مقالات و پایان نامه ها

خودپنداره از نظر روانشناختی و دیدگاه های مرتبط با لن

خودپنداره 2- 2-2-1- خود چيست؟ «خود عبارت است از: 1- مجموعه‌اي از افكار و احساسات فرد در مورد خويش، 2- روش ويژه پاسخ دادن فرد به محيطش (كيمبل، 1990، ص 54)». بنابراين خود دو بخش دارد: ما نسبت به... متن کامل

توسط 92، قبل
مقالات و پایان نامه ها

اختلال رواني و تاثیر ان بر خانواده و جامعه

اختلال هاي خوردن و اختلال هاي كنترل تكانه افراد مبتلا به بي اشتهايي عصبي چهار نشانه را تجربه مي كنند. آنها نمي توانند وزن طبيعي خود را حفظ كنند يا از حفظ آن امتناع مي كنند، با اينكه... متن کامل

توسط 92، قبل