اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم  …

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم …

اینکه تغییرات خارجی و محیطی چگونه منجر به احساس نیاز سازمان برای توسعه سازمان ، فراینده نیروی انسانی و نظایر این‌ها برای دستیابی به چابکی می‌شود را می‌توان با مراجعه به اطلاعات حاصل از معیارهای بهینه کاری که توسط گلدمن[۳۶] و همکارانش (۱۹۹۵) ارائه ‌شده آزمون نمود . گلدمن در این سند ۱۰ نیروی مجزا را ذکر می‌کند که سازمان را به سمت چابکی هدایت می‌کنند. این نیروها عبارتند از :
– بخش بخش شدن بازار
– تولید برحسب سفارش در اندازه‌های تولید ‌دلخواه
– ظرفیت اطلاعاتی برای مدیریت انبوهی از مشتریان به صورت کاملاً مجزا
– کوتاه شدن سیکل عمر محصول
– هم‌پوشانی محصولات و خدمات
– شبکه‌های تولید جهانی
– همکاری و رقابت هم‌زمان بین شرکت‌ها
– زیرساخت‌های توزیع شده برای سفارشی سازی در سطح انبوه
– سازماندهی مجدد شرکت‌ها
– فشار برای درونی کردن ارزش‌ها اجتماعی حاکم
براساس چارچوب مفهومی لین و همکارانش (۲۰۰۶) ، یک زنجیره تأمین چابک قابلیت مجزاست تا بتواند مشتریان را غنی ساخته و آن‌ها را ارضا کند . این قابلیت‌های کلیدی شامل چهار عنصر اساسی است :
پاسخ‌گویی : که عبارت است از توانایی شناسایی تغییرات و پاسخ‌گویی سریع به آن‌ها که خواه به صورت کششی یا واکنشی انجام می‌شود و همچنین پوشش شرایط حاصل از تغییر
شایستگی : که عبارت است از توانایی درک کارا و مؤثر اهداف سازمانی
انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری : که عبارت است از توانایی سازمان برای اجرای فرایندهای مختلف و استفاده از امکانات گوناگون برای تحقق اهداف یکسان
سرعت : که عبارت است از توانایی سازمان برای انجام یک فعالیت در سریع‌ترین زمان ممکن
لین و همکارانش (۲۰۰۶) چنین ادامه می‌دهند ، برای داشتن یک زنجیره تأمین واقعاً چابک باید عناصر کلیدی به چهار گروه طبقه بندی شوند که عبارتند از :
– روابط مشارکتی تحت عنوان استراتژی زنجیره تأمین
– یکپارچگی فرآیند به عنوان مبنای زنجیره تأمین
– یکپارچگی اطلاعاتی به عنوان زیربنای زنجیره تأمین
– حساسیت مشتری و بازار و فرایند بازاریابی به عنوان مکانیزم زنجیره تأمین
۲-۶-۶- ماهیت زنجیره تامین چابک
تاکنون چیزی که از زنجیره ی تأمین درک شده است ، همکاری بالادست با تأمین کنندگان است. در حال حاضر تعداد تأکید زیادی بر همکاری پایین دستی با مشتریان و همکاری افقی با رقبا به عنوان وسیله و ابزاری برای یکپارچگی فرآیند خلق ارزش کلی ، شده است . بنابراین یک زنجیره ی تأمین ، مجموعه از فعالیت‌های به هم مرتبط شرکت‌ها را برای همکاری و مشارکت در فرایند طراحی ، تولید و تحویل محصولات و خدمات تشریح و توصیف می‌کند . چابکی زنجیره تأمین را می‌توان در قالب دو بعد دامنه و میزان دستیابی به فعالیت‌هایی که به وسیله شبکه بین شرکت‌ها پوشش داده می‌شوند ، مورد بحث قرار داد.
چابکی زنجیره تامین
وسعت حدود
برنامه ریزی و کنترل
برنامه ریزی تقاضا
برنامه ریزی ظرفیت
برنامه ریزی منابع انسانی
برنامه ریزی منابع انسانی
بسته بندی مجازی
مالی
جهانی
خرید
تجارت الکترونیکی
مربیگری تامین کنندگان
دسترسی ارتباطی به داده ها
مشتریان
تامین کنندگان
شرکت
لیست مواد(Bom)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,