مقالات و پایان نامه ها

اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت

اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت براساس بند 3 ماده 25 قانون ثبت «هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه... متن کامل

توسط 92، قبل
مقالات و پایان نامه ها

سازمان یادگیرنده از دیدگاه مایکل مارکوارت

سازمان یادگیرنده از دیدگاه مایکل مارکوارت مارکوارت معتقد است سازمان یادگیرنده سازمانی است که افراد آن با قدرت و به صورت جمعی یاد می‌گیرند و دائماً خویش را به نحوی تغییرمی دهند که... متن کامل

توسط 92، قبل
مقالات و پایان نامه ها

موانع خلاقیت و ضرورت خلاقیت در سازمان

موانع خلاقیت حقیقی  به نقل ازترزا.ام.بیلاعواملی که برخلاقیت تاثیرمنفی میگذارندرادرشش موردبیان میکند .1- ارزیابی افرادبرمبنای انتظارات: افرادخلاق به خاطرترس،ارزیابی عملکردخودبه... متن کامل

توسط 92، قبل