آشنایی با مراحل طراحی محصول و عوامل مؤثر بر اون

آشنایی با مراحل طراحی محصول و عوامل مؤثر بر اون

 

در سالای گذشته با توجه به شرایط اقتصادی کشور تولید داخلی بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته. عرضه اجناس داخلی در صورت کسبِ محبوبیتِ لازم خیلی سودآوره. اما در مواردی که شرکتای حریف، بخش زیادی از بازار رو به دست گرفتن، اجناس داخلی با خطر بالای نبود محبوبیت پیش مصرف کنندگان روبرو هستن و همین مسئله تولیدکنندگان رو از سرمایه گذاری در این بخشا و تقبل هزینه های تولید محصول جدید بازمی داره. آشنایی با روشای اصولی طراحی محصول و به کار گرفتن اون در مراحل تولید، تا حد زیادی از میزان خطر نامبرده کم می کنه و فرصتی واسه سرمایه گذاری ایمن ایجاد می کنه.

 همونجوریکه پیداست، روند ساخت محصول جدید واسه عرضه به مشتریان، طراحی محصول نام داره. البته این تعریف خیلی بی ارزش. طراحی محصول معنی گسترده ایه که با تولید اصولی و پیشرفت ی ایدها به ایجاد اجناس جدید میرسه. کارشناسان طراحی روی مفاهیم و ایدها کار می کنن و در آخر اونا به اختراعات و اجناس قابل لمس تبدیل می شن.

کارشناس طراحی محصول واسه ایجاد این اجناس با هنر، علم و فناوری سروکار دارن. الان با کمک وسایل دیجیتالی و تکنیکای پیشرفت یافته و روبه رشد نیاز به تشکیل تیمای بزرگ کاهش یافته و امکان مثل سازی محصول قبل از ساخت اون فراهم شده.

در این مقاله نگاهی میندازیم به:

  1. مراحل طراحی محصول
  2. مراحل طراحی محصول
  3. روشای طراحی محصول
  4. عوامل مؤثر بر طراحی محصول
  5. ملاحظات لازم در طراحی محصول
  6. نمونه هایی از طراحی اجناس موفق.

۱. مراحل طراحی محصول

هر تیم طراحی روش متفاوتی واسه طراحی و پیشرفت محصول در پیش میگیره. فرایندی که کوبرگ (Koberg) و باگنل (Bagnell) پایه ریزی کردن نشون می ده که چیجوری ایده های طرح شده رو به محصول فیزیکی تبدیل کنیم. این مراحل از شناخت صورت مسئله شروع می شه و با گذر از مراحل ایده پردازی و ساخت نمونه های راحت، در آخر به ایجاد محصول منتهی می شه. این قانون از همون روش عادی تولید در کنار آزمایش انتقادی واسه تشخیص اصلاحات لازم پیروی می کنه.

این روش سه مرحله داره؛ ممکنه لازم باشه مراحل دوم و سوم در طول مراحل چند بار تکرار شن.

جدا سازی و بررسی

در شروعِ مراحل لازمه روی حقایق و ارقامِ موجود، تحقیقات زیادی صورت گیرد. بعد باید از راه این داده ها بهترین راه ممکن رو واسه حل مشکلِ موجود پیدا کنیم. یعنی، اینجا دو مرحله پیشِ رو داریم:

پذیرش مشکل: طراحان در قبال پروژه و یافتن راه حل واسه مشکلات موجود مسئولند. با استفاده از منابع موجود میشه برسی به این هدف رو به بهترین راه تضمین کرد.

جدا سازی و بررسی: در این مرحله تیم طراحی شروع به تحقیق و جمع آوری داده های در رابطه واسه یافتن راه حل می کنه.

ایده ی کلی

به محض اینکه مشکل و راه حلای مناسب مشخص شدن باید راه حل پایانی انتخاب و به شکل جداگونه تعریف شه. حولوحوش مختلف راه حل مورد نظر باید به دسته ای پیاده شه که پاسخگوی نیازای مشتری باشه. یکی از قدمای راحت ی این مرحله «تعریف» است:

تعریف: در این قدم تیم طراحی مشکل یا مشکلات اصلی رو شناسایی می کنن و با تعریف مشکل و اهداف مورد نظر، اطلاعات مورد نیاز این مرحله رو فراهم می کنه. این کار با فعالیتایی مثل حذف عوامل فرعی و یافتن دلیلی که نیازمند اعمال تغییره، انجام می شه.

