مقالات و پایان نامه ها

مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده در قبال دانشگاه

مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده در قبال دانشگاه پدیدآورنده به عنوان فردی که اثر را پدید آورده و آگاهی و اشراف کامل به نحوه ایجاد، کارکرد و نحوه کار با اثر دارد، در قبال دانشگاه به عنوان... متن کامل

توسط 92، قبل
مقالات و پایان نامه ها

اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت

اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت براساس بند 3 ماده 25 قانون ثبت «هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه... متن کامل

توسط 92، قبل