و مدنی، تهران، گنج دانش
– حسینی، عباس، (1386)، حقوق زن در ایران و اسناد بین‌المللی، تهران،کتابخانه گنج دانش
– خمینی، روح الله، (1378)، صحیفه امام خمینی (ره)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلدهای 4،3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 13، 14، 18، 19، 20، 21.
– رجبی، شهناز، (1389)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم (زنان، خانواده و کودکان)، (7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی .
– رجبی، شهناز، (1389)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم (زنان، خانواده و کودکان)، (7 خرداد 1383 تا 6 خرداد 1387)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی .
– صفری، فاطمه، (1374)، الگوی اجتماعی پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی بر اساس دیدگاه امام خمینی، تهران، انتشارات مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی .
– عبادی، شیرین، (1385)، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تهران، کتابخانه گنج دانش .
– عبادی، شیرین، (1386)، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
– کاتوزیان، ناصر، (1390)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ 28، ویرایش چهارم، تهران، نشر میزان.
– کار، مهرانگیز، ( 1378)، رفع تبعیض از زنان، تهران، نشر قطره .
– کار، مهرانگیز، (1386)، ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان .
– مصفا، نسرین، (11375)، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
– منصور، جهانگیر، (1385)، قانون اساسی- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران.
– منصور، جهانگیر، (1391)، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران.

ب) مقاله‌ها

– السید، رضوان، ( 1380)، «فقیه و زن، دیدگاه اصلاحی و نگاه احیایی»، ترجمه عبدالله امینی، مجله پیام زن، سال دهم، شماره 7، صص 24-10.
– بهرامی، فاطمه و مهدی، آریا،(1387)، «جای‏گاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی- ترویجی بانوان شیعه، سال پنجم، صص145-123.
– پزشکی، محمد، (1384)، «صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسلام(قسمت اول)»، فصلنامه کتاب زنان، سال هشتم، شماره 29 .
– پور حسین، مهدی، (1383)، «زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی»، ماهنامه پیام زن، شماره 155، صص 277-260.
– جدی زنجانی، سوسن و فیروزه صابر، (1374)، «بررسی جای‏گاه و نقش زنان در سطوح قانونگذاری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور»

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

، مجله زن، علم، صنعت و توسعه.صص 80-69.
– حیدری، احمد، ( 1383)، «گزارش و ارزیابی طرح‌ها و لوایح زن و خانواده در شش دوره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه پیام زن، ش155، بهمن.صص 324-294.
– شیرودی، مرتضی، (1385)، «قانون اساسی و زنان؛ بررسی جای‏گاه قانونی زنان در قانون گذاری‌های مربوط به مسائل زنان»، مجله معرفت، شماره 106، صص 107-98.
– صانعی، یوسف، (21/06/1379)، روزنامه آفتاب یزد، تهران، شماره 181، ص 9.
– عباسی، حسین، (1382)، «اصلاحات ضد تبعیض زن در جهان عرب»، فصلنامه ریحانه، شماره 7، ص 141.
– عودی، ستار، (1383)، «جنبش دفاع از حقوق زن در جهان عرب»، فصلنامه ریحانه، (مرکز امور مشارکت زنان)، مهر ماه، شماره 120.
– قدیمی، اکرم، ارسلان قربانی شیخ نشین و رحمان حریری، (1390)، «مقایسه جای‏گاه زنان در برنامه‌های توسعه و کلان جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه تحقیقات زنان، سال پنجم، ش 3.
– کافی، هادی، (1387)، زنان از منظر قانون در مجلس هفتم ، بررسی اصلاح قوانین مربوط به زنان در گفتگو با فاطمه آلیا، مجله حوراء، شماره شانزدهم، صص41-36.
– کولایی، الهه، (1386)، زنان ایرانی پس از اصلاحات، مجله آیین، شماره9، صص 89-86.
– مهرپور، حسین، (03/07/1378)، «صلاحیت زنان برای رهبری و فقاهت و اجتهاد ولایت»، روزنامه اطلاعات. تهران، ص 11.
ج) مصوبات مجلس ششم
– «اصلاح‌ تبصره‌ ماده‌ 1041 قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰.»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال اول، جلسه 19،19/05/1379.

