انتقاد شدید رضاکیانیان از طراحی لباس المپیک/عکس اینستاگرام

رضا کیانیان با منتشر کردن پستی دراینستاگرامش ضمن انتقاد از طراحی نوشت:

سلام . واقعاً خجالت آوره ! به اندازه اى بیریخت بودن که دلم نیومد حتى عکس شون رو بذارم روى صفحه!

منظورم لباس هاى کاروان المپیک ایرانه .به گمونم کمیته ملى المپیک ایران، براى طراحى لباس هاى کاروان ایران، میان بدترین طراحان لباس مسابقه گذاشته! نه ! باورکردنى نیس.

چون هر طراحى هر اندازه هم که بد سلیقه باشه ، دست کم ، فقط به خاطر این که طراحه، از روی زور و اینکه دیگه چاره ای نیس استانداردهایى رو رعایت مى کنه؛ هماهنگى در رنگ و شکل ، دوخت مناسب و دست کم نشونه هایى از ایران ! ولى این لباسا…….بى ربط به همه چیز هستن؛ حتى به طراحى .

در این چند سال که مشهورترین و گرون ترین برندهاى لباس جهان از طرح هاى ایرانى استفاده مى کنن! خود ایران باید براى خودش از بدترین و بى ربط ترین رنگا و نقشا و طرحا استفاده کنه؟

آقایون کمیته ملى المپیک !در ایران طراحان لباس بسیار خوب و خوش سلیقه اى داریم ، که سال هاست امتحان خود رو در ایران پس دادن و حتى در مجامع جهانى شناخته شدن.

به چه دلیل از اونا براى طراحى لباس هاى کاروان ایران دعوت نکردید؟! آقایون کمیته ملى المپیک!

لباس هر کاروانى ، از نظر دیدارى ، پرچم دوم اون کشوره!

به چه حقى آبروى کشورمون ایران رو به باد مى بدین؟به چه حقى بد سلیقگى خود رو به ما تحمیل مى کنین؟

هنوز وقت باقىه! در همین فرصت کم، به طراحان خوب کشورمون مراجعه کنین و این لباسا رو در خفا مخفی کنین