ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)- قسمت 12

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)- قسمت 12

کمترین آزادی به زندانیان قاتل چون باعث تعجب زندانیان می شود، می گویند شاکی اش آدم درستی بوده.
دگر پولی خرج کرد- خرج زیادی کرد
وقتی زندانی قاتل آزاد می شود زندانیان بیشتر خوشحال می شوند
*اعدام
زیر تیغ- از مرگ پرید(نجات پیدا کرد)- پاک رفت(دمش گرم) – فرصتی بود توبه کرد
فکر منفی (راحت شد از دست این نامردا) – بی معرفتا کشتنش- بیچاره زن و بچه اش- چی می کشن زن و بچه اش- بی معرفتا به زن و بچش رحم نکردند – مردا خدا ایستاده می میرند.
بعد از ااعدام زندانی دوستانش پارچه مشکی روی تخت آن می زنند وبرایش مراسم ختم می گیرند. توی تعریف های از آنها زیاد یاد می کنند.
*زندانی مریض
لاشی خودش را به مریضی می زند(بهونه گیر)
*جاسوس
آدم فروش – بد و بیراه به او می گویند – آب جوش- اول و آخر آدم فروش- مرده و زنده آدم فروش (نوعی فحش رکیک) – ناموسو گذاشته پشت در – معرفتو گذاشته پشت در
*زندانی کتاب خوان
بچه مثبت- آقای مهندس- دکتر- حاج آقا- با کلاس- عقل محل- توها مانه- ماتف توی آبشار نیاگارا
*وقتی طعنه می زنند
خیلی حالیته – خیلی کارت درسته- کار درست- حالیت باشه
*خودفروش
کفترو- بچه خوشگل- طرف کته – تهش باد میده – با یه شپشی می شه
کسی وارد بحث دیگران می شود
ای کت دیگه می گیره- بنجل- برو گمشو – بلند گم شو لاش پت- به تو چه گه خوردی- بشوتش
*مرخصی
فرم پر کند- بنویسد- فرهنگی بگیرد- فنی و حرفه ای بگیرد- تست مورفیس منفی باشد
طرف چش ماه حبسه(خیلی کم)
طرف می ره پیش مامانش شیر بخوره
*ملاقات شرعی
نمی خواهد دیگران بفهمند (شبها کار می کند)
و وسایلش را دیگران می برند
باید صبح بریم چاله سرویس
رفته آب و هوایی عوض کرده
با دی ور جونش خورده
طرف لباسش سرخه
معمولاً موقع ورود خیلی ساکته و آرومه
موله بازی در میاره
خودشو زده به کوچه عمر چپ
پولی به وکیل بند می دهد تا بتواند زودتر از وقت معین برود ملاقات شرعی
هنگامیکه شخص زندانی جنوب می شودو می گوید(دیشب خوردم توی جدول)
*آسیب رسان(harming)
منظور از آسیب رسان زندانی است که مرتکب آسیب به خود دیگران یا زندان شده است. در اکثر اوقات خسارت و آسیبهایی که زندانیان به زندانیان دیگر یا مأمورین به زندان وارد می کنند، متوجه خود زندانی نیز می شود بنابراین ممکن است آسیب رسان، خود آسیب دیده نیز باشد.
*آسیب دیده(harmed)
منظور از آسیب دیده، زندانی و یا مأموری است که توسط زندانی و یا زندانیان مورد خسارت واقع شده است.
*اخلال در نظم زندان(obstruvition in order)
اخلال در نظم؛رفتاری است که توسط یک و یا چند نفر زندانی و به منظور بر هم زدن وضعیت زندان به صورت جزئی و کلی صورت می گیرد که دامنه آن از تحقیر و توهین، اعتصاب و خودزنی و ضرب و جرح، خشونت،تخریب اموال، گروگان گیری،شورش و حتی قتل گسترده است.
فحاشی و توهین
عادی ترین خرده فرهنگ حاکم در زندانها فحاشی و به کار بردن اصطلاحات و واژه ها و الفاظ رکیک و زشت است. فرهنگ رایج در زندانها بکارگیری این الفاظ است. مقدمه هر تخلفی در زمان وقوع حادثه و یا درگیری زندانی و زندانیان شروع به استفاده از الفاظ زشت با صدای بلند و فریاد است.
خشونت و پرخاشگری
پرخاشگری و خشونت در زندانها دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

  1. خشونت جسمانی(physical violence): شامل رفتارهایی است که زندانیان به وسیله آن اقدام به صدمات جسمی به خود یا دیگر زندانیان می نمایند. این نوع رفتار با هل دادن و سیلی زدن شروع و در برخی موارد با خودکشی یا تقل خاتمه می یابد.
  2. خشونت روانی(mental violence): رفتارهای کلامی و غیر کلامی که از سوی زندانیان مختلف برای تحقیر و کوچک کردن زندانی مورد نظر انجام می دهند برای مثال گاهاً زندانیان مختلف و زورگو با بیان الفاظ رکیک و مسخره آمیز و امثالهم اقدام به تمسخر و تهدید و توهین به زندانیان مورد نظر می کنند و آنها را دچار فشارها و استرس های روانی می کنند که آثار تخریبی روانی آن به مراتب بیشتر از صدمات جسمانی است.

*اعتصاب
در لغت نامه دهخدا چنین آمده است«دست از کار کشیدن گروهی و گردآمدن آنان برای وصول به هدف اعتصاب یعنی از قبیل تحصیل، آزادی، کاستن ساعت کار، اضافه حقوق و….
هر گونه در اعتصاب در زندان نشانه اختلاف و تضاد بین زندانی و زندان یا دستگاه قضایی و حکومت است.
*خودزنی:
خودزنی زندانیان با انگیزه های مختلف از قبیل خودنمایی، قدرت نمایی،انفعال و مظلوم نمایی و فرار از زورگیری و امثالهم صورت می گیرد.
تعریف خودزنی:رفتاری است که زندانی به وسیله آن صدمات جسمانی به خود وارد می کند از قبیل بریدن رگ های دست، پا، خراشیدن قسمتهای مختلف بدن فرد به وسیله اشیای برنده.
دیگر زنی: این اصطلاح مختص درون زندانها است به معنی ضرب و شتم یک نفر زندانی یا تعدادی از زندانیان توسط یک یا تعدادی از زندانیان دیگز.
دیگر زنی رفتاری است که عموماً با برنامه ریزی قبلی توسط زندانیان برای نشان دادن اقتدار و جایگاه حکمرانی زندانیان شرور صورت می گیرد. زندانیان هرج و مرج طلب و زورگو و زورگیری با امکانات و اسلحه های سرد شناخته شده از ابزار فلزی موجود در زندان به نام تیزی، خنجر، قمه و امثالهم و با تشکیل باندهای از زندانیان همفکر و عقیده اقدام به شرارت و دیگر زنی در زندان می نمایند. اوج اینگونه اقدامات در زندان ها بعضاً منجر به قتل در زندان می شود.

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*