تجزیه و تحلیل آماری، فعالیت های اقتصادی

تجزیه و تحلیل آماری، فعالیت های اقتصادی

کشاورزی: ناحیه دینور دارای ۲۳۰۰۰ هکتار زمین قابل کشت می باشد که از این مقدار ۱۲۰۰۰ هکتار آن را اراضی دیم و ۱۱۰۰۰ هکتار دیگر اراضی آبی می باشد ( جهاد کشاورزی کرمانشاه ۱۳۹۰).
باغداری: از کل مساحت بخش دینور در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰۰۰ هکتار تحت بهره برداری باغ قرارداشته است که با توجه به ویژگی های جغرافیایی از جمله محصولات باغی مهمی که در منطقه وجود دارد شامل انگور ، گیلاس ، آلبالو ، زردآلو، سیب، و دیگر محصولات باغی دیگر است .
از آنجایی که منطقه دینور در یک دشت حاصلخیز قرارگرفته اکثریت جمعیت آن به فعالیت های کشاورزی ، دامداری و باغداری مشعول به فعالیت هستند . در این منطقه ۴۰۰۰ بهره بردار وجود دارد که با توجه به بُعد خانوار ۳.۴۳ در منطقه در حدود ۱۳۷۲۰ نفر جمعیت در فعالیت کشاورزی مشغول به کار هستند . همچنین بخش دیگری از جمعیت در فعالیت دامداری و باغداری مشغول هستند بنابراین این منطقه یک منطقه کشاورزی است که عمده مردم را به امر کشاورزی اشتغال دارند و با توجه به ضعف بخش صنعت و عدم وجود صنایع بزرگ در منطقه این بخش از فعالیت های اقتصادی جایگاه مناسبی در منطقه نداشته و بخش ناچیزی از جمعیت منطقه در این بخش مشغول فعالیت هستند که عموماً صنایع کارگاهی کوچک مقیاس هستند. ( مرغداری ، پروار بندی ، کارگاه تولید مصالح ساختمانی، و کارگاه های تولیدی ) .
در بحث خدمات و فعالیت های خدماتی در منطقه در حدود ۲۰۰۰ نفر از جمعیت منطقه به فعالیت های خدماتی مشغول هستند در مجموع :
۸۲درصد در بخش کشاورزی ،۱۱.۵۰ درصد در بخش خدمات و ۶.۵۰ درصد مردم در بخش صنعت مشغول به فعالیت هستند.
۳-۲-۴-فعالیت و اشتغال در شهر کوچک میانراهان
بر اساس اطلاعات منعکس شده در گزارش سرشماری عمومی در سال ۱۳۸۵ و برداشت میدانی شورا در سال ۱۳۸۴ و اطلاعات مندرج در طرح هادی نسبت گروه های اصلی شغلی در این شهر عبارتند از:
۴۶ درصد از افراد شاغل به امر کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن مشغول هستند . ۷/۲۳ درصد در بخش خدمات ( فعالیت های وابسته ، خرده فروشی ، خدمات اجتماعی ، حمل ونقل ، واسطه گری) و ۷/۲۹ درصد در بخش صنعت ( عموماً فعالیت های تولید کارگاهی وساختمان ) به فعالیت مشغول هستند .
۳-۳-جمع بندی :
محدودیت ها و تهدید ها
بستر نامناسب زمین در شهر میانراهان
وجود گسل اصلی در منطقه و امکان زلزله
تحولات منفی جمعیت در بستر روستاها
ساخت نسبی بسیار جوان جمعیت
کمبود فرصت های شغلی – نقش و اهمیت پائین فعالیت های صنعتی و خدماتی
کمبود صنایع تبدیلی وابسته به بخش کشاورزی
قابلیت ها وفرصت ها
وجود منابع غنی آب در منطقه ( سطحی و زیر زمینی )
وجود زمین های کشاورزی مرغوب و نسبتاً مرغوب
دسترسی به خدمات مورد نیاز در نزدیکترین فاصله ( میانراهان )
دسترسی به بازارهای محلی و منطقه ای
وجود خدمات زیر ساختی و روساختی مناسب در سطح منطقه در جهت رشد و توسعه
بافت جوان جمعیت و توسعه پذیر بودن نیروی انسانی با اجرای برنامه های سیاسی – اجتماعی
استقرار وتراکم بخش اعظم روستاها در فضای نسبتاً هموار و مسطح، امکان رشد وپویایی سکونتگاه هارا فراهم می آورد .
وجود مراتع غنی در سطح منطقه جهت گسترش مراکز دامپروری ( صنعتی و نیمه صنعتی ) و امکان اشتغال . فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*