ترکیب

در این مرحله راه حلا به ایده تبدیل و بهترین اون نشونه گذاری شده. این ایدها نمونه های راحت رو تشکیل میدن که اجناس حقیقی بر مبنای اونا ساخته میشه. این مرحله به چار قدم تقسیم می شه:

ایده پردازی: در این مرحله ایدها و راه حلای مختلف بال وپر می گیرن. زمانی می تونین بهترین مجموعه ایدها رو جمع آوری کنین که در برابر ایده های مختلف موضع نگیرید و بی تعصب داوری کنین.

انتخاب: از بین ایده های ارائه شده، باید ایده ای که بهترین نتیجه رو به دنبال داره، انتخاب شه. در این قدم میشه برنامه تولید رو طراحی کرد.

اجرا: در این قدم نمونه راحت تولید می شه و برنامه طرح شده به طور آزمایشی اجرا می شه.

آزمایش: در آخر باید نمونه راحت آزمایش شه و اصلاحات لازم صورت بگیره. اگه روند کارکرد نمونه راحت طبق پیش بینیای انجام شده بود، میشه به اجرای ایده های تکمیلی پرداخت.

۲. مراحل طراحی محصول

گذشته از مراحل زیادی که در بخش قبل به اونا اشاره شد، واسه طراحی یک محصولِ موفق میشه طی یه سری اهداف منظم به اجرا مراحل جزئی هم پرداخت.

خلاصه طرح

خلاصه طرح با تشریح هدف اصلی و تعیین مشکلات، ما رو هدایت می کنه. پس تیم طراحی می تونه اونو به عنوان نقطه شروع در نظر بگیره. در هر صورت، خلاصه طرح، به تنهایی اطلاعات مفیدی در مورد ی نحوه ی شروع مراحل طراحی در اختیار ما قرار نمی ده.

توضیح طرح محصول (PDS)

توضیح طرح محصول قدم خیلی مهم و اساسیه که بیشتر ندیده گرفته می شه و به درستی درک نمی شه، در این قدم مسائل به شکل جداگونه توضیح داده می شن. پیش از کار کردن روی ایجاد راه حل باید درک عمیقی از مشکل مشخص شده داشته باشیم. اطلاعات این بخش باید پس از گفت وگو با مشتری، بررسی گر بازار و در نظر گرفتن رقبای موجود جمع آوری شه. در قدمای بعدی تیم طراحی باید واسه دریافت راهنماییای کارامد به این اطلاعات مراجعه کنه.

طرح ایده ی کلی

حال تیم طراحی با کمک اطلاعات به دست اومده از مرحله قبل، راه حل رو شروع می کنه. در این مرحله طراحی بیشتر به شکل مفهومیه؛ با داشتن جزئیاتی از اجزای اصلی به استقبال مرحله بعد میریم. جزئیات مورد نظر در این مرحله به نوع محصول در حال طراحی بستگی داره، پس درک زیروبم حولوحوش مربوط به محصول مهمه. این حولوحوش ممکنه فعالیتایی مثل تولید، فروش و هزینه های تولید رو هم در برگیرد. این درک راحت از ارزش زنجیره دوباره کاری و کارهای دوبرابر رو کم می کنه یا به کلی از بین می بره.

در این مرحله شناخت ایده ی کلی و آزمایش اون ضروریه. از بین ایده های زیاد، هرکدام از اجناس که نیازای مشخص شده در مراحل قبل رو فراهم می کنه، مشخص و بعد اونا رو آزمایش می کنیم تا بهترین گزینه پیشِ رو رو پیدا کنیم.

انتخاب ایده ی کلی

در این مرحله ممکنه لازم باشه تیم طراحی از مشورت افراد بیشتری واسه بررسی جزئیات ایده های به دست اومده از مراحل قبل استفاده کنه. در این مورد بهترین گروهی که میشه از نظرات اونا بهره برد، شامل کارشناسانی از شاخه های مختلفه که در مورد ی ارائه ایدها و راه حلای خلاقانه خیلی مؤثر خواهند بود. شایستهه که همه افراد رو به مطرح کردن ایده هاشون تشویق کنیم و اینطوری احتمال نو آوری رو افزایش بدیم.

آزمایش ایده ی کلی

از بین این ایده های پنهون، طرح باید به دسته ای انتخاب شه تا اون دسته از خصوصیات محصول که در مراحل قبل بدست اومد، برآورده شه. این امتحان مقدمه ایه واسه تصمیمات آینده در مورد طرح پایانی. اینجا دوباره باید گروهی از کارشناسان مختلف گردهم جمع شن تا همه زوایای طرح منتخب آزمایش شه. حالا ایده ای که به حلِ مشکلِ مشخص شده از همه نزدیک تره و بیشترین نیازای طرح رو پاسخگوست، جزء به جزء گسترش پیدا میکنه.

طرح جزئی

در این مرحله ایده ی پایانی انتخاب شده. پیچیدگیا آسون شدن و ایده با جزئیات، ابعاد و خصوصیات لازم طراحی شده. شاید در این مرحله تولید یکی از نمونه های راحت واسه آزمایش محصول اصلی لازم باشه. در این مرحله خیلی مهمه که تیم طراحی با واحدهای دیگر مثل تولید و محاسبات همکاری نزدیک داشته باشن تا از اجرای درست حولوحوش عملی تولید و عرضه اطمینان حاصل کنه.

پایان دادن به تکرار مراحل طراحی محصول

معمولا مراحل فوق چندبار تکرار می شن. اما با پرسیدن این سؤالا میشه دفعات تکرار مراحل بالا رو کم کرد:

تولید: می تونیم محصول رو با امکانات موجود بسازیم؟

فروش: می تونیم چیزی که رو مشتری می خواد، تولید کنیم؟

خرید: اجزای مورد نیاز فراهمه یا باید اونا رو سفارش بدیم؟

هزینه: ساخت این طرح واسه ما چقدر هزینه داره؟

حمل ونقل: ابعاد مختلف محصول واسه روشای حمل ونقل موجود مناسبه؟ به شکل ی خاصی از حمل ونقل نیازه؟

جدا سازی: محصول در آخرای عمرش چیجوری جدا سازی میشه؟

۳. انواع طراحی محصول

بیشتر اجناس طراحی شده در دو دسته اصلی قرار می گیرن:

خواسته-نوآوری کششی

خواسته-کشش زمانی اتفاق میفته که طرح یک محصول مستقیما بتونه در موقعیتی از بازار مفید واقع شه. طرح جدید در جهت حل مشکلِ طرح موجود کار می کنه. این اتفاق هنگام تولید محصول جدید یا تغییر محصول موجود اتفاق میفته.

اختراع-نوآوری فشاری

با پیشرفت علم و فناوری، نوآوری بوجود میاد و این نوآوری در راه تحقیق یا طرح خلاقانه ی محصولی جدید رشد می کنه.

۴. عوامل مؤثر بر طراحی محصول

هزینه

یکی از بزرگ ترین عوامل مؤثر بر طراحی محصول هزینه تولیده که شامل هزینه های مواد راحت و نیروی انسانیه. این هزینه ها روی سیاستای قیمت گذاری تأثیر می ذاره که باید با ارزش محصول پیش مشتری هم خوانی داشته باشه.

یکی بودن با نیازها و ویژگیای آدم

محصول باید کاربرپسند باشه و با کارکرد خود موجب آسایش شه. شاید لازم باشه با توجه به معیارهای انسانی تغییراتی کوچیک و بزرگ در طراحی محصول ایجاد شه تا محصول پاسخگوی نیازای اساسی باشه.

مصالح و مواد راحت

اینکه مواد مورد نیاز خیلی آسون قابل دسترسی باشن، در طراحی محصول موضوع مؤثریه. علاوه بر اون لازمه از پیشرفتای جدید در مورد ی فناوری غافل نباشید.

نیازای مشتری

یک عامل تأثیرگذار مهم و مشخص در طراحی محصول، مشتری و نیازای اوست. تصرف مشتری طی مراحل نظری و برنامه ریزی به اندازه برانگیختن اون در برابر هرگونه نمونه راحت ضروریه. حتی اگه نیاز به استفاده از یک فناوری پیشرفته و اضافه کردن قابلیتی هیجان انگیز به محصول موجب کاهش علاقه و ایجاد احساسات منفی در مخاطب می شه باید از اون صرف نظر کرد.

معروفیت کارخانه

معروفیت کارخانه مایه ی افتخاره، البته واسه همین ممکنه لازم باشه طراحی خاص یک محصول یا ترکیب رنگ و تواناییای اون با توجه به این معروفیت تعیین شه. شاید لازم باشه نماد شرکت واسه اهداف به خصوصی به شکل ای ظریف و نامحسوس یا روشن و رو روی محصول درج شه. شاید لازم باشه تواناییایی که معروفیت کارخانه به اونا وابسته در طراحی پیاده شن.

زیبایی شناسی

بسته به موقعیت شاید لازم باشه محصول برابر مد روز یا با شکل معینی ظاهر شه تا ظاهر محصول نشون دهنده فناوری اون باشه. ممکنه این روی مراحل پیش بینی شده ی تولید محصول هم تأثیرگذار باشه.

مد

تمایلا و مد عادی هم روی طراحی بعضی اجناس تأثیر دارن. در طراحی محصول باید در نظر گرفته شه که مشتریا خواستار به روزترین اجناس هستن.

فرهنگ

اگه محصول واسه بازاری با فرهنگ به ویژه طراحی می شه، باید در طول مراحل طراحی محصول این موضوع رو به یاد داشته باشین. محصولی که در یک فرهنگ مقبوله ممکنه در فرهنگ دیگری توهین آمیز تلقی شه و واسه مخاطبی با فرهنگ متفاوت جذاب نباشه.

کارایی

محصول قراره چه مشکلاتی رو برطرف کنه؟ کارایی و نحوه ی استفاده ی محصول روی طراحی اون تأثیر می ذاره.

محیط زیست

یکی دیگر از ملاحظات لازم هنگام طراحی محصول تأثیر اون روی محیط زیسته. الان بیشتر مشتریا بیشتر از قبل از معضلات محیط زیست آگاه هستن و به اون اهمیت میدن. قابل بازیافت بودن مواد به کار رفته، نحوه ی جدا سازی ی محصول پس از پایان عمرش و نحوه ی جدا سازی ی بسته بندی اون از مواردی هستن که باید در نظر داشته باشین.

۵. ملاحظات لازم در طراحی محصول

طراحی محصول مراحل پیچیده ایه. چون هرکدام از سرمایه گذاران توقع متفاوتی از محصول دارن. نمونه هایی از انتظارات پیچیده ای که باید در طراحی محصول دید شن به این صورت هستن:

صرفه ی اقتصادی

هدف بخش تولید اینه که محصول با کمه کم هزینه های ممکن تولید شه تا سود حاصل از اون به بیشترین حد برسه و فروش محصول تضمین شه. محصولی که به مجبور با هزینه های زیادی تولید شده قیمت بالاتری داره و مشتریا رو فراری می ده. این مشکل بیشتر به طراحی دوباره محصول و کاهش کیفیت اون میرسه.

قیمت، ظاهر و معروفیت

مشتری همیشه دنبال محصولی معروف، کاربردی و قشنگ و جذابه. می خواد قیمت محصول مناسب باشه. بعضی وقتا ممکنه ظاهر در برابر کارایی اهمیت زیادی نداشته باشه، اما اگه چندین محصول مثل دیگر در بازار موجود باشه ظاهر محصول عامل برتری اون هستش.

کارایی

باید به بازده و کارایی محصول هم به اندازه کافی توجه شه. محصول قبل از هر چیز باید به میزان اشاره شده بازده داشته باشه. شاید مخاطب محصول رو تحت تأثیر خصوصیات جانبی یا ظاهر دل فریب اون بخره، اما رضایت خاطر و باقی موندن فروش تنها زمانی اتفاق میفته که محصول بیشترین بازده رو داشته باشه.

