مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه سبک هویت، فرایند تفرد، هویت جنسی، دوران کودکی

را در طول نوزادی تصرف کرده، به سوی مراحل عملکرد بالغ‌تر در اواخر نوجوانی و بزرگسالی رشد می‌دهد یا بازداری می‌کند. از دیدگاه او افراد به ترتیب در این مراحل هشتگانه رشد می‌کنند تا... متن کامل

توسط yazoa، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه کنترل تکانه، ایدئولوژی، عوامل شخصیتی، روابط اجتماعی

سالگیاعتماد در برابر بی‌اعتمادیعضلانی – مقعدی1 تا 3 سالگیخودمختاری در برابر تردید، شرمجابه جایی حرکتی – تناسلی3 تا 5 سالگیابتکار در برابر احساس گناهنهفتگی6 تا 11 سالگیسخت کوشی در... متن کامل

توسط yazoa، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه جنگ جهانی دوم، دوره نوجوانی، بحران هویت، هویت شخصی

مسأله است كه از طرف فرد به طور آگاهانه طراحي و به اجرا در مي آيد و نتيجه آن حل مسأله و يا افزايش ظرفيت روانشناختي فرد براي از سرگذراندن موفقيت آميز شرايط بحراني و دور ماندناز آسيب هاي... متن کامل

توسط yazoa، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای، سلامت روانی

4-23-نتایج رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک های هویت……………………71جدول 4-24-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک... متن کامل

توسط yazoa، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع سبک های یادگیری، قانونگذاری، سلسله مراتب، سبکهای تفکر

ج) به کارهایی وارد شوند که از قواعد و مفاهیم آن‌ها آگاهی نداشته باشند. د) احساس کنند با دیگر شرکتکنندگان همخوانی ندارند، مثلاً در سبک یادگیریهای طولانی شکیبایی ندارند. آن‌ها... متن کامل

توسط yazoa، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع اختلال شخصیت، اختلال شخصیت وابسته، روانشناسی، پنج عامل بزرگ شخصیت

در رشد و تغییر و تحول است؛ ضمنا فعالیتهای بدنی و روانی از هم جدا نیستند و هیچ کدام به تنهایی شخصیت را ‏درست نمیکنند، بلکه باهم آمیختگی دارند و بر روی هم شخصیت را تشکیل میدهند. معنای... متن کامل

توسط yazoa، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع خودپنداره، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تعبیر و تفسیر

با این که افراد به وسیله نیروهای زیستی محدود شده‌اند اما شکلپذیری چشمگیری دارند. محیطهای اجتماعی آنها دامنه وسیعی از رفتارها، از جمله استفاده از دیگران به عنوان الگو را برای آنها... متن کامل

توسط yazoa، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع رفتار انسان، انعطافپذیری، عوامل محیطی، ماهیت انسان

تجربیاتشان میدهند، شخصیت خود را به وجود میآورند. وراثت و محیط مواد سازنده ‏شخصیت را تامین میکنند، اما نیروی خـلاقی این مواد را شکـل میدهد و به کـار میاندازد. آدلر بارها تاکید کرد که... متن کامل

توسط yazoa، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع ویژگیهای شخصیت، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی، سبکهای یادگیری

فرشی، 1380). سبک یادگیری از دیگر عواملی است که از طریق ارتباط با یادگیری زمینه موفقیت یا شکست فرد را در انجام تکلیف فراهم میکند. غالباً وظایفی را که به افراد محول میشود، میتوان طوری... متن کامل

توسط yazoa، قبل