مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع مسئولیت قراردادی

تقصیر تولید کننده را درمورد عدم رعایت احتیاط های لازم ونکات ایمنی ثابت کند؟ مصرف کننده عادی هیچ وقت نخواهد توانست درمقابل تولید کننده قدرتمند، عرض اندام کند چراکه لازمه برخورد، آن... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع حمایت از مصرف کننده

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایلپایان نامه حقوق با فرمت ورد تولید کنندگان و فروشندگان در رابطه با کالاهای مورد عرضه خود ،به تبلیغات وسیع ورنگارنگ ترغیب شوند .به طوری که با... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع معیار ارزیابی

الزام تولید کننده به جبران خسارت ناشی از کالای تولیدی کافی نیست ؛ زیرا صرفاً به استناد به رابطه مذکور که جنبه معنوی دارد و فاقد استحکام ووجهه حقوقی است، نمی توان هرتولید کننده ای را... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع مسئولیت قراردادی

برد عادلانه است که زیان های ناشی از آن را نیز تحمل کند.بنابراین بر مبنای این قاعده . در رابطه با زیان های ناشی از کالا لزومی ندارد که خواهان تقصیر خوانده را اثبات نماید . بلکه کافی است... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع حمایت از مصرف کننده

ی انطباق با دستورالعمل ایمنی ماشین آلات و مارک CE را اخذ کند.بخش اساسی الزامات قانونی در دستورالعمل ایمنی ماشین آلات در صدد این است که به تولیدکننده هشداردهد چه اقداماتی را بایستی... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد روابط بین الملل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد اقتصاد سیاسی بین الملل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد مبارزه با مواد مخدر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

مرتکب جرمی شود، به موجب قوانین این کشور قابل تعقیب و مجازات است مگر در موراد استثنائی که دو مورد را در برمی‌گیرد و شامل مصونیت دیپلماتیک و مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی می‌شود.... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل