مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره آثار هنری، کمال مطلق، جهان مادی، هنر و معماری

به عنوان یک اثر هنری باور های دینی و معنوی سازندگان و صاحبان آن را متجلی می سازد. (قدوسی فر، ۱۳۹۱، ص۴۷) انسان از زمانی که به ذات حضرت حق معرفت می یابد برای قرب به او به عبادت می پردازد و... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتبی، سلسله مراتب، فرآیند تحلیل، دسترسی مناسب

مطرح خواهد شد که در ادامه با بررسی مختصر هر یک و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP سایت نهایی گزینش شده است. تصویر شماره ‏۶۱- محل قرار گیری سایت های پیشنهادی در تصویر هوایی از... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، آلودگی هوا، توسعه اجتماعی

که منابی باید به شیوههایی مورداستداده قرار گیرد که با بهرهگیری بیش از اندازه از ظرفیت کششی و تولیدی زمین، بدهیهای زیستمحیشی برای آینده به بار نیاید. -۲-۱-۲ سیر تحول تاریخی توسعه... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شهر شیراز، رطوبت نسبی، استان فارس، درجه حرارت

اهمیت‌ و اعتبار بوده‌ و نام‌ آن‌ در الواح‌ ایلامی‌ مکشوف‌ در تخت‌ جمشید ذکر شده‌ است‌. شیراز در دوران بنی‌امیه به محل فعلی منتقل می‌شود و به بهای نابودی اصطخر -پایتخت قدیمی... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره محدودیت ها، هنر و معماری، صاحب نظران، جهان بینی

به ایجاد هنر دینی دست می زند و نه مردم به عنوان تفنن با آن برخورد می کنند . هنر دینی جزئی از آیین هاست تذکر است،الهام است، تعلیم است.” (نقی زاده، ۱۳۸۰،ص۶) – ایجاد مکانی برای و سخن... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع سازمان ملل، توسعه انسانی، سازمان ملل متحد، جامعه آماری

ومعماری • کتابخانه دانشگاه علوم اجتماعی • منابی مهندسان مشاور باوند فیشهای جمیآوری شده ابتدا طبرهبندی مو وعی شده تا با توجه به رورت قسمتهای مختلف بتوان از آنها استداده نمود و... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انعطاف پذیری، استان فارس، درون گرایی، هنر اسلامی

که نوعی اتاقک باشکوه است. بازوی چلیپای برجسته با سقف دو طرفه شیب دار و طاق نمای روی فضای محراب. این ویژگی ها دارای اهمیت یکسانی نبودند غالبا هر پنج تای این ها در یک بنا دیده نمی... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره تجانس، فضای کالبدی، صاحب نظران، سلسله مراتب

اینکه خاصیت های فیزیکی عجیب و غریب یا زیباشناسانه دارند. عقیده ای که توسط فردریش شلایر ماخر بیانش د و توسط رودلف اتو بسط داده شد. ادراک قداست را به احساس مذهبی پیوند می دهد. بنابراین،... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع دانشگاه تهران، توسعه انسانی، توسعه کالبدی، استان هرمزگان

محدودیتهای موجود در منابی اطالعاتی و کوتاهی سازمانهایی که وظیده تولید اطالعات را برعهده دارند تصویر درستی از و عیت ایداری محدوده ارائه گردد.رهیافت توسعه ایدار در حام حا ر به عنوان... متن کامل

توسط admin2، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مجسمه سازی، فضای کالبدی، سلسله مراتب، نماز جماعت

۱۳۷). تصویر شماره ‏۵۵- پلان کلیسای هاکوپ مقدس(منبع: میناسیان،۱۹۹۲) از دیگر خصوصیات کلیساها تزئینات و نور پردازی در آن است. پنجره ها، ستونها، سقف، تزئینات کف، نوری که با تأکید بر... متن کامل

توسط admin2، قبل