مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره جنگ جهانی اول

خاک که بنام خاک سیاه (یا چرنوزیوم) معروف است حاصلخیز ترین خاک کره زمین است و در روسیه و کانادا نیز یافت می‌شود. اکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است. این خاک استثنایی و... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع ارزیابی اقتصادی

قصور، جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی عذرخواهی، توقف عمل متخلفانه و . . . را بر نمی تابد و تنها زیان وارده باید جبران گردد. در اینجا لازم است بهترین نوع جبران خسارت یعنی «اعاده وضعیت... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع نظام های حقوقی

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد ارقام تنها مربوط به بخش های تحت صلاحیت دو کشور است. لکه نفتی که در پی این حادثه ایجاد گردید به 700 کیلومتر... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع خشونت خانوادگی

صورت، بیش از یک فرد باید بیمه باشد (فرستنده محموله و مالک کشتی). بعلاوه، این مسئله نیز وجود دارد که فرستنده همواره مالک اصلی محموله نیست. و حتی این فرض که بیش از یک فرستنده وجود داشته... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع اسناد بین الملل

عناوین مختلف گاه با دشواری هایی روبرو است که ذیلاً با توجه به مسئولیت هر فرد به این مسائل می پردازیم. الف- مسئولیت مالک کشتی برخی از اسنادی که اقدام به گزینش مسئولیت مطلق مالک... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع کنوانسیون

فرد مشخصی کانالیزه می سازد. «کانالیزه کردن مسئولیت» مکانیزمی است که طی آن همه دعاوی جبران خسارت به یک شخص خاص هدایت می شوند. کانالیزه نمودن مسئولیت به یک فرد حقیقی یا حقوقی خاص از... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع کنوانسیون های بین المللی

افرادی که جان، سلامت، اموال و محل زندگی آنان در خطر باشد در رویه های تصمیم گیری دخیل باشند، این موقعیت را داشته باشند که نظرات خود را ابراز نمایند و با مقامات مسئول در تماس باشند. اصل... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع مسئولیت بین المللی

ن های آن قابل انتساب نیست، بلکه دولت به این دلیل مسئول است که فعالیت های مذکور تحت صلاحیت وی صورت پذیرفته اند و خسارات وارده در اثر «قصور» آن دولت در نظارت بر فعالیت های مذکور صورت... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع مسئولیت بین المللی

جبران خسارت به ابعاد کاربردی موضوع مورد بحث اشاره خواهد شد. ساختار تحقیق از آنجایی که بررسی مسئولیت مستلزم پرداختن به دو مقوله نحوه انتساب مسئولیت و جبران خسارت می باشد، این... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل