اولین حلقه ازدواج را چه کسی به دست کرد؟!

به دست کردن حلقه ازدواج یکی از قدیمی ترین و جهانی ترین رسومه. این رسم مربوط به زمانای خیلی قدیمه. در واقع کسی نمی تونه زمان درست اونو بگه؛ اما به کار گیری انگشتری در مراسم ازدواج به شکل “حلقه”، علامت کمال و رابطه اون با وصلت دو فرد، مؤید کمال زندگی انسانی به حساب می رفت.

اولین مردمی که در تاریخ ، حلقه ازدواج رو به کار بردن مصریان بودن. انگار در نوشته های هیروگلیف که نوشته های تصویری مصریانه حلقه، علامت ابدیت بود. یعنی حلقه ازدواج به انگشت زن و شوهر کردن، انگار رمز زناشویی پایدار و ابدی بوده و پس از مصریان، مسیحیان هم در حدود سال ۹۰۰ میلادی شروع به دست کردن و استفاده انگشتر و حلقه در مراسم ازدواج خود کردن.

شاید واسه بسیاری این سؤال پیش بیاد که به چه دلیل حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ میندازن؟ تحقیقات نشون داده که یونانیان قدیم عقیده داشتن که رگ مخصوصی از این انگشت می گذره و مستقیماً به قلب وارد می شه و برخیا هم بر این فکر می کنن که چون این انگشت رو کمتر از بقیه انگشتان دست خود مورد استفاده قرار می دیم حلقه درآن قرار میگیره و کلا واسه به دست کردن یه وسیله زینتی مناسب تر از بقیه انگشتان دسته.