اولین کلیه پیوندی دنیا

در خبرا اومده بود دکتر جوزف یی مورای که اولین عمل جراحی پیوند کلیه موفقیت آمیز در جهان رو انجام داد و به خاطر همین جایزه پزشکی نوبل رو برد در سن ۹۳ سالگی درگذشت.

هادی معیری نژاد– اما این عمل پیوند عضو به این سادگیای امروز نبوداین اقدام ماری در اول با انتقاداتی از طرف اخلاق گرایان و رهبران مذهبی مواجه بود که به فکر بودن با این کار آدم در کار خدا دخالت می کنه.

تا اوایل دهه ۱۹۵۰ هیچ عمل پیوند عضوی در جهان انجام نشده بود تا اینکه دکتر مورای و همکارانش در بیمارستان پیتر بوستون با روشی جدیدی موفق به انجام موفقیت آمیز این کار در سگها شدن. در دسامبر ۱۹۵۴ اونا مریض مناسب انسانی خود رو پیدا کردن ریچارد و رونالد هریک ۲۳ ساله که دوقلوهای همسان بودن.

، “رونالد لی هریک” در سال ۱۹۵۴ یعنی در حدود ۵۶ سال پیش یکی از کلیه های خود رو به داداش دو قلوی خود که در حال مرگ قرار داشت، اهدا کرده و به اولین انسانی تبدیل شد که در جهان یکی از اندامهای خود رو به فردی دیگه اهدا کرده و جراحی این پیوند هم به اولین جراحی پیوند عضو در جهان تبدیل شد.

دکتر مورای (چپ)و بیمارش

 ایشون روز دوشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰ در بیمارستانی در نیو انگلند در اثر مشکلات به وجود اومده بوسیله جراحی قلب از دنیا رفت. اولین جراحی پیوند عضو جهان تونست واسه هشت سال دیگه جون اونو حفظ کنه

از زمان اولین پیوند کلیه میان دوقلوهایی همسان صدها هزار عمل پیوند اندامهای دیگه هم در سراسر جهان انجام شده. مورای در سال ۱۹۹۰ به طور مشترک همراه با دکتر دونال توماس که در مورد پیوند مغز استخون کار می کرد جایزه پزشکی نوبل رو به دست آوردن.
به دلیل خصوصیات ژنتیکی مشابه این دو اونا با مشکل زیادی در پیوند عضو روبه رو نبودن. ریچارد پس از این پیوند ۸ سال دیگه زندگی کرد با یه پرستار همون بیمارستان ازدواج کرد و از اون صاحب دو بچه شد.
مورای پیوندهای دیگری رو روی دوقلوهای همسان در چند سال بعد از اون انجام داده و تلاش کرد تا این کار رو روی آشنایان انجام بده و علم خود در مورد رد کردن عضو بوسیله سیستم بدنی رو بالا برد.در آخر این پیشرفت دارویی بود که عکس العمل سیستم ایمنی به عضو پیوندی رو حل کرد.

از ایشون در سال ۲۰۰۴ و در مسابقات ورزشکاران پیوند عضوی هم بوسیله ورزشکارایی که پیوند عضو شده بودن تقدیر شد که رونالد هریک هم در میان اونا بود.
این جراحی ثابت کرد پیوند عضو و پیوند کلیه چیزی شدنیه و منتهی به شکل گرفتن هزاران جراحی پیوند موفقیت آمیز دیگه کلیه و به دنبال اون دیگه اعضا شد. قبل از این موفقیت پزشکان در سرتاسر جهان چندین بار جراحی پیوند اندام رو مورد آزمایش قرار داده بودن که هیچ کدوم از اونا موفقیت آمیز نبوده.

در اول انتقادات بسیاری روی موضوع اهدا عضو وجود داشت، بسیاری اون رو هتک احترام به بدن می دونستن و بعضی این کار رو غیر اخلاقی می خوندن، هم اینکه نویسندگان مقلات علمی این کار رو با قسم بقراط که براساس اون هیچوقت نباید به فردی آسیبی وارد شه، در اختلاف می دیدن.دکتر مورای به دلیل سکته قلبی در بیمارستانی در نزدیکی بوستون درگذشته س.

خبرآنلاین