– «اصلاح ماده‌ ۵۸ قانون‌ استخدامی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال اول، جلسه 43، 15/08/1379.

 

– «الحاق‌ تبصره‌ 3 به‌ ماده‌ 3 قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی مصوب 1374»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال دوم، جلسه 155، 08/08/1380 و مشروح مذاکرات شور دوم، دوره ششم، سال دوم، جلسه 208، 22/12/1380.

– «الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال اول، جلسه 12،19/04/1379.

– «تقاضای‌ یک‌ فوریت‌ برای‌ طرح‌ تأمین‌ حقوق‌ معلولان‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ آن‌ ها»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال چهارم، جلسه 424، 16/02/1383 و مشروح مذاکرات گزارش شور دوم، دوره ششم، سال اول، جلسه 96، 22/01/1380.

– «حذف‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 3 قانون‌ اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ از کشور مصوب‌ ۱۳۶۴»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال اول، جلسه 31، 06/07/1379 و مشروح مذاکرات شور دوم، سال اول، جلسه 63، 18/10/1379.
– «طرح‌ یک‌فوریتی‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال دوم، جلسه 224، 29/02/1381.
د) طرح ها و لوایح مجلس ششم
– «استفساریه بند 4 ماده 976 قانون مدنی»، اعلام وصول، دوره ششم، سال سوم، جلسه 302، 11/12/1381.

– «استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376»، اعلام وصول، دوره ششم، سال سوم، جلسه 267، 28/08/1381.

– «استفساریه قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره به قانون‌ استخدام‌ جانبازان‌، اسراء و افراد خانواده‌ شهدا، جانبازان‌ از کارافتاده،اسراء و مفقودالاثرهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ و هم‌چنین‌ افرادی‌ که‌ حداقل ‌9 ماه‌ متوالی‌ یا یک سال متناوب‌ داوطلبانه‌ در جبهه‌ خدمت‌ نموده‌اند مصوب‌ ۱۳۷۵/۹/۷»، مشروح مذاکرات گزارش شور دوم، دوره ششم، سال دوم، جلسه 96، 19/10/1380.

– «اجازه دائمی به همسران غیر ایرانی زنان ایرانی»، اعلام وصول، دوره ششم، سال سوم، 08/08/1381، استرداد در جلسه 292.

– «اصلاح‌ ماده‌ 1169 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۴»، مشروح مذاکرات ادامه گزارش شور دوم، دوره ششم، سال، سوم، جلسه 237، 06/05/1381.
– «اصلاح‌ قانون‌ ماده‌ ۹ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت»، مشروح مذاکرات گزارش شور دوم، دوره ششم، سال اول، جلسه 96، 29/01/1380.
– «اصلاح مواد1121 و 1122 و 1123 قانون مدنی»، اعلام وصول، دوره ششم، سال سوم، جلسه، 278، 27/09/1381.
– «اصلاح موادی از قانون مدنی»، اعلام وصول، دوره ششم، سال سوم، جلسه 256، 29/07/1381.

– «توانمند سازی زنان سرپرست خانوار»، اعلام وصول، دوره ششم، سال چهارم، جلسه 351 29/05/1382.

 

– «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، اعلام وصول، دوره ششم، سال دوم، جلسه 183، 18/10/1380.

– «الحاق‌ ماده‌ 7 و تبصره‌ آن‌ به‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ دوره‌ای‌ قضات»، مشروح مذاکرات گزارش شور دوم، دوره ششم، سال اول، جلسه 84، 02/12/1379.
– «الزام‌ بانک‌ها به‌ پرداخت‌ تسهیلات‌ به‌ وراث‌ جانبازان‌ و آزادگان‌ متوفی»، ‌مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال اول، جلسه 37، 01/08/1379.
– «الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شود»، اعلام وصول، دوره ششم، سال سوم، جلسه 269 ،10/09/1381.
– «الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده 20 قان
ون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/04/1374 و تبصره آن
»، اعلام وصول، دوره ششم، سال دوم، جلسه 186، 26/10/1380.
– «الحاق یک تبصره به ماده 948 قانون مدنی مصوب 1307»، اعلام وصول، دوره ششم، سال دوم، جلسه 136، 29/05/1380.

– «سقط درمانی»، اعلام وصول، دوره ششم، سال سوم، جلسه 244، 05/06/1381.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*