سامانه پژوهشی –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق زاویر-  …

سامانه پژوهشی – تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق زاویر- …

پس از طی شدن مراحل بالا، ۸ عضو جدید به جامعه اضافه میشوند (۲ فرزند از روش اول و ۳*۲=۶ فرزند از روش دوم). در اینجا مجدداً جمعیت به شکل صعودی مرتب میشود و ۸ جواب آخر حذف میشوند.
این عملیات آنقدر تکرار میشوند تا شرط توقف مسأله که رسیدن به تعداد تکرار تعریف شده است، تحقق یابد.کد نویسی مدل مسأله در محیط نرم افزار Matlab انجام شده است و در پیوست ۱ میتوان آن را مشاهده کرد.
خلاصه:
در این فصل ابتدا الگوریتم ژنتیک معرفی شد و سپس ویژگیهای این الگوریتم مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نحوه استفاده و به کارگیری این الگوریتم در حل مسأله بیان شده و در پایان مدل به کمک برنامه کامپیوتری مطلب کد نویسی شده است. توضیحات در مورد کدنویسی در ۴-۶ و پیوست ۱ توضیح داده شده است. در فصل بعد به معرفی شرکت مورد مطالعه پرداخته و با یک مثال عددی کارایی مدل را نشان میدهیم.
فصل ۵:
مطالعه موردی
مقدمه
در این فصل ابتدا به معرفی شرکت صنایع برق زاویر پرداخته انواع محصولات تولیدی این شرکت و امکانات و تجهیزات آن را توضیح داده و سپس با استفاده از اطلاعات و ورودی مسأله، مدل را با نرم افزار Lingo و نیز به کمک الگوریتم ژنتیک حل کرده و سپس به تحلیل نتایج و گرفتن تصمیم مناسب در مورد نحوه برخورد با تأمینکنندگان و استراتژی خرید از آنان میپردازیم.
معرفی شرکت صنایع برق زاویر
تاریخچه
شرکت صنایع برق زاویر در سال ۱۳۷۴ تأسیس و از سال ۱۳۷۶ به بهره برداری رسید و اکنون به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده کلید فیوزهای قابل قطع زیر بار , کلید فیوز و پایه فیوزهای عمودی (خطی) از آمپراژ ۱۶۰ تا ۶۳۰ مشغول به فعالیت است.
امکانات و تجهیزات
دستگاههای مجهز تزریق پلاستیک.
دستگاه پرس.
تجهیزات مخصوص مونتاژ قطعات.
تجهیزات مجهز آبکاری.
آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز به تمامی امکانات و لوازم آزمایشگاهی.
انواع محصولات تولیدی شرکت صنایع برق زاویر
در جدول ۵-۱ نمونه ای از محصولات این شرکت و تعداد قطعات هر محصول و کل قطعاتی که برون‌سپاری می‌شوند آمده است.
همان طور که مشخص است درصد بالایی از قطعات از بیرون از شرکت تأمین می‌شوند، بنابراین ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنند‌گان و نحوه‌ی تخصیص سفارش به آن‌ها اهمیت زیادی برای شرکت دارد.
یکی از دسته قطعاتی که اهمیت خاصی برای شرکت دارند و سهم عمده ای در اغلب محصولات این شرکت دارند فیوزها هستند. بنابراین برای ارایهی مثال عددی و حل به کمک Lingo و الگوریتم ژنتیک روی این قطعات متمرکز شده ایم.
جدول محصولات زاویر به تفکیک درصد برون‌سپاری [۱۰۵]

ردیف نام محصول تعداد کل قطعات تعداد قطعاتی که برون‌سپاری می‌شوند درصد قطعاتی که برون‌سپاری می‌شوند
۱ کلیدهای قابل قطع زیر بار فیوز دار ۵۶ ۳۸ %۶۸
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: