این هم کلی اس ام اس عاشقانه از فریدون مشیری

اس ام اس عاشقانه از فریدون مشیری

تنها

غمگین

نشسته با ماه

در خلوت ساکت شبانگاه

اشکی به رخم دوید ناگاه

دیدم که هنوز عاشقم آه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه لحظه نشد خیالم آزاد ازت

یه روز نگشت خاطرم خوشحال ازت

دانی که ز عشق تو چه شد حاصل من

یه جون و هزار گونه فریاد ازت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به دنبال اون نگاه های بلند ،

حسرتی موند و

آهای بلند!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد

غمهای زمونه رو فراموشم کرد

یه سیـــنه سخن به درگهت آوردم

چشمون سخنگوی تو خاموشم کرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق تو به تار و پود جانم بسته س

بی روتو درهای جهانم بسته س

از دست تو خواهم که برآرم فریاد

در پیش نگاه تو زبونم بسته س

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گفتم دل رو به پند درمان کنمش

جون رو به کمند سر به فرمون کنمش

این شعله چیجوری از دلم سر نکشد

وین شوق چیجوری ازت مخفی کنمش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای چشم ز گریه سرخ خواب ازت فرار کرد

ای جون به لب اومده ازت فرار کرد

با غم سر کن که شادی از کوی تو رفت

با شب بنشین که آفتاب ازت فرار کرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کجایی ای رفیق نیمه راهم

که من در چاه شبه های سیاهم

نمی بخشه کسی جز غم پناهم

نه فقط ازت نالم کز خدا هم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هزار بوسه به طرف خدا فرستادم

از اینکه دیدن تو قسمت خدایی بود

شب از کرانه دنیای من جدا شده بود

که هر چی بود تو بودی و روشنایی بود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امروز رو به باد سپردم

امشب کنار پنجره بیدار مونده ام

دانم که بامداد

امروز دیگری رو با خود می آورد

تا من دوباره اون رو

بسپارمش به باد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دیدی اون رو که تو خوندی به جهان یارترین

سینه رو ساختی از عشقش سرشارترین

اینکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین

چه دلآزارترین شد چه دلآزارترین

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلم به ناله در اومد که

ای صبور ملول

درون سینه اینا نه دل

که گِل بودهه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ و باده جهان

گفتی و باور کردی

کاش یه روز به اندازه هیچ

غم الکی نمی خوردی

کاش یه لحظه به سرمستی باد

خوشحال و آزاد به سر می بردی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق پیروزت کنه بر خودمون

عشق آتیش می زنه در ما و من

عشق رو دریاب و خود رو واگذار

تا پیدا کنی جونِ نو، خورشیدوار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

روزهایی که بی تو میگذره

هرچند با یاد توست ثانیه هاش

آرزو باز میکشه فریاد

در کنار تو می گذشت ایکاش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تورو دارم ای گل جهان با منه

تو تا با منی جون جون با منه

چو می تابد از دور پیشونی ات

کران تا کران آسمون با منه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نرسه دست تمنا چون به دامان شما

میشه چشم دلی دوخت به ایوون شما

از دلم تا لب ایوون شما راهی نیس

نیمه جانیه درین فاصله قربان شما

جمع آوری : آلامتو

اس ام اس دلربایی اس ام اس میمیرم برات