تعمیر و نگهداری

طراحان محصول، تولیدکنندگان و کارگران تعمیر و نگهداری، محصولی رو که از قطعات کوچیک تر ساخته شده بیشتر پسند می کردن. هرچه قطعات محصول کارکرد جداگونه و آسون تری داشته باشه، محصول منعطف تر هستش؛ پس در صورت نیاز به طراحی دوباره میشه به جای تغییر دادن کل طرح، قطعات اصلی رو تغییر داد؛ تولیدکننده خیلی آسون می تونه عوامل مشکل ساز رو بی ایجاد تغییر در کل مراحل تولید خیلی آسون اصلاح کنه و احتیاجی نخواهد بود کارگران تعمیر و نگهداری همه قطعات رو از همدیگه جدا کنن و در زمان تعمیر و اصلاح صرفه جویی می شه.

۶. مثالایی از طراحی اجناس موفق

اپل آیفون

شرکت اپل همیشه در گروه نوآورترین شرکتای جهانه؛ گرچه در شروع کار، موفقیت مستمری نداشت ولی با مدیریت درست، کالاهایی منحصربه فرد و ممتاز تولید می کرد که پیش مردم محبوبیت خیلی دارن. اپل آیفون با تواناییای خلاقانه، طراحی دلپسند و پشتیبانی کامل و جهانی مغازه نرم افزارش در بازار تلفنای همراه انقلاب درست کرد. اپل با وجود اینکه در صنعت تلفنای هوشمند پیشگام نبود، به دلیل تولید محصولی قشنگ که تجربه کاربری عالی رو به مشتری ارائه می ده، خیلی موفقه.

پورشه کاین

شرکت سازنده ماشینای مشهور و خواستنی؛ پورشه چند سال پیش وارد صنعت ماشینای اسپرت شد. با وجود اینکه وسایل نقلیه ی مناسب و کاربردی تعاریف زیادی داشتن، ماشینای اسپرتِ عادی، تکراری و خسته کننده شده بودن. کارخانه پورشه از راه کاین کوشید عقل و احساس رو کنار هم بذاره. کارخانه با تمرکز روی طراحی محصول موفق شد اتومبیل اسپرتی بسازه که همه تواناییای لازم یک ماشین اسپرت رو در کنار تجربه منحصربه فرد روندن اتومبیلای پورشه فراهم کنه. این طرح به فروش موفق و پیشرفت فوق العاده اتومبیل فوق در بازار برندهای مطرح منجر شد.

۶Wunderkinder

ایده ای که با استارتاپی نوپا و نوآور شروع شد و گسترش پیدا؛ این شرکت طبق پیشرفت ی اپلیکیشنا در سال ۲۰۱۰ نرم افزاری به نام وندرلیست (Wunderlist) رو برمبنای فضای ابری منتشر کرد. حالا این اپلیکیشن یکی از پرطرفدارترین نرم افزارهای رده خودشه و میلیونا کاربر از اون استفاده می کنن. این نرم افزار در مدت زمان کوتاهی واسه پنج سیستم عامل مختلف با موفقیت عرضه شد. در این نرم افزار اطلاعات به شکل کامل بین چند سیستم به روز می شه و طراحی اون آسون و تأثیرگذاره.

هنگام طراحی محصول جدید یا طراحی دوباره محصول موجود، شرکت باید مشخص کنه محصول جدید دقیقا چه مشکلی رو قراره برطرف کنه. لازمه واسه نقد ایدها و ارائه ایده های وسیع تر و خلاقانه تر، گروهی از آدما با مهارتای مختلف تشکیل شن تا گزینه های موجود گسترش یابد و انتخاب آگاهانه تر صورت گیرد. خیلی مهمه که از همون لحظه شروع مراحل تولید تا آخرین قدم اون نیازها و خواستهای مشتری در نظر گرفته شه. در علاوه بر بهتره از نظر عاطفی به طرح وابسته نشید، وابستگی، تمرکز گروه رو در انجام کارایی که باید صورت بگیره تا محصولی موفق و موندگار ساخته شه پریشون می کنه. عوضش باید طی مراحل، دیدگاهی تحلیلی و انتقادی انجام شه تا همه تغییرات لازم اعمال شن.

طراحی محصول موفق با این روش و طرز فکر، فرایندی اصولیه و اجناس پایانی تا خیلی وقت در خاطر مشتریان باقی خواهند موند.

برگرفته از: cleverism


]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*