اوقات فراغت

اوقات فراغت

– اوقات فراغت زمان چیزی است که نه قابل ذخیره است و نه قابل برگشت پس تنها جز گرانبهایی که سریعاً در حال گذر است زمان است اگر آنرا غنیمت نشاریم از دست ما خارج می شود( امین شایان جهرمی ،1386). بررسی در مکاتب الهی: از دیدگاه مکاتب الهی این دنیا مقدمه حیات ابدی است و زندگی این جهانی زمینه سازندگی سراسر سعادت ویا شقاوت جهان آخرت است. لذا انسان موحد نه تنها اوقات زندگی خود را صرفاً برای کسب لذائذ و خواسته های نفسانی و مادی صرف نمی کند ، بلکه چون این جهان را گذرگاه رسیدن به سعادت ابدی می داند و در واقع به حیات دنیا بعنوان مقدمه حیات آخرت و زندگی جاودانه می نگرد، لذا از لحظه به لحظه عمرش بیشترین استفاده و بهره وری را در جهت رشد و کمال همه جانبه خود می نماید( معصومی، 1372). درواقع انسان مسلمان نمی تواند اوقات فراغت به مفهوم مادی آن داشته باشد، چرا که اگر فرصتی هم برای او فراهم شود آن را برای تجدید قوا و آمادگی روحی و جسمی پیش بینی نموده است. اگر می خورد یا می آشامد، ورزش می کند، برای این است که قادر باشد با بدنی آماده تر و توانمندی بیشتر خدمت خالصانه به خلق خدا نماید تا رضای خداوند را از این طریق حاصل نماید( قوعلی خدمتک جوارحی مفاتیح الجنان ). افق دید یک انسان الهی و مسلمان نیست به حرمت و عمر حیات و زندگی و به تبع آن اوقات فراغت از زاویه بازتر و جامع تر در مقایسه با مکاتب مادی است چرا که از دیدگاه اسلامی: 1- عمر و فرصت یک نعمت الهی است . پس برای فرد مسلمان نه تنها ارزشمند است، بلکه مسئولیت آور است و روز قیامت باید پاسخگوی چگونگی استفاده از آن باشد . 2- عمر وحیات دنیائی مقدمه جهان آخرت و حیات ابدی است ( الدنیا مزرعه الاخره). پس از این فرصت و عمر نه تنها باید برای آسایش و سعادت دنیوی بهره گیری کرد، بلکه از آن برای رسیدن به تقرب الهی و سعادت ابدی نیز سود جست. ولا نخستین الذین قتلو فی سبیل ا… امواناً بل احیاء عند ربهم یرزقون ( آل عمران، آیه 169) و در تمامی لحظات عمر با هدف واحد ( ماخلقت الجن و لانس الا لیعبدون ( سوره الذاریات، آیه 56)، به تلاش و فعالیت می پردازد. که اوقات فراغت او نیز در همین راستا سپری می شود و میل و رغبت او در انتخاب فعالیت ها جهت الهی دارد نه سفمی و فردی. 3- محدودیت کیفی ندارد ؛ زیرا یک انسان موحد از عمر و وقت خود صرفاً برای تأمین نیازهای مادی خود بهره نمی برد، بلکه تأمین نیازهای روحی و روانی و معنوی و اخلاقی خود را از ضروریاتی می داند که گاه مقدم بر نیازهای مادی و دنیوی به تأمین آنها می پردازد . 4- به زمان و وقت بعنوان یک ارزش الهی و مهم و باعظمت می نگرد (به نقل از تفسیر نمونه، 136) چرا که خداوند متعال به آن قسم یاد کرده : والعصر ان الانسان لفی خسر(سوره عصر، آیه 1 ). 5- وقت و زمان در زندگی مسلمان باید همواره با تحریک و پویائی همراه باشد و از آن برای رشد و کمال بهره گیرد( کوهستانی، خلیل زاده امنیان، 1364). اجتماع می تواند انسان بهر شکل که بخواهد بپروراند مدرسه مهمترین جایگاه در اجتماعی کردن فرزندان هرجامعه دارد. آموزش برای بزرگترین فرصت جهت رستگاری و آرامش اجتماعی است با آموزش و یادگیری ها است که ما به منطق و تعقل می پرسیم. به گفته دل کارنکی، خداوند به ما آرامش عطا نمود که چیزیکه نمی توانیم تغییر دهیم بپذیریم. خداوند به ما جرأت و شجاعت داد تا چیزیکه می توانیم عوض کنیم. خداوند به ما عقل داد تا بتوانیم تفاوتها را بپذیریم. واز هر چیزی در جای خود بهترین استفاده ببریم( امین شایان جهرمی، 1386 ).   2-2-1- دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی در کلیسای انگلستان همیشه در کتاب دل کارنگی(Think and thank)، به کار می رود یعنی اینکه نسبت به نعمات و الطاف ارزانی که خداوند به ما داده فکر کنیم و تشکر کنیم از این نعمات برای استفاده خوب و خدا پسندانه از استفاده ایام فراغت و جوانی برای رشد و شکوفایی خود بهره بگیریم این هم در پرتو برنامه ریزی صحیح آموزش و پرورش محقق می شود . تمام شکوفایی و موفقیت انسان مدیون پرورش و تعلیم و تربیت دوران کودکی و نوجوانی است وظیفه سیستم های اجتماعی بسیار خطیر و حساس است تا با پرورش و ایجاد عادات مفید زندگی کردن و استفاده کردن از اوقات عمر بخصوص در اوایل عمر شادابی موفقیت و پیروزی خود وبه تبع آن جامعه خود تضمین نماییم پس برنامه ریزی علمی و کارشناسی شده در جهت استفاده کردن از اوقات جوانان و نسل ایرانی ضمانت آینده بهتر و شکوفایی جوامع بشر است( امین شایان جهرمی، 1386 ).